REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Inzerce na portálu

REKLAMNÍ SLUŽBY

Rádi vám poradíme s výběrem a doporučíme nejvhodnější kombinaci služeb tak, aby tvořila ucelenou reklamní kampaň, která bude mít nejvyšší možnou účinnost.

Řídíme se Standardy internetové reklamy SPIR.

Portál ESTAV.cz je vytvořen v responzivním formátu, speciálním způsobu stylování HTML stránky. V závislosti na typu zařízení, jeho rozlišení a orientaci uvidíte stránku přizpůsobenou zařízení, které k jejímu prohlížení aktuálně používáte. Díky responzivnímu designu se rozložení prvků na stránkách dokonale přizpůsobí šířce obrazovky. Umístění reklamních pozic se tudíž mění.

NÁVŠTĚVNOST

Údaje o portálu, návštěvnosti a návštěvnících
Vybrané ukazatele a základní informace o portálech ESTAV.cz, TZB-info a Kalkulátoru cen energií TZB-info

Portál ESTAV.cz existuje od roku 2000. V roce 2014 jej zakoupila společnost Topinfo a od srpna 2014 je s novým obsahem a designem sesterským projektem největšího českého stavebního portálu TZB-info. Cílovou skupinou portálu ESTAV.cz je zejména široká veřejnost. Aktuální údaje o návštěvnosti můžete najít na veřejném počítadle TOPLIST.

ZÁKLADNÍ FORMÁTY REKLAMY

FIREMNÍ ČLÁNKY

Firemní článek je publikován na titulní straně společně s dalšími odbornými a jinými články. Článek je kdykoliv možné vyhledat pomocí fulltextového vyhledávače, nebo chronologicky v archivu článků.

Uživatelé mají možnost vyžádat si další informace nebo podklady od Vaší firmy prostřednictvím jednoduchého formuláře. Získáváte tak přímý kontakt na Vaše zákazníky.

Zpracování článku z dodaných podkladů do formátu vhodného pro internet ZDARMA
Uveřejnění článku na titulní straně
  • trvalé umístění v archivu
  • v ceně článku je 1 prolink v textu
3 000 Kč/ks
Upoutávka na článek v slideru na titulní straně
(okno Doporučujeme) Pro zpracování je nutné dodat obrázek v tiskové kvalitě s šířkou min. 800 px.
3 000 Kč/týden

KRÁTKÉ FIREMNÍ ZPRÁVY

Na titulní straně je zpráva zveřejněna textem, po rozkliku je součástí obrázek. Krátké zprávy je kdykoliv možné vyhledat pomocí fulltextového vyhledávače, nebo chronologicky v archivu článků.

Uveřejnění na titulní straně
rozsah: max. 1500 znaků, 1 obrázek v úvodu zprávy, 1 externí odkaz na podrobnosti ke zprávě
součást prezentace TZB-info firmy

FIREMNÍ AKCE A SLEVY

Podrobnosti o akci nebo slevě jsou primárně ve formátu článku nebo krátké zprávy.

Uveřejnění na titulní straně a na všech stránkách portálu. Zároveň  je v podobě krátké zprávy s obrázkem trvale zařazeno v rubrice Akce a slevy
rozsah: text 200 znaků v náhledu, max 1000 znaků v podrobném zobrazení, obrázek a prolink

7 000 Kč/měsíc

TEXTOVÁ REKLAMA

Textová reklama je bez grafických prvků jako je logo, obrázek apod.

Uveřejnění na titulní straně
rozsah: 200 znaků, 1 prolink z nadpisu + 1 prolink z textu
3 000 Kč/měsíc
Uveřejnění průřezem mimo HP
rozsah: 200 znaků, 1 prolink z nadpisu + 1 prolink z textu
5 000 Kč/měsíc

BANNERY NA HP

Square 250x250 px. (umístění vedle slideru)
na pozici je pouze jeden banner
5 000 Kč/měsíc
MegaBoard 1170x200 px. (umístění v záhlaví)
na pozici je pouze jeden banner
10 000 Kč/měsíc
MegaBoard 1110x200 px. (umístění v zápatí)
na pozici je pouze jeden banner
5 000 Kč/měsíc

BANNERY PRŮŘEZEM MIMO HP

Square 300x300 px.
na pozici se střídají max. 4 bannery
15 000 Kč/měsíc
BigSquare 300x600 px.
na třetí pozici, ukotven, roluje se čtenářem, na pozici se střídají max. 4 bannery
20 000 Kč/měsíc
MegaBoard 1170x200 (umístění v záhlaví)
na pozici se střídají max. 4 bannery
15 000 Kč/měsíc
MegaBoard 1110x200 (umístění v zápatí)
na pozici se střídají max. 4 bannery
7 500 Kč/měsíc
Levitator 120x600 (umístění vpravo mimo stranu portálu)
na pozici se střídají max. 4 bannery
17 500 Kč/měsíc

BANNER VE FOTOGALERIÍCH REDAKČNÍCH ČLÁNKŮ

BigSquare 300x600 px.
na pozici se střídají max. 4 bannery
10 000 Kč/měsíc

Používané typy bannerů

  Rozměr v pixelech (šířka x výška) Max. velikost
Square 250 x 250, 300 x 300 35 kB
BigSquare 300 x 600 70 kB
MegaBoard 1170 x 200, 1110 x 200 50 kB

Standardně přijímané datové formáty bannerů: obrázky gif, jpg nebo html5. Square 250 x 250 px a Levitator pouze statický.
Individuální formáty dle dohody.

VYTVOŘENÍ REKLAMNÍHO BANNERU

Animovaný reklamní banner Vám vytvoříme v jakémkoliv formátu na základě Vašich požadavků. Po dohodě je možné zpracování nestandardního formátu reklamního banneru.

Cena za zpracování

standardní formáty banneru
animovaný GIF, JPG, HTML5 - 250x250, 300x300, 300x600, 1170x200, 1110x200, 120x600
2 000 Kč/ks

Ceny jsou platné od 1. 1. 2019. Změna ceníku vyhrazena.

REKLAMA