Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Vytyčení a zaměření stavby více o tématu

Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely

Služby geodetů využijeme nejen při určení polohy budoucích základů. Úkolem geodeta je také vyměřovat a zakreslovat stavby již stávající. Jsou to práce pro účely katastru a slouží k vytváření měřických podkladů pro provádění změn v souboru geodetických informací platného katastru a k vytyčování hranic pozemků.
Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely

1. Vytyčení vlastnické hranice pozemku

Toto vytyčení je nutné např. v případě, kdy stavebník nezná přesnou polohu vlastnické hranice pozemku, na kterém bude umisťovat stavbu budovy či plotu.. Mapovým podkladem pro toto vytyčení je buď katastrální mapa nebo právně platný geometrický plán. Tyto podklady je povinen si obstarat geodet v dokumentaci katastrálního úřadu. Vytyčení hranic pozemku se provádí převážně polární metodou s využitím digitálních údajů, přenesených do paměti totální stanice. Vytyčené lomové body hranic se v terénu vyznačují plastovými mezníky.

K seznámení s výsledky vytyčení hranic musí být geodetem pozváni všichni vlastníci sousedních pozemků. Geodet poté vypracuje dokumentaci o vytyčení – protokol o vytyčení s hlavními popisnými údaji o vytyčení a vytyčovací náčrt s grafickým zákresem vytyčených hranic a seznamem souřadnic lomových bodů hranic. Originál dokumentace o vytyčení předá geodet objednateli, kopie pak katastrálnímu úřadu a vlastníkům sousedních pozemků.

2. Zaměření stavby za účelem jejího vyznačení v katastrální mapě

Zaměření nové stavby (např. rodinného domu) provádí oprávněný geodet ve státním souřadnicovém systému S-JTSK. (připojení se provádí buď pomocí geodetické aparatury GPS nebo pozemním měřením na pevné geodetické body s využitím tzv. totálních stanic). Krom lomových bodů (rohů nové stavby) se kontrolně zaměřují i pevné identické body, které jsou již zakresleny v katastrální mapě.

ukázka grafické části geometrického plánu

Toto zaměření nové stavby je dokumentováno tzv. geometrickým plánem, což je technický podklad pro zápis změny do katastru nemovitostí a pro vyznačení této změny v katastrální mapě.

Geometrický plán obsahuje grafické znázornění parcel před a po změně, výkaz výměr parcel před a po změně, výkaz údajů o bonitách parcel, seznam souřadnic lomových bodů a popisové pole.

Geometrický plán vyhotovuje oprávněný geodet nejdříve v předem stanovené digitální podobě a po jeho potvrzení katastrálním úřadem je možno vytisknout plán v papírové podobě, na které se vyznačí potvrzení katastrálního úřadu a ověření úředně oprávněným inženýrem. Objednateli se předá potřebný počet stejnopisů . Geometrický plán je jedním z nezbytných dokladů pro kolaudaci stavby.

Ing. Jiří Neuwirt

Ing. Jiří Neuwirt je úředně oprávněný zeměměřický inženýr s 25-letou praxí v oboru. Specializuje se převážně na geodetickou činnost pro projekci a realizaci staveb

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Vytyčení a zaměření stavby

  1. Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!
  2. Geodeti na stavbě - základní charakteristika činností
  3. Geodeti na stavbě - práce pro projekci a realizaci staveb
  4. Geodeti na stavbě - přístroje pro stavební praxi
  5. Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely
  6. Geodetické body v terénu
  7. Geodetický bod na domě slouží státní nivelaci. Co je nivelace a kde zjistit informace o značce na mém domě?
  8. Máte na domě železnou kouli? Je chráněná zákonem. Nivelační bod nelze schovat pod polystyren. Jaké hrozí pokuty?

Mohlo by vás zajímat

Geodetický nivelační bod na domě, Zdroj: redakce

Geodetický bod na domě slouží státní nivelaci. Co je nivelace a kde zjistit informace o značce na mém domě?

„Co uděláme s tou železnou koulí na fasádě,“ řeší mnozí majitelé domů, kteří chtějí zateplovat nebo opravovat svůj dům. Někteří tuší, že tato „koule“ je důležitá, jiní ji bez starostí schovají pod polystyren. Ve skutečnosti se jedná o geodetický nivelační bod, důležitý prvek nivelační sítě naší republiky. Co to je…

Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Vytyčení stavby je jedním z prvních více viditelných kroků, který na své parcele při stavbě domu podniknete. Vytyčení stavby určí její budoucí obrysy. Je potřeba mu věnovat velkou pozornost. Vytyčovat dům můžete svépomocí, nebo přizvat geodety. Co je potřeba vědět o základním rozměření stavby na pozemku? Jak se…

Jak nahlížet do katastru nemovitostí a co z něho můžeme zjistit?

Jak nahlížet do katastru nemovitostí a co z něho můžeme zjistit?

Díky webové aplikaci na stránkách katastru nemovitostí si může každý ověřit vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostorů), evidovaných v katastru nemovitostí. Tato služba je zdarma a bez registrace.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Plechové krytiny SATJAM lze nyní pořídit o něco výhodněji díky výhodné jarní akční nabídce. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA