REKLAMA
Témata Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

Vytyčení a zaměření stavby

Vytyčení a zaměření stavby

Geodeti patří k profesi, kterou na stavbě zahlédnete jen krátce, nicméně závisí na nich umístění stavby, se kterou se potom již nedá hýbat. Víte, že stavba se nezaměřuje jen začátku, ale i po jejím dokončení? Co všechno geodet na stavbě měří? Jak se vytyčí rodinný dům? Jak vypadají geodetické značky, kterými se měření řídí v terénu? Jaké přístroje se k zaměřování staveb používají? A kdy si žádá služby geodeta katastrální úřad?

Geodetické práce pro stavebnictví je možné rozdělit na dva základní druhy:

  1. Vytyčování (tedy určení přesné pozice budoucího objektu na parcele dle projektu)
  2. Zaměřování (přenesení stavby dle skutečnosti na výkres či mapu)

Geodeti zpracovávají podklady pro stavební řízení a pro katastr nemovitostí.

Geodetickým podkladem pro projekt je polohopisný a výškopisný plán, který se vytváří na základě geodetického zaměření skutečného stavu v terénu (budovy, ploty, komunikace, inženýrské sítě, hranice pozemků atd.).

Vytyčení stavby

Podkladem pro vytyčení stavby je schválený projekt. Vytyčení se vždy provádí v polohovém a výškovém systému daném projektem. U větších a tvarově složitějších objektů se vychází z bodů vytyčovací sítě a vyprojektovaných souřadnic lomových bodů objektu, u jednoduchých staveb (rodinný dům) zpravidla stačí okótování budovy vůči hranicím pozemku.

Zaměření stavby

V průběhu a po dokončení stavby se provádí polohopisné a výškopisné zaměření její skutečné polohy, výšky a tvaru. U podzemních objektů a inženýrských sítí je nutno měření vykonat před záhozem výkopu. Při zaměřování se používá souřadnicový a výškový systém, daný projektem.

Pomůcky pro geodeta

Ke své práci potřebují geodeti různé měřící přístroje:

  • Nivelační přístroj (na měření výškových rozdílů)
  • Teodolit (měření úhlů svislých a vodorovných)
  • Totální stanice (univerzální geodetický přístroj s mnoha funkcemi)
  • GPS přijímač (moderní způsob zaměření polohy)

Geodeti také využívají síť bodů v terénu. Jistě je znáte ze svých procházek po městě nebo po přírodě. V podstatě každý kopec má svůj trigonometrický bod. Málokdo jim však rozumí a málo kdo ví, k čemu jsou vlastně užitečné. Zeměměřič se může díky nim připojit na systém souřadnic či výšek měřených od hladiny moře.

Vytyčení rodinného domu

Pokud budete stavět rodinný dům, přijdete s geodetem zcela jistě do kontaktu. Vytyčit dům není náročná činnost, přesto však bude potřeba geodeta abyste dodrželi správné výškové umístění domu a kolmé rohy. Výsledkem práce geodeta na stavbě jsou tzv. lavičky. Na těch je natlučeno několik hřebíčků. Tyto hřebíčky si stavbaři pospojují provázky a mohou si tak kdykoli ověřit přesnost své práce. Lavičky se však musí úzkostlivě hlídat, a to až do založení prvního řádku zdiva!

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - scharfsinn86

Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?

Digitální katastrální mapy nejsou to samé jako digitalizované. Katastrální mapy vedené dříve na plastové fólii jsou dnes po digitalizaci vektorovými. Pokud nevznikly na podkladě dostatečně přesného měření, tak digitalizace nepřinesla jejich zpřesnění, jak si mnozí možná myslí, přinesla však nové možnosti práce s daty…

Zdroj: AdobeStock - pavlobaliukh

Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?

Bonitovaná půdně ekologická jednotka patří mezí základní informační zdroje o zemědělských půdách a stanovištích v České republice. Vychází z ní velké množství legislativy a praktických výstupů, o nichž to ani na první pohled nemusíme tušit. Je vyjádřena pětimístným kódem.

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Zeměměřičský úřad bude vydávat otevřená data, změnu posoudí vláda

Zeměměřičský úřad bude poskytovat databázové údaje nebo státní mapy bezplatně jako otevřená data. Omezený přístup k nim bude pouze kvůli ochraně kritické infrastruktury podle krizového zákona. Změnu zavádí novela zeměměřičského zákona, kterou v pondělí projedná kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO). Novela také…

Zdroj: AdobeStock - nordroden

Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí

Pozemek, parcela, stavební pozemek, zastavěná plocha, zahrada, trvalý travní porost, orná půda… to všechno jsou pojmy, se kterými se setkáte při zájmu o pozemky. Nebo o parcely? Jaký je rozdíl mezi parcelou a pozemkem? A co znamenají pojmy z katastru nemovitostí a co říká územní plán? A na kterých pozemcích můžete…

Zdroj: Fotolia.com - eleonore-h

Základy pro rodinný dům: Hloubka, výška a šířka základového pasu (1.)

Stavba základů rodinného domu. První krok k vysněnému bydlení. Nejběžnější založení jednoduché stavby, jakou rodinný dům je, se provádí na betonových základových pasech. Smyslem základů je roznést zatížení ze stavby do zeminy tak, aby nebyla překročena únosnost zeminy. Přihlédnout se musí i k nezámrzné hloubce. Proto…

Zdroj: AdobeStock - brianjackson

Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?

Kdo chce stavět dům, chce si také zajistit jeho připojení na inženýrské sítě. Voda, odpady, plyn elektřina, telekomunikace, to vše je zapotřebí pro komfort moderního domu. Ovšem pozor, obce ani provozovatelé nemají povinnost přivést sítě k soukromým pozemkům. Je to věcí dohody mezi nimi a investorem výstavby.

Český soběstačný dům zahájil stavbu. Budete ho moci navštívit

Český soběstačný dům zahájil stavbu. Budete ho moci navštívit

Sen mnoha lidí. Šetrný dům, který si vyrobí veškerou elektrickou energii ze slunce, uloží si ji v bateriích a následně spotřebuje. Zachytí maximum dešťové vody, splachuje s ní a po přečištění využije i třeba ve sprše. Nezbavuje se zbytečně drahocenného tepla, ale přitom se v něm zdravě dýchá a žije.

Regulační bubliny v územním plánu Pec pod Sněžkou může využívat

Regulační bubliny v územním plánu Pec pod Sněžkou může využívat

Územní plán Pece pod Sněžkou na Trutnovsku smí nadále využívat princip takzvaných regulačních bublin, který má podle radnice zachovat rozptýlenost výstavby v některých lokalitách. Ústavní soud (ÚS) totiž vyhověl stížnosti města, plánem se musí znovu zabývat Krajský soud v Hradci Králové. "Rozhodnutí Ústavního soudu…

Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Vytyčení stavby je jedním z prvních více viditelných kroků, který na své parcele při stavbě domu podniknete. Vytyčení stavby určí její budoucí obrysy. Je potřeba mu věnovat velkou pozornost. Vytyčovat dům můžete svépomocí, nebo přizvat geodety. Co je potřeba vědět o základním rozměření stavby na pozemku? Jak se…

Zdroj: Fotolia.com - janny2

Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?

Rozhodnete se stavět rodinný dům. Máte projekt, máte všechny potřebné podklady a běžíte s nimi na úřad. Podáte si žádosti o potřebná povolení na stavebním úřadě a čekáte. A čekáte, a čekáte až vám dojde trpělivost, zajdete se zeptat, jak to s žádostí vypadá. Ne vždy se dozvíte příjemné zprávy. Úřady mají na svoji…

Zdroj: Fotolia.com - gabort

Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?

Pokud postavíte dům takzvaně „na černo“, tedy bez povolení či ohlášení a dalších příslušných požadavků může stavební úřad nařídit demolici neboli odstranění stavby. Netýká se to jen staveb ale i terénních úprav nebo technických zařízení. Odstranění stavby může úřad nařídit i v případě technicky závadného stavu stavby…

Zdroj: Fotolia.com - ALDECAstudio

Projektová dokumentace na rodinný dům: Jak dlouho trvá, jaké jsou fáze a celková cena

Projektová dokumentace na rodinný dům není jen „nutný papír pro úřad“. Je to důležitý dokument. Stavět bez projektu – ať již jakoukoli stavbu – je riziko pozdějších zvýšených nákladů, nepříjemných zjištění v průběhu výstavby. Bez odborného projektu nelze domyslet správně všechny detaily, nelze stavbu ani pořádně…

Zdroj: Fotolia.com - JeanLuc

Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018

Stavíte či se chystáte stavět rodinný dům? Potom byste měli vědět, že od 1. 1. 2018 nabyde účinnosti další velká novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) provedená zákonem č. 225/2017 Sb. V tomto článku prozkoumáme, zda a jaké změny přináší novela konkrétně pro stavebníky rodinného domu. Zejména se budeme…

© Fotolia.com - ThomBal

Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?

Pozemek, parcela, stavební pozemek, trvalý travní porost, orná půda, zastavěná plocha, zahrada… zaklínadla která se dočtete v katastru nemovitostí nebo územním plánu mají přímý vliv na cenu pozemku. Jeden může vypadat na první pohled stejně jako druhý, přesto pokud mají jinou klasifikaci, jejich cena je rozdílná.…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA