REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Povolování staveb více o tématu

Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018

Schválit umístění stavby může stavební úřad i formou územního souhlasu. Tento způsob je ještě jednodušší, než zjednodušené územní řízení z toho důvodu, že se nevede žádné řízení, které je zapotřebí zahajovat, oznamovat účastníkům apod.
Zdroj: Fotolia.com - epitavi
Zdroj: Fotolia.com - epitavi

Územní souhlas lze vydat pouze v případě, když je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše (lze zjistit z územního plánu obce), poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat ani v případech těch záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Současně se musí jednat o jeden ze zákonem výslovně stanovených záměrů:

 1. stavební záměry, které v dalším stadiu nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
 2. ohlašované stavby, jejich změny a zařízení
 3. změny staveb
 4. změny druhu pozemku a způsobu využití pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2
 5. stavby umisťované v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru
 6. terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady
 7. odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí

Vzhledem k tomu, že se nejedná o správní řízení, nelze proti žádosti o vydání územního souhlasu podávat námitky či připomínky. Stavebník však musí k oznámení záměru přiložit souhlasy vlastníků sousedních pozemků, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním nemovitostem může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno. Tento souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.

Zdroj: Fotolia.com - Photographee.euZdroj: Fotolia.com - Photographee.eu

Stavební úřad následně posuzuje pouze skutečnost, jestli záměr splňuje zákonné podmínky pro vydání souhlasu. V případě že podmínky nesplňuje, nařídí stavební úřad usnesením konání územního řízení. Pokud jsou všechny podmínky splněny, vydá stavební úřad ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti územní souhlas a doručí ho písemně žadateli. Doručením žadateli nabývá územní souhlas právní moci. Podobně jako územní rozhodnutí má územní souhlas platnost po dobu dvou let, přičemž tuto dobu nelze nijak prodloužit.

Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat, lze ho pouze přezkoumat v přezkumném řízení, které může zahájit z moci úřední nadřízený správní orgán, a to do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. 

Územní souhlas je tedy ze všech tří způsobů schvalování staveb nejrychlejší, nejjednodušší a nejefektivnější, je však omezen pouze na určité vybrané záměry.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 6. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 7. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 8. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 9. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 10. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 11. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 12. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 13. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 14. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 15. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 16. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 17. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 18. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 19. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 20. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 21. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 22. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 23. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 24. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 25. Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018
 26. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 27. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 28. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 29. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 30. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 31. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 32. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 33. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 34. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 35. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 36. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 37. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 38. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Přečtěte si více k tématu Povolování staveb

Nákladové nádraží Žižkov, ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia.com, luciezr

Lidé kritizovali změnu plánu pro Nákladové nádraží Žižkov

Některým místním obyvatelům se nelíbí připravovaná změna územního plánu, která má umožnit výstavbu nové čtvrti na brownfieldu kolem Nákladového nádraží Žižkov. Vyplynulo to z dnešního veřejného projednání změny, o které by do konce roku měla hlasovat rada a následně zastupitelstvo hlavního města. Lidé, kteří na…

Zákon - ilustrační obrázek, zdroj: Fotolia.com, sebastian-duda

Novela, která omezila účast spolků v řízeních, platí beze změn

Právní úprava, která omezila účast spolků zastupujících veřejnost v některých správních řízeních, zůstává beze změn. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh na zrušení novely, který podala skupina senátorů. Ústavní soudci se návrhem zabývali tři a půl roku, patřil k nejstarším dosud nevyřízeným podnětům. Výsledek soud…

Zdroj: Fotolia.com

Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Možná vás napadlo, že právě váš dům vykazuje takové hodnoty, že by si zasloužil být kulturní památkou. Jak jej památkou vyhlásit? Jak zažádat a komu? Jak celý proces prohlášení stavby kulturní památkou probíhá? A jak zjistit zda právě tato stavba má šanci na zápis mezi kulturní památky? Poví nám pracovník NPÚ Matěj…

REKLAMA
REKLAMA