REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Obnova rozvodů teplé a studené vody v panelovém domě o čtrnácti podlažích

Místo realizace: obytný blok se sedmi vchody a 14 obytnými podlažími, postavený v 70. letech minulého století panelovou technologií. Předmětem obnovy byly ocelové trubky svislých i ležatých rozvodů teplé a studené vody, cirkulace a svislé kanalizační potrubí.

Rozvody pitné vody a teplé vody byly v instalačních šachtách v ocelových trubkách ošetřených pozinkováním, kotvených na ocelových podporách. Tepelná izolace byla v minulosti provedena plstí a v době rekonstrukce byla v převážné většině již rozpadlá. Dále bylo v šachtách umístěno osinkocementové odpadní potrubí, rozvod plynu a vzduchotechnické vedení. Část koupelen je v původním prefabrikovaném provedení, část rekonstruovaná s různými prostupy do instalačních šachet, připojení koupelen ve většině případů z polyfúzně svařovaného potrubí z PPR. Jednotlivé vchody byly v 1. PP propojeny ležatým kolektorem taktéž z pozinkované oceli.

Obnova byla navržena ze systému polyfúzně svařovaných trubek a tvarovek z PP-RCT – nového typu randomkopolymeru polypropylénu se zvýšenou tlakovou a teplotní odolností. Nové trubky vyráběné společností FV  Plast, a.s. nesou obchodní označení PP-RCT FASER HOT a PP-RCT UNI. Díky novému materiálu, který snáší vyšší napětí ve stěně trubky, je možné docílit nižší tloušťky stěny trubky a tím zvýšit vnitřní průměr, resp. průtok proudící vody až o 38 % oproti původním trubkám vyrobeným z běžného typu PPR. Pro svislé vedení pitné vody bylo navrženo potrubí PP-RCT UNI v dimenzi od paty stoupačky d50 – 40 – 32, pro teplou vodu bylo navrženo potrubí PP-RCT FASER HOT v dimenzi od paty stoupačky d50 – 40 – 32 a pro cirkulaci bylo navrženo potrubí PP-RCT FASER HOT v dimenzi d25.

Pro kotvení potrubí byly navrženy špalky ze suchého měkkého dřeva s vyfrézovanými otvory pro trubky, které jsou namontovány na stávající ocelové konzole. Jsou navrženy jako pevné body v místě odbočky k bytovému vodoměru a teplotní dilatace potrubí je kompenzována mírným vyvlněním potrubí mezi těmito pevnými body a kluznými body v místech prostupu patry. Společnost FV – Plast, a.s. vyrábí přímo pro účely obnovy svislých vedení trubky v délce 3 m, které usnadňují manipulaci, práci a snižují odpad při zkracování. Použité tvarovky splňují všechny parametry pro návrh a výstavbu vnitřního vodovodu, jsou spojovány svařováním bez použití lepidel, těsnění nebo heterogenních svěrných spojů a při správné montáži zaručují nadstandardní míru bezpečnosti. Pro snížení tepelných ztrát na teplé vodě a cirkulaci a pro zachování kvality pitné vody byla navržena tepelná izolace potrubí z pěnového polyetylénu v tloušťce 30 resp. 20 mm. Ležaté vedení pitné vody bylo navrženo z trubek PP-RCT UNI d90, ležaté vedení teplé vody bylo navrženo z trubek PP-RCT FASER HOT d90 a cirkulace teplé vody byla navržena z trubek PP-RCT FASER HOT d40.

Vlastní provedení obnovy proběhlo v letních měsících, v době plánované odstávky centrálního zásobování teplem. Součástí prací bylo vypuštění a demontáž stávajícího potrubí, úprava kotvení a vyčištění prostupů instalační šachtou, montáž nového potrubí, napojení na bytové vodoměry, tlaková zkouška a napuštění vodou. Vzhledem k tomu, že lze uzly, nezbytné pro připojení bytových vodoměrů smontovat předem v dílenských podmínkách, je možné všechny tyto kroky zvládnout u desetipodlažního objektu na jedné stoupačce během 8 hodin. Tepelná izolace potrubí se provádí postupně v průběhu několika následujících dní. I v případě tohoto čtrnáctipodlažního objektu se podařilo omezit chod bytů pouze minimálně a na každé stoupačce byla vždy voda do 17 h odpolední opět k dispozici. Největšími překážkami při práci byly v některých případech malé přístupové otvory do instalačních šachet, zejména v modernizovaných koupelnách, naopak velkou výhodou byla ohebnost trubek z polypropylenu a jejich výrobní délka 3 m.

Náklady spojené s obnovou rozvodů vody i ostatních médií v bytovém domě nesou vždy obyvatelé, ať už vlastníci, družstevníci nebo nájemníci. Náklady spojené s provozováním obvykle nese správce. V případě obnovy rozvodů pitné a teplé vody v bytových domech z polyfúzně svařovaných systémů z PP-RCT společnosti FV Plast, a.s. mohou být všichni spokojeni. Dokonalé homogenní spoje spolu s celkovou pevností systému jsou zárukou 100% těsnosti. Nízká provozní drsnost a vnitřní světlost potrubí limitovaná světlostí trubek, nikoliv tvarovkami přináší úspory na cirkulačních čerpadlech a dostatečné průtoky i pro náročné sprchové a jiné koupelnové kreace.

Na závěr ještě dovolte cenové srovnání. To, že obnovu 10 pater zvládnou tři pracovníci během 8 hodin, si nechme stranou, pro případné budoucí srovnávání pracovní náročnosti a pojďme k ceníkovým cenám jednotlivých komponent (obvyklé slevy jsou všem zainteresovaným známy) Pro jistotu srovnávejme polypropylenové trubky o dimenzi vyšší. Z uvedeného jasně vyplývá vysoká užitná hodnota svařovaných potrubních systémů z nového materiálu PP-RCT dodávaných společností FV Plast:

Trubka PP-RCT UNI d40 97 Kč/m
Trubka univerzální PEX d32 199 Kč/m
Tkus PPR 40 x 25 46 Kč/ks
Tkus lisovací 32 x 20 333 Kč/ks

FV - Plast, a.s.

logo
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice

telefon: 326 706 711, 326 706 717
e-mail: fv-plast@fv-plast.cz

web: www.fv-plast.cz, www.fv-comfort.com

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Trubky z PP-RCT od FV – Plast pomáhají snižovat emise CO 2

Trubky z PP-RCT od FV – Plast pomáhají snižovat emise CO2

Nové tisíciletí přineslo častější využití PPR trubek větších průměrů v centralizovaných rozvodech teplé i studené vody v kolektorech obytných bloků, v průmyslu, sportovních zařízeních i zemědělství. Trubky z PP-RCT mají výrazně vyšší odolnost vůči tlaku při vyšších teplotách.