Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Vytyčení a zaměření stavby více o tématu

Geodetické body v terénu

Při toulkách přírodou i při procházce městem na ně můžeme narazit. Potkáváme je velice často, známe je. Málokdo jim však rozumí a málo kdo ví, k čemu jsou vlastně užitečné. Řeč je o geodetických bodech v terénu, díky kterým se zeměměřič může připojit na systém souřadnic či výšek.
Geodetické body v terénu

Od daných bodů nejen že měření začíná, vůči takovým bodům pak i určuje správnost svých provedených měření. Jakékoli neoprávněné zásahy do geodetických bodů jsou proto zakázány, i když jej máte třeba na své zahradě.

Geodetickým základem pro měřické práce ve stavebnictví je polohové a výškové bodové pole, což je soubor pevně stabilizovaných geodetických bodů se známými souřadnicemi ve státním souřadnicovém a výškovém systému. Zřizování, údržba a využívání geodetických bodů se řídí normou ČSN 73 0415 Geodetické body.

Polohové bodové pole

Polohové bodové pole se děli na základní (ZPBP – trigonometrické body) a podrobné (body podrobného polohového bodového pole PPBP). Body ZPBP i PPBP mají souřadnice v systému S-JTSK (jednotná trigonometrická síť katastrální).

Název trigonometrický bod je dán tím, že ZPBP bylo v minulosti navrženo a vybudováno jako síť trojúhelníků, ve které byly souřadnice vrcholů určeny na základě převážně úhlového měření (přesné měření větších délek bylo v minulosti velmi pracné). Dnes se při obnově ZPBP používají moderní elektronické přístroje měřící úhly i délky.

Stále větší význam při kontrole a obnově geodetických základů má dnes i kosmická geodézie (geodetické GPS přístroje). Body ZPBP jsou spravovány a udržovány Zeměměřickým úřadem, správu bodů PPBP mají na starosti katastrální úřady.

Základní polohové bodové pole

Základní polohové bodové pole je doplněno tzv. zhušťovacími body, které mají zhruba stejné parametry (stabilizace a přesnost souřadnic) jako trigonometrické body. Na území České republiky je rozmístěno přes 69 000 trigonometrických a zhušťovacích bodů. Trigonometrické body jsou stabilizovány žulovými hranoly s vytesaným křížkem a označeny červenobílými sloupky, které mají signalizační a ochrannou funkci (u zhušťovacích bodů jsou sloupky černobílé). Přesnost souřadnic trigonometrických bodů je dána střední souřadnicovou chybou 0.015m. Geodetické údaje o bodech ZPBP jsou k dispozici na webových stránkách Zeměměřického úřadu.

Trigonometrický bod – žulový kámen a signalizační sloupek

Trigonometrické a zhušťovací body bývají často umístěny na dobře viditelných a přehledných místech (uprostřed polí, na vrcholech kopců, podél komunikací) a tak je můžeme často zahlédnout při cestování autem nebo při pěší turistice, Trigonometrické body však mohou být lokalizovány i uvnitř zahrad a na soukromých pozemcích. Vlastník takového pozemku pak musí dbát na to, aby nedošlo k poškození stabilizace a signalizace bodu (ochrana geodetických bodů je dána zákonem). Zvláštní kapitolou v databázi trigonometrických a zhušťovacích bodů jsou věže kostelů a zámků, které při geodetickém připojení slouží jako zdaleka viditelné orientační body.

Trigonometrický bod – věž zámku

Při stavební činnosti je základní polohové bodové pole geodetickým základem pro vybudování tzv. vytyčovací sítě, což je pole stabilizovaných bodů, které pak slouží výhradně účelům stavby.

Bod vytyčovací sítě dálnice – betonový pilíř

Základní polohové bodové pole poskytuje výchozí údaje i pro geodetickou činnost v katastru nemovitostí. Pro označování vytyčených katastrálních hranic se dnes převážně používají plastové mezníky.

Hraniční mezník – plastový znak

Podrobné polohové bodové pole

Podrobné polohové bodové pole je tvořeno hustou sítí stabilizovaných podrobných bodů (rohy stavebních objektů, nastřelovací hřeby v komunikacích ap). Body PPBP jsou rozmístěny v intravilánech obcí ve vzájemných vzdálenostech menších než 200m, v extravilánu pak ve vzdálenostech do 1 km. Při určování souřadnic podrobného bodového pole se rovněž vychází z údajů základního bodového pole. Přesnost souřadnic bodů PPBP je dána střední souřadnicovou chybou 0.06 m.

Body PPBP slouží pro podrobná geodetická měření různého typu. Lze je využít i jako podklad pro vybudování vytyčovací sítě na stavbě.

Výškové bodové pole

Výškové bodové pole je tvořeno základním výškovým bodovým polem (základní nivelační body, body České státní nivelační sítě) a podrobným výškovým bodovým polem (nivelační sítě nižšího řádu). Výškové bodové pole je definováno v systému Bpv (Balt po vyrovnání).

Základní výškové bodové pole

Základní výškové bodové pole na území České republiky obsahuje 12 základních nivelačních bodů a přes 83 000 bodů České státní nivelační sítě (ČSNS). Jejich správu a údržbu zajišťuje zeměměřický ústav. Základní nivelační body jsou stabilizovány na neporušených skalních výchozech a slouží pro zajištění ČSNS.

Nejobvyklejším způsobem stabilizace bodů ČSNS je buď hřebová značka osazovaná shora (např.do žulového kamene) nebo čepová značka osazovaná z boku do zdi objektu. Nivelační údaje o bodech ČSNS lze vyhledat na webových stránkách Zeměměřického úřadu.

Nivelační bod – čepová značka

Nivelační body, které jsou stabilizovány ve volném terénu žulovými hranoly, jsou označeny (podobně jako trigonometrické body) červenobílými sloupky se signalizační a ochrannou funkcí. Při stavební činnosti slouží body ČSNS jako výchozí podklad pro vybudování hlavního výškového bodu stavby.

Ing. Jiří Neuwirt

Ing. Jiří Neuwirt je úředně oprávněný zeměměřický inženýr s 25-letou praxí v oboru. Specializuje se převážně na geodetickou činnost pro projekci a realizaci staveb

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Vytyčení a zaměření stavby

  1. Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!
  2. Geodeti na stavbě - základní charakteristika činností
  3. Geodeti na stavbě - práce pro projekci a realizaci staveb
  4. Geodeti na stavbě - přístroje pro stavební praxi
  5. Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely
  6. Geodetické body v terénu
  7. Geodetický bod na domě slouží státní nivelaci. Co je nivelace a kde zjistit informace o značce na mém domě?
  8. Máte na domě železnou kouli? Je chráněná zákonem. Nivelační bod nelze schovat pod polystyren. Jaké hrozí pokuty?

Mohlo by vás zajímat

Geodetický nivelační bod na domě, Zdroj: redakce

Geodetický bod na domě slouží státní nivelaci. Co je nivelace a kde zjistit informace o značce na mém domě?

„Co uděláme s tou železnou koulí na fasádě,“ řeší mnozí majitelé domů, kteří chtějí zateplovat nebo opravovat svůj dům. Někteří tuší, že tato „koule“ je důležitá, jiní ji bez starostí schovají pod polystyren. Ve skutečnosti se jedná o geodetický nivelační bod, důležitý prvek nivelační sítě naší republiky. Co to je…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Plechové krytiny SATJAM lze nyní pořídit o něco výhodněji díky výhodné jarní akční nabídce. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA