Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Vytyčení a zaměření stavby více o tématu

Geodetický bod na domě slouží státní nivelaci. Co je nivelace a kde zjistit informace o značce na mém domě?

„Co uděláme s tou železnou koulí na fasádě,“ řeší mnozí majitelé domů, kteří chtějí zateplovat nebo opravovat svůj dům. Někteří tuší, že tato „koule“ je důležitá, jiní ji bez starostí schovají pod polystyren. Ve skutečnosti se jedná o geodetický nivelační bod, důležitý prvek nivelační sítě naší republiky. Co to je nivelace? Kde body nalezneme?
Geodetický nivelační bod na domě, Zdroj: redakce

V článku „Geodetické body v terénu“ zabýváme geodetickými body, na které můžeme narazit při toulkách přírodou i při procházce městem.

V minisérii článků od Bohumila Janečka, kterou začínáte číst, se budeme věnovat bodům výškového bodového pole, nivelačním bodům, konkrétně jejich poslání, kategoriím a počtům, dokumentací k nim a přesností údajů o výšce těchto bodů. Podíváme se i na to, proč zrovna váš dům má nivelační bod a jaká z toho plynou omezení.

O nivelaci a nivelačních bodech

Pár vět o nivelaci (z francouzského nivelle, vodováha) a nivelačních bodech: Nejobecněji a nejstručněji řečeno, nivelace je určování výškových rozdílů a nadmořských výšek. Používá se především v geodézii a ve stavebnictví.

Geodetický nivelační bod na domě, Zdroj: redakce

Historie nivelace od pyramid po současnost

Dá se téměř s jistotou říci, že nivelace byla použita už při stavbě pyramid, i když tehdy při ní byla využita jen vodní hladina v příkopech budovaných v okolí stavby. Římané pak při stavbě akvaduktů používali tzv. chorobates, což byla malá přenosná korýtka naplněná vodou. Snad první použití nivelace ze středu je spojováno s tzv. dioptrou, kterou vynalezl starověký matematik Héron Alexandrijský (žil asi 10 ‒ 70 n. l.). U dioptry bylo opět využito vodní hladiny, tentokrát v ramenech spojité nádoby, trubice, záměrného pravítka, průzorů a nivelační lati.

Následně (od roku 1629) byla k nivelaci využita hadicová vodováha, v roce 1661 byla vynalezena trubicová libela a již v roce 1684 byl vynalezen první nivelační přístroj. Tento přístroj se skládá z dalekohledu a libely, jejichž osy jsou rovnoběžné. Vyšší přesnosti při nivelaci pak bylo dosaženo použitím metody nivelace vpřed v obou směrech, která přinesla eliminaci chyby z nedokonalého urovnání nivelačního přístroje. K přístroji patřila lať s posuvným terčem. A to už jsme v 19. století.

Geodetický nivelační bod na domě, Zdroj: redakce

Co je nivelační bod. Na domě nebo na skále

Nivelační bod je definován jako výškový geodetický bod s určenou výškou, trvale stabilizovaný nivelační značkou s nadmořskou výškou určenou metodou geometrické nivelace, tedy měřením výškových rozdílů nivelačním přístrojem. Záměrná přímka tohoto bodu je při měření urovnána do vodorovné roviny.

Nivelační bod základního výškového bodového pole je v případě staveb stabilizován čepovou značkou osazovanou do jejich stěn s označením „Státní nivelace“. U značky bodu je tabulka s nápisem „STÁTNÍ NIVELACE. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ“. Nivelační body podrobného výškového pole označeny nejsou.

Nivelační bod může být stabilizován nejen čepovou značkou, ale i skalní značkou, kterou je vyhlazená ploška nebo vodorovná ploška s polokulovým vrchlíkem uprostřed, dále pak i hřebovou značkou, která se osazuje shora do vodorovné plochy skal, balvanů, vybraných staveb nebo do horní plochy nivelačního kamene.

Nivelační bod může být stabilizován také hřebovou značkou, která je osazena shora do vodorovné plochy nebo ze strany do svislé plochy skal a vybraných staveb, hřebovou značkou pro hloubkové stabilizace.

Geodetický nivelační bod na domě, Zdroj: redakce

Nivelační pořad

Jedná se zpravidla o přímý sled bodů mezi dvěma stabilizovanými výškovými body, mezi nimiž se měří výškové převýšení geometrickou nivelací ze středu; zalomení pořadu je možné na tzv. přestavových bodech. Pořad se skládá z nivelačních sestav. Jednotlivé body propojené měřením tvoří nivelační sítě, rozdělené dle přesnosti na jednotlivé řády.

Jaká je přesnost nivelačních značek

Přesnost nadmořských výšek nivelačních bodů je určena podle základní střední kilometrové chyby nivelačního převýšení (obousměrné nivelace). Mezní hodnoty střední chyby, vyjádřené v milimetrech, jsou stanoveny v závislosti na řádu nivelační sítě. Nivelační sítě jsou I. až IV. řádu. Závazným geodetickým referenčním systémem na celém území České republiky definovaným výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu v Kronštadtu a souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí, je podle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, výškový systém baltský ‒ po vyrovnání (Bpv).

Konkrétní body výškového bodového pole lze vyhledat v Geoprolížeči ZÚ na Geoprolížeči ZÚ a to variantně podle názvu nivelačního bodu, názvu listu SMO-5, Katastrálního území nebo nivelačního pořadu. Ke každému bodu jsou zde k dispozici i „Nivelační údaje“, z nich lze vyčíst, kde a jak je bod osazen.

Viz ilustrativní obrázek, který je pro praktické využití dostupný zde. Přímo z formuláře „Nivelační údaje“ je pak dostupné i hlášení závad, o kterém se píše dále.

V příštím díle seriálu se podíváme podrobněji na geodetické body na fasádách domů. Je možné je odstranit nebo schovat pod zateplení? Má majitel nemovitosti nárok na kompenzace za umístění bodu na svůj objekt? Nenechte si ujít nic z obsahu portálu ESTAV.cz a aktivujte si týdenní přehled článků zdarma.

Ing. Bohumil Janeček

Je absolventem Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, oboru geodézie a kartografie. Dále studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze (postgraduální studium). Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval specializační studium Právní vztahy k nemovitostem. Je též absolventem kurzu Interní audit a finanční kontrola. Do konce roku 2019, kdy ukončil služební poměr, pracoval 26 let na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, z toho přes 22 let ve funkci ředitele odboru řízení územních orgánů, odboru, který zajišťoval i metodiku zeměměřictví a katastru nemovitostí. Dlouhodobě působil jako člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studijního programu „Stavebnictví, geodézie a kartografie“ FSv ČVUT v Praze. Je spoluautorem publikace Katastrální zákon. Komentář (1. a 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, 2019).

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Vytyčení a zaměření stavby

  1. Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!
  2. Geodeti na stavbě - základní charakteristika činností
  3. Geodeti na stavbě - práce pro projekci a realizaci staveb
  4. Geodeti na stavbě - přístroje pro stavební praxi
  5. Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely
  6. Geodetické body v terénu
  7. Geodetický bod na domě slouží státní nivelaci. Co je nivelace a kde zjistit informace o značce na mém domě?
  8. Máte na domě železnou kouli? Je chráněná zákonem. Nivelační bod nelze schovat pod polystyren. Jaké hrozí pokuty?

Mohlo by vás zajímat

Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely

Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely

Služby geodetů využijeme nejen při určení polohy budoucích základů. Úkolem geodeta je také vyměřovat a zakreslovat stavby již stávající. Jsou to práce pro účely katastru a slouží k vytváření měřických podkladů pro provádění změn v souboru geodetických informací platného katastru a k vytyčování hranic pozemků.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Plechové krytiny SATJAM lze nyní pořídit o něco výhodněji díky výhodné jarní akční nabídce. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA