Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Vytyčení a zaměření stavby více o tématu

Geodeti na stavbě - základní charakteristika činností

V případě, že chcete začít stavět, potřebujete mimo spousty jiných profesí i tu, kterou na stavbě uvidíte pouze krátce, nicméně její role je nanejvýš důležitá. Na správném geodetickém zaměření stavby závisí veškeré další práce. Pro lepší porozumění této profesi, projdeme nejdůležitější pojmy, seznámíme se s přístroji. Představíme si práce, jaké geodet může vykonávat a kdy si musíme vyžádat jeho služby.
Geodeti na stavbě - základní charakteristika činností

Geodetické práce ve stavebnictví je možno obecně rozdělit na dvě hlavní části:

 1. Vytyčování

  = činnost, při které se daný objekt na základě projektu či mapového podkladu umisťuje v terénu a vyznačuje se jeho rozměr a tvar. V minulosti se pro vytyčování hranic pozemků používal převážně termín vyměřování pozemků a občas se s tímto trochu zavádějícím termínem setkáváme i dnes.
 2. Zaměřování

  = činnost, kdy se skutečný stav stavebního objektu nebo terénu přenáší do digitální nebo grafické formy mapového díla

Z hlediska účelu se pak prováděná geodetická činnost dělí na:

 1. Práce pro katastr nemovitostí

  = např. vytyčení vlastnické hranice nebo zaměření stavby za účelem jejího vyznačení v katastrální mapě.
 2. Práce pro projekci a realizaci staveb

  = např. vyhotovení geodetického podkladu pro projekt stavby, vytyčovací práce, zaměření skutečného provedení stavby.

Geodetické měření či vytyčování je vázáno na určitý souřadnicový a výškový systém. Znamená to, že každý změřený bod je po zpracování definován pravoúhlými souřadnicemi a výškou (X,Y,H). Převážná část geodetických prací se dnes vykonává ve státním souřadnicovém systému S-JTSK (Jednotná trigonometrická síť katastrální) a státním výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání). U některých typů měření (pro projekční a kontrolní účely) je možno použít též tzv. místních systémů, které si definuje sám měřič.

Před každým měřením se tedy geodet musí připojit na určitý souřadnicový a výškový systém, přičemž využívá buď pozemních údajů polohového a výškového bodového pole nebo družicových dat v systému GPS.

Vlastní princip podrobného měření (u tzv. polární metody) spočívá v tom, že naměřené údaje (úhly a délky) se při zpracování přepočtou na souřadnice X, Y podrobného bodu, zároveň se měří i výškové úhly, z nichž se určuje výška bodu H. Rozvoj moderní techniky v posledních letech umožnil mimo jiné přesné měření délek, čehož se využívá při konstrukci tzv. totálních stanic (moderní přístroje s funkcí elektronického teodolitu, elektronického dálkoměru a počítače). Díky těmto přístrojům se právě polární metoda stala v geodetické praxi naprosto dominantní.

Ukázka digitální katastrální mapy
Ukázka grafické katastrální mapy

S využitím moderních přístrojů se samozřejmě zvyšuje i přesnost vlastního měření (totální stanice jsou schopny určovat souřadnice podrobných bodů s vnitřní přesností do 1cm). Výsledná celková přesnost měření je ale ovlivněna i dalšími faktory (kvalita údajů výchozího bodového pole či katastrální mapy, atmosférické podmínky měření). Například při vytyčování vlastnických hranic je přesnost vytyčení odvislá od přesnosti podkladů z katastru a může být velmi rozdílná (tam, kde je k dispozici digitální katastrální mapa (která vzniká na základě přímého digitálního měření v terénu), je vytyčení o řád přesnější (cca 10 cm) než v lokalitách se starou grafickou katastrální mapou (cca 1 až 2 m)).

Veškeré geodetické práce na stavbách mohou vykonávat pouze oprávnění geodeti se SŠ nebo VŠ vzděláním, přičemž musí být ověřeno, že výsledky jejich činnosti svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům. Toto ověření stvrzuje kulatým razítkem úředně oprávněný zeměměřický inženýr.

Ing. Jiří Neuwirt

Ing. Jiří Neuwirt je úředně oprávněný zeměměřický inženýr s 25-letou praxí v oboru. Specializuje se převážně na geodetickou činnost pro projekci a realizaci staveb

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Vytyčení a zaměření stavby

 1. Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!
 2. Geodeti na stavbě - základní charakteristika činností
 3. Geodeti na stavbě - práce pro projekci a realizaci staveb
 4. Geodeti na stavbě - přístroje pro stavební praxi
 5. Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely
 6. Geodetické body v terénu
 7. Geodetický bod na domě slouží státní nivelaci. Co je nivelace a kde zjistit informace o značce na mém domě?
 8. Máte na domě železnou kouli? Je chráněná zákonem. Nivelační bod nelze schovat pod polystyren. Jaké hrozí pokuty?

Mohlo by vás zajímat

Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Vytyčení stavby je jedním z prvních více viditelných kroků, který na své parcele při stavbě domu podniknete. Vytyčení stavby určí její budoucí obrysy. Je potřeba mu věnovat velkou pozornost. Vytyčovat dům můžete svépomocí, nebo přizvat geodety. Co je potřeba vědět o základním rozměření stavby na pozemku? Jak se…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Plechové krytiny SATJAM lze nyní pořídit o něco výhodněji díky výhodné jarní akční nabídce. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA