REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Biofilie: Rostliny, budovy a lidé

Biofilie: Rostliny, budovy a lidé

Rostliny a budovy je vztah, na který lze nahlížet ze dvou pohledů. Mnozí technici-stavaři ale někdy ani architekti nevědí, jak s rostlinami pracovat, protože jsou nepředvídatelné, v čase se mění, rostou, potřebují mnoho vlhkosti, vyvolávají značná zatížení stavby atp. Mnohé problémy techniků s rostlinami spočívají v nepochopení požadavků rostlin. Rostliny však mají nezastupitelnou funkci pro psychiku lidí, zrakovou pohodu, zdravé mikroklima budovy. Do budov lze rostliny dostat i jako mechové obrazy nebo vegetační stěny-vertikální zahrady.

Biofilní desing je komplexní věda

Biofilní desing je vědní obor, zabývající se vztahem rostlin, budov a lidí za cílem zlepšit mikroklima jak v interiéru vašeho obývacího pokoje či kanceláře, tak v celém městě přirozenou cestou mimo jiné také za pomocí rostlin a přírodních prvků.

Designér zabývající se biofilií musí znát například:

Rostliny lze do objektů dodat v mnoha podobách, jako samostatně stojící květníky, na vegetační fasády, jako mechové obrazy či vertikální zahrady.

Vliv rostlin na psychiku

Rostliny mají příznivý vliv na psychiku člověka, na jeho poměr k práci, na hloubku odpočinku, na všechny jeho psychologické problémy. Člověk podvědomě cítí svou sounáležitost k přírodě. Platí to ale pouze tam, kde rostliny jsou příhodně umístěné, v příjemném souladu s ostatním mobiliářem a dobře osvětlené.

Nejen rostliny ale i barvy

Při volbě barev je třeba znát jejich psychologické působení na člověka. To je velmi individuální, k tomu je nutné při navrhování přihlížet, ale jsou jisté účinky, které jsou platné pro každého člověka. Tyto účinky jsou v různých publikacích uváděny jinými formulacemi, ale z věcného hlediska nejsou příliš rozdílné. Rozdílnost se může projevovat při tónování velkých ploch a též v kontrastu k jiným barvám v pozadí.

Zraková pohoda v interiéru a vliv světla na rostliny

Základními faktory účinné zrakové pohody jsou:

  • optimální jas rostlin
  • kontrast jasů rostlin
  • mobiliáře a výmalby
  • ladění a kontrasty barev

U svítidel a světelných zdrojů je třeba správně určit světelný tok, úhel vyzařování a barevný tón světla. Ten výrazně ovlivňuje zrakový vjem a zrakovou pohodu lidí. Teplota chromatičnosti světelných zdrojů ovlivňuje ale také tvarování rostlin. Zdroje s teplým bílým tónem způsobují vytáhlejší tvar, rostliny osvětlované neutrálním a chladným bílým světlem jsou nižší, kompaktnější, mají živější vzhled. Nejvhodnější je chladné bílé světlo, které zachovává zcela přírodní podání barev rostlin. Tvar rostlin ovlivňuje i směr dopadajícího světla.

Rostliny pomáhají snižovat hluk

Za významné lze označit působení rostlin v prostorách, kde po delší dobu pobývá více lidí, například ve velkoplošných otevřených kancelářích (open space). Zde je nesmírně užitečná schopnost rostlin snižovat hlučnost prostředí.

Rostliny a budovy

Velké záhony rostlin, stromy a velké vertikální zahrady způsobují velké zatížení staveb. To musí být vzato v úvahu již při projektování stavby. Mělo by být proto samozřejmé, že pro umísťování všech rostlin, solitérních i na velkých záhonech, ať horizontálních nebo vertikálních, které vyžadují konstrukční začlenění do stavby, je nutná úzká a rovnocenná spolupráce stavebního architekta a zahradního designera od samého začátku přípravy stavby i v celém průběhu její realizace.

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - leungchopan

Města mají své mikrobiální otisky. Lze podle nich poznat, kudy jste cestovali

Přijíždíte z dovolené v Aténách anebo jste pobývali na pracovní cestě v Tokiu? Pravdu se může vyšetřující policista anebo vaše manželka dozvědět z vašeho pasu, ale k poznání pravdy vedou i diskrétnější cesty. Každé město na zemi totiž hostí do jisté míry unikátní mikroflóru. A její složení, typické pro danou oblast,…

Zdroj: Flower Company

Květiny na stěně: Největší vertikální zahradu v ČR najdete v centru Prahy

Největší zelená stěna v ČR a nejvyšší hydroponická vertikální zahrada na světě vyrostla v centru Prahy v Jindřišské ulici. Na její realizaci bylo potřeba 5 500 hydroponických rostlin, 12 měsíců přípravy, 500 metrů hadic a kabelů, technologiemi nabitý závlahový systém, 11 pater lešení, tým deseti pracovníků a téměř…

Zdroj: Fotolia.com - Christian Hillebrand

Biofilní architektura pohledem vědy a techniky

Současná architektura staví na čelní místo estetiku a funkčnost. Design se soustřeďuje na promyšlené a uvolněné využití prostoru, na jasné a čisté linie a na uspořádaný a elegantní vzhled věcí v interiéru. Filosofie biofilního designu a architektury klade hlavní důraz na racionální zajišťování celkové dobré pohody a…

Jak rostliny ovlivňují zrakovou a zvukovou pohodu v interiéru

Jak rostliny ovlivňují zrakovou a zvukovou pohodu v interiéru

Biofilní prostředí je užitečné zvláště v pracovních a odpočinkových interiérech, kde lidé pobývají dlouhou dobu svého života. V pracovním prostředí, zejména tam, kde se provádějí duševně náročné práce, ve školách a též ve zdravotnických a sociálních zařízeních, rostliny významně zkvalitňují fyzikální stav ovzduší.

Zdroj: Fotolia.com - elecroixphoto

Vliv biofilního designu na psychiku lidí v interiéru

Od sedmdesátých let minulého století bylo publikováno mnoho prací, které dokladují příznivé působení přírody, zejména rostlin, na duševní život člověka, na jeho poměr k práci, na hloubku odpočinku, na všechny jeho psychologické problémy. Člověk podvědomě cítí svou sounáležitost k přírodě a hledá, jak tyto vazby…

Zdroj: Fotolia.com - hebstreit

Biofilie a její uplatnění v architektuře

Od poslední čtvrtiny minulého století hledají lidé cesty, jak racionalizovat spotřebu energií, jak zlepšovat životní prostředí ve městech a jak eliminovat v pracovních procesech zvyšující se psychickou zátěž v důsledku stále větší náročnosti pracovních úkolů. Stále častěji se v architektuře a stavebnictví uplatňují…

Zdroj: City Tree

Jak vyčistit vzduch ve městech? Stěna z mechu může pomoci

Nízká kvalita ovzduší ve městech se odráží na špatném zdravotním stavu jeho obyvatel. A vzhledem k tomu, že by v roce 2050 mělo ve městech žít 66 % lidské populace, je to problém, který si rozhodně zaslouží řešení. Jedno z nich nyní nabízí německá společnost CityTree.

Mech v bytě. Živý nebo umělý?

Mech v bytě. Živý nebo umělý?

Někdy je těžké zavděčit se všem. Na jedné straně vynakládáme nemalé úsilí, abychom naše obydlí zbavili řas a plísní, případně vymýtili všechnu obtěžující zeleň a plevel v okolí našich domů, a na druhé straně se pak usilovně snažíme dodat našemu bydlení uklidňující přírodní ráz živou vegetací.

Ukázka vertikální zahrady

Ukázka vertikální zahrady

Pozitivní vliv zeleně na mikroklima měst je nesporný a citelný. A existuje zajímavá možnost umístění zeleně na fasády domů. Ve Francii a v dalších evropských zemích je již vertikálních zahrad realizovaná celá řada, ale do České Republiky tento trend proniká jen velmi pomalu.

Zelené mrakodrapy pro zelenou budoucnost

Zelené mrakodrapy pro zelenou budoucnost

Nová generace zelených mrakodrapů může významným způsobem pozměnit to, jak bojujeme se změnami klimatu. Celý stavební koncept představuje ve své práci „Eco-Towers: Udržitelná města v mracích“ Univerzita Illinois v Chicagu (UIC).

REKLAMA