Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Vytyčení a zaměření stavby

Vytyčení a zaměření stavby

Geodeti patří k profesi, kterou na stavbě zahlédnete jen krátce, nicméně závisí na nich umístění stavby, se kterou se potom již nedá hýbat. Víte, že stavba se nezaměřuje jen začátku, ale i po jejím dokončení? Co všechno geodet na stavbě měří? Jak se vytyčí rodinný dům? Jak vypadají geodetické značky, kterými se měření řídí v terénu? Jaké přístroje se k zaměřování staveb používají? A kdy si žádá služby geodeta katastrální úřad?

Geodetické práce pro stavebnictví je možné rozdělit na dva základní druhy:

  1. Vytyčování (tedy určení přesné pozice budoucího objektu na parcele dle projektu)
  2. Zaměřování (přenesení stavby dle skutečnosti na výkres či mapu)

Geodeti zpracovávají podklady pro stavební řízení a pro katastr nemovitostí.

Geodetickým podkladem pro projekt je polohopisný a výškopisný plán, který se vytváří na základě geodetického zaměření skutečného stavu v terénu (budovy, ploty, komunikace, inženýrské sítě, hranice pozemků atd.).

Vytyčení stavby

Podkladem pro vytyčení stavby je schválený projekt. Vytyčení se vždy provádí v polohovém a výškovém systému daném projektem. U větších a tvarově složitějších objektů se vychází z bodů vytyčovací sítě a vyprojektovaných souřadnic lomových bodů objektu, u jednoduchých staveb (rodinný dům) zpravidla stačí okótování budovy vůči hranicím pozemku.

Zaměření stavby

V průběhu a po dokončení stavby se provádí polohopisné a výškopisné zaměření její skutečné polohy, výšky a tvaru. U podzemních objektů a inženýrských sítí je nutno měření vykonat před záhozem výkopu. Při zaměřování se používá souřadnicový a výškový systém, daný projektem.

Pomůcky pro geodeta

Ke své práci potřebují geodeti různé měřící přístroje:

  • Nivelační přístroj (na měření výškových rozdílů)
  • Teodolit (měření úhlů svislých a vodorovných)
  • Totální stanice (univerzální geodetický přístroj s mnoha funkcemi)
  • GPS přijímač (moderní způsob zaměření polohy)

Geodeti také využívají síť bodů v terénu. Jistě je znáte ze svých procházek po městě nebo po přírodě. V podstatě každý kopec má svůj trigonometrický bod. Málokdo jim však rozumí a málo kdo ví, k čemu jsou vlastně užitečné. Zeměměřič se může díky nim připojit na systém souřadnic či výšek měřených od hladiny moře.

Vytyčení rodinného domu

Pokud budete stavět rodinný dům, přijdete s geodetem zcela jistě do kontaktu. Vytyčit dům není náročná činnost, přesto však bude potřeba geodeta abyste dodrželi správné výškové umístění domu a kolmé rohy. Výsledkem práce geodeta na stavbě jsou tzv. lavičky. Na těch je natlučeno několik hřebíčků. Tyto hřebíčky si stavbaři pospojují provázky a mohou si tak kdykoli ověřit přesnost své práce. Lavičky se však musí úzkostlivě hlídat, a to až do založení prvního řádku zdiva!

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - JeanLuc

Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018

Stavíte či se chystáte stavět rodinný dům? Potom byste měli vědět, že od 1. 1. 2018 nabyde účinnosti další velká novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) provedená zákonem č. 225/2017 Sb. V tomto článku prozkoumáme, zda a jaké změny přináší novela konkrétně pro stavebníky rodinného domu. Zejména se budeme…

© Fotolia.com - ThomBal

Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?

Pozemek, parcela, stavební pozemek, trvalý travní porost, orná půda, zastavěná plocha, zahrada… zaklínadla která se dočtete v katastru nemovitostí nebo územním plánu mají přímý vliv na cenu pozemku. Jeden může vypadat na první pohled stejně jako druhý, přesto pokud mají jinou klasifikaci, jejich cena je rozdílná.…

Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?

Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?

Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez…

Jak nahlížet do katastru nemovitostí a co z něho můžeme zjistit?

Jak nahlížet do katastru nemovitostí a co z něho můžeme zjistit?

Díky webové aplikaci na stránkách katastru nemovitostí si může každý ověřit vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostorů), evidovaných v katastru nemovitostí. Tato služba je zdarma a bez registrace.

Geodetické body v terénu

Geodetické body v terénu

Při toulkách přírodou i při procházce městem na ně můžeme narazit. Potkáváme je velice často, známe je. Málokdo jim však rozumí a málo kdo ví, k čemu jsou vlastně užitečné. Řeč je o geodetických bodech v terénu, díky kterým se zeměměřič může připojit na systém souřadnic či výšek.

Přípojky sítí na pozemku - jak je zřídit a kudy je vést?

Přípojky sítí na pozemku - jak je zřídit a kudy je vést?

Ti z vás, kdo se rozhodnete pro stavbu domu na nové parcele, budete muset řešit připojení objektu k sítím - kanalizaci, vodovodu, elektřině popřípadě i plynu. Budete potřebovat, aby sítě byly v dosahu pozemku a pak vybudovat tzv. přípojky. Kdo může tyto stavby provést a kdo je zaplatí? A jaká jsou pravidla pro…

Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely

Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely

Služby geodetů využijeme nejen při určení polohy budoucích základů. Úkolem geodeta je také vyměřovat a zakreslovat stavby již stávající. Jsou to práce pro účely katastru a slouží k vytváření měřických podkladů pro provádění změn v souboru geodetických informací platného katastru a k vytyčování hranic pozemků.

Geodeti na stavbě - práce pro projekci a realizaci staveb

Geodeti na stavbě - práce pro projekci a realizaci staveb

V případě, že chcete začít stavět, potřebujete mimo spousty jiných profesí i tu, kterou na stavbě uvidíte pouze krátce, nicméně její role je nanejvýš důležitá. Na správném geodetickém zaměření stavby závisí veškeré další práce. Jaké služby geodeti poskytují stavebníkům, projektantům, stavebním firmám?

Geodeti na stavbě - přístroje pro stavební praxi

Geodeti na stavbě - přístroje pro stavební praxi

V případě, že chcete začít stavět, potřebujete mimo spousty jiných profesí i tu, kterou na stavbě uvidíte pouze krátce, nicméně její role je nanejvýš důležitá. Na správném geodetickém zaměření stavby závisí veškeré další práce. Pro lepší porozumění této profesi se dnes podíváme na to, s jakými přístroji pracují a co…

Geodeti na stavbě - základní charakteristika činností

Geodeti na stavbě - základní charakteristika činností

V případě, že chcete začít stavět, potřebujete mimo spousty jiných profesí i tu, kterou na stavbě uvidíte pouze krátce, nicméně její role je nanejvýš důležitá. Na správném geodetickém zaměření stavby závisí veškeré další práce. Pro lepší porozumění této profesi, projdeme nejdůležitější pojmy, seznámíme se s…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Plechové krytiny SATJAM lze nyní pořídit o něco výhodněji díky výhodné jarní akční nabídce. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA