REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Vytyčení a zaměření stavby více o tématu

Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Vytyčení stavby je jedním z prvních více viditelných kroků, který na své parcele při stavbě domu podniknete. Vytyčení stavby určí její budoucí obrysy. Je potřeba mu věnovat velkou pozornost. Vytyčovat dům můžete svépomocí, nebo přizvat geodety. Co je potřeba vědět o základním rozměření stavby na pozemku? Jak se stavba vytyčuje? Víte, k čemu slouží na stavbě lavička?
Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Vytyčení prostorové polohy objektu a následné zajištění vytyčených bodů jsou prvními a velice důležitými fázemi stavby. Případné nepřesnosti ve vytyčení mohou stavebníkovi značně zkomplikovat (a také prodražit) proces výstavby. Uvedené problematice je proto nutno věnovat patřičnou pozornost a nezapomínat na kontrolní a ověřovací postupy.

Vytyčení prostorové polohy stavby provádí na základě schváleného projektu úředně oprávněný geodet, přičemž se vytyčené body (rohy budoucího objektu) stabilizují železnou nebo dřevěnou značkou („roxor“ či kolík). Zajištění takto vytyčených bodů pomocí tzv. stavebních laviček může provést buď geodetická firma, nebo stavebník sám (za asistence stavebního dozoru).

Pozor, lavičky...

 • Se musí umisťovat na stavbě s rozmyslem, aby se nepletly například při vjezdu na pozemek.
 • Nelze bez opětovného rozměření přesouvat.
 • Slouží i k výškovému umístění stavby.
 • Neslouží k odkládání a opírání věcí ani sezení – hrozí jejich deformace a zkreslení vytyčení.

Jak vytyčit objekt s pomocí stavebních laviček

Stavební lavičky slouží k fixaci vytyčených směrů a výšek v prvních fázích stavby. Lavičky se umísťují v určité distanci od budovaného objektu, aby nebyly poškozeny stavební činností.

Lavičky se budují v minimální vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopů a musí být umístěny kolmo k vytyčovacímu směru. Při zhotovení lavičky se nejdříve zatlučou do zeminy dva dřevěné kůly a na ně se zboku vodorovně přibije prkno zhruba 25 mm silné a 100 mm široké. Délka laviček se volí obvykle od 1 do 2 m. U rohů objektu se mohou použít rohové lavičky ve tvaru písmene L.

Všechny lavičky (horní hrana prkna) by měly být ve stejné výškové úrovni, pokud to podmínky dovolí ve výšce podlahy prvního nadzemního podlaží. Při výškovém vytyčení laviček pomocí nivelačního přístroje se výšky přenášejí z hlavního výškového bodu stavby.

Vytyčené směry (spojnice vytyčených rohů objektu) se přenášejí na lavičky pomocí teodolitu nebo totální stanice a vyznačují se na horní hraně prkna hřebíky nebo zářezy. V případě, že si stavebník dělá tuto činnost sám, je možno vytyčené směry přenést na lavičky použitím nataženého drátu (provazu) a olovnic. Je to však pracnější a méně přesná metoda. Po vyznačení všech potřebných směrů na lavičkách se doporučuje provést kontrolu – změřené vzdálenosti rysek na lavičkách musí odpovídat projektovaným rozměrům objektu.

Na lavičkách se mohou kromě hlavních směrů (spojnice rohů) vyznačit i šířky základů, příp. zdí.

Po provedení výkopových prací se musí ve stavební jámě zpětně vyznačit body určující obrys budoucího objektu, popřípadě hrany základových zdí. Přes protilehlé lavičky se natáhne drát nebo tenký provaz. Každý obnovovaný bod je dán průsečíkem dvou drátů natažených ve dvou na sebe kolmých směrech (viz obr.) V místě křížení se pomocí olovnice promítne poloha bodu na dno výkopu a bod se opět označí roxorem či kolíkem. Tímto způsobem je možno obnovit všechny potřebné obrysy a hrany budoucího objektu.

Po ukončení prvních stavebních prací (betonáž základů, zdění stěn) se lavičky mohou odstranit, protože při další stavební činnosti již nebudou potřebné.

Ing. Jiří Neuwirt

Ing. Jiří Neuwirt je úředně oprávněný zeměměřický inženýr s 25-letou praxí v oboru. Specializuje se převážně na geodetickou činnost pro projekci a realizaci staveb

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Vytyčení a zaměření stavby

 1. Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!
 2. Geodeti na stavbě - základní charakteristika činností
 3. Geodeti na stavbě - práce pro projekci a realizaci staveb
 4. Geodeti na stavbě - přístroje pro stavební praxi
 5. Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely
 6. Geodetické body v terénu
 7. Geodetický bod na domě slouží státní nivelaci. Co je nivelace a kde zjistit informace o značce na mém domě?
 8. Máte na domě železnou kouli? Je chráněná zákonem. Nivelační bod nelze schovat pod polystyren. Jaké hrozí pokuty?

Mohlo by vás zajímat

Geodetický nivelační bod na domě, Zdroj: redakce

Geodetický bod na domě slouží státní nivelaci. Co je nivelace a kde zjistit informace o značce na mém domě?

„Co uděláme s tou železnou koulí na fasádě,“ řeší mnozí majitelé domů, kteří chtějí zateplovat nebo opravovat svůj dům. Někteří tuší, že tato „koule“ je důležitá, jiní ji bez starostí schovají pod polystyren. Ve skutečnosti se jedná o geodetický nivelační bod, důležitý prvek nivelační sítě naší republiky. Co to je…

Zdroj: AdobeStock.com-david-bgn

Základy pro rodinný dům: Ochrana základové spáry, podsypy, drenáže (2.)

Jak založit rodinný dům? Základ je zkrátka základ – bez něho se těžko obejdete. Nejčastější založení rodinného domu je stále, i přes možnosti alternativní, na betonových pasech. Minule jsme si ukázali, jak se volí šířka a hloubka základu. Dnes si povíme o tom, co dělat po výkopu, zda je nutno vkládat drenážní potrubí…

Zdroj: Fotolia.com - eleonore-h

Základy pro rodinný dům: Hloubka, výška a šířka základového pasu (1.)

Stavba základů rodinného domu. První krok k vysněnému bydlení. Nejběžnější založení jednoduché stavby, jakou rodinný dům je, se provádí na betonových základových pasech. Smyslem základů je roznést zatížení ze stavby do zeminy tak, aby nebyla překročena únosnost zeminy. Přihlédnout se musí i k nezámrzné hloubce. Proto…

Zdroj: Fotolia.com - Fotolyse

Jaro se blíží, můžeme už stavět?

Stavební firmy doporučují zdění během zimního období přerušit, aby mohla hrubá stavba řádně vymrznout. Zimní maltové směsi mohou prodloužit stavební sezonu především o ty dny, kdy se teplota dostává k nule. Klasická malta potřebuje teploty nad 5 °C.

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Pasy a patky patří do kategorie tzv. plošných základů. Jedná se o monolitické betonové konstrukce, často kombinované s litím do výkopu a do ztraceného bednění. Důležitá je příprava výkopu, dobré výškové zaměření a provedení. Přes pasy se zpravidla lije podkladní beton.

Přípojky sítí na pozemku - jak je zřídit a kudy je vést?

Přípojky sítí na pozemku - jak je zřídit a kudy je vést?

Ti z vás, kdo se rozhodnete pro stavbu domu na nové parcele, budete muset řešit připojení objektu k sítím - kanalizaci, vodovodu, elektřině popřípadě i plynu. Budete potřebovat, aby sítě byly v dosahu pozemku a pak vybudovat tzv. přípojky. Kdo může tyto stavby provést a kdo je zaplatí? A jaká jsou pravidla pro…

Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely

Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely

Služby geodetů využijeme nejen při určení polohy budoucích základů. Úkolem geodeta je také vyměřovat a zakreslovat stavby již stávající. Jsou to práce pro účely katastru a slouží k vytváření měřických podkladů pro provádění změn v souboru geodetických informací platného katastru a k vytyčování hranic pozemků.

Geodeti na stavbě - základní charakteristika činností

Geodeti na stavbě - základní charakteristika činností

V případě, že chcete začít stavět, potřebujete mimo spousty jiných profesí i tu, kterou na stavbě uvidíte pouze krátce, nicméně její role je nanejvýš důležitá. Na správném geodetickém zaměření stavby závisí veškeré další práce. Pro lepší porozumění této profesi, projdeme nejdůležitější pojmy, seznámíme se s…