Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti

Nastanou chvíle, kdy se objeví nabídka ke koupi objektu v zajímavé lokalitě, a vy se dozvíte, že se dům nachází v památkově chráněném území nebo je kulturní památkou. Jak nyní postupovat a jaká omezení z toho pro vás vyplývají?

Památková péče

Předně je nutné si vysvětlit, jak památková péče vlastně funguje. Památkové péče je založena na systému spolupráce její odborné a výkonné či úřední části. Na jedné koleji „jede“ Národní památkový ústav a jeho územní odborná pracoviště. Například v Královéhradeckém kraji sídlí pracoviště v Josefově. Národní památkový ústav zastupuje složku odbornou. Druhou kolej obsadila složka výkonná a svá „depa“ má na úřadech obcí s rozšířenou působností a na krajských úřadech v případě národních kulturních památek. Tento systém je stanoven zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, jeho čtvrtou částí. Zde jsou rozepsány i funkce těchto složek a rozsah činností. Odborná organizace Národního památkového ústavu (dále „NPÚ) mimo jiné poskytuje písemná vyjádření a další odborné podklady odborům památkové péče na úřadech. Těm slouží jako podklady pro vypracování závazných stanovisek a rozhodnutí za památkovou péči.

Na koho se tedy obrátit, když zjistíte, že jste v památkově chráněném území nebo máte kulturní památku a chcete se informovat, jaké výhody či omezení z toho pro vás vyplývají?

Kde konzultovat stavbu v památkově chráněném území

Můžete oslovit příslušné územní odborné pracoviště NPÚ nebo příslušný odbor na úřadě. Obě složky by vám měly být schopny zodpovědět vše potřebné. Pokud máte nějaký konkrétní záměr, je vhodné ho nejprve konzultovat se zástupci NPÚ – v tomto případě garantem území, přímo na místě plánovaných prací. Optimálně však v tandemu se zástupcem výkonného orgánu. Obvykle stačí oslovit jednu ze složek o případnou konzultaci záměru a dané složky (výkonná a odborná) se již mezi sebou informují. Nemusíte obvolávat nespočet lidí nebo „pobíhat“ mezi úřadem a ústavem. Dohodnete se na termínu a setkáte se společně. Konzultace je bezplatná, můžete si vysvětlit postoje k návrhu, poradit se, případné technické řešení sloučit s estetickým. Za předpokladu přítomnosti obou složek si můžete zároveň vyjasnit správní postup. Úvodní konzultace především předchází nedorozuměním, urychluje následný postup a mnohdy zajistí efektivnější vynakládání financí na případné projekty.

Památková rezervace Kuks – Betlém, foto: Matěj Kubina, NPÚ, ÚOP v Josefově

Ochrana území a staveb

Památková péče pomáhá chránit národní kulturní památky a kulturní památky, movité nebo nemovité povahy a velkoplošně chráněná území. Tento článek se zabývá stavbami, tedy nemovitostmi. Nemovitou kulturní památkou může tedy být pozemek nebo stavba spojená pevným základem se zemí. U staveb je podstatné vše, co s objektem přímo souvisí. Exteriér, interiér, užité materiály a způsob zhotovení, stavebně truhlářské výrobky, různé zabudované předměty a umělecké výrobky. Každý detail může být pro daný objekt podstatný.

Chráněná území a jejich druhy

Chráněná území se dělí na památkové rezervace a památkové zóny. Rozdíl v těchto kategoriích je v hodnotách v území, přičemž památkové rezervace jsou tím nejcennějším, co v naší zemi máme. Rozdíl je v míře zachování urbanistické struktury, množství kulturních památek a dochované zástavby. V chráněném území nejsou předmětem pozornosti pouze kulturní památky, ale i ostatní objekty a plochy. Sídla nebo krajiny jsou chráněny jako celek. Jde především o zachování jejich historického charakteru. Je chráněna urbanistická, hmotová a krajinná struktura, historické objekty a povrchy, materiály, cenné detaily, uliční interiéry, zahrady, parky a dřeviny a doklady hospodaření.

Památkové rezervace dělíme na městské, vesnické, ostatní a archeologické. Městské památkové rezervace chrání historická jádra měst, ve významném podílu středověkého původu, ale nemusí to být pravidlem. Například městská památková rezervace Josefov (pevnostní město u Jaroměře) je spojena s obdobím klasicismu. Vesnické památkové rezervace chrání vesnická sídla nebo soubor staveb lidové architektury, případně také dělnické kolonie. Na území Královéhradeckého kraje máme dvě vesnické památkové rezervace, a sice Vesec u Sobotky a Křinice na Broumovsku. Ostatní památkové rezervace jsou v celé zemi pouze dvě a jeden ze zástupců je i na území Královéhradeckého kraje. Jedná se o památkovou rezervaci Kuks – Betlém, složenou z lázeňského komplexu a duchovního areálu v Novém lese. Památkové zóny se opět dělí na městské a vesnické a přibývá ještě krajinná památková zóna. Jediným zástupcem krajinné památkové zóny na území Královéhradeckého kraje je Bojiště bitvy u Hradce Králové.

Zámek Humprecht, foto: Klára Švábová, NPÚ, ÚOP v Josefově

Ochranná pásma památek

Nakonec je nutné ještě zmínit ochranná pásma památkově chráněných území nebo národních kulturních památek a kulturních památek. Jejich smyslem je chránit vnější obraz chráněných staveb či zón a rezervací. Někdy je totiž vnímání takových památek nebo území podstatné v širším měřítku. Uveďme příklad ochranného pásma zámku Humprecht. Zámek Humprecht stojí na kopci, je dobře viditelný z přilehlé krajiny a města Sobotky. Stejně tak je dobrý i výhled z této památky. Kdyby zde nebylo ochranné pásmo, nebyla by dostatečně zajištěna ochrana vnějšího prostředí zámku. Mohly by například vzniknout výškové stavby, které by konkurovaly památce a narušovaly pohledy na ni nebo pohled z ní.

(Článek vznikl ve spolupráci s územním pracovištěm NPÚ v Josefově. Příklady staveb a oblastí jsou proto uváděny z Královehradeckého kraje)

Ing. Matěj Kubina

Jeho alma mater je Mendelova univerzita v Brně, kde vystudoval obor Stavby na bázi dřeva. Dnes pracuje v NPÚ, ÚOP v Josefově, kde se věnuje urbanismu a územnímu plánování.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Foto: ČVUT Praha

Robotické drony mapují památkové objekty

Skupina Multirobotických systémů Fakulty elektrotechnické ČVUT a Národního památkového ústavu rozvíjí projekt, jehož cílem je vyvinout metodologii pro bezpečné použití bezpilotních helikoptér při mapování interiérů a exteriérů historických objektů v místech, kde nelze použít konvenční technologie.

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: Adobestock

Rada památek vyzývá Babiše, aby zamezil přijetí stavebního zákona

Český národní komitét ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel) se obrátil otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše (ANO) s žádostí, aby zamezil přijetí nového stavebního zákona. Ten je podle komitétu v rozporu s premiérovým prohlášením i zájmy ČR na ochranu jejího kulturního dědictví. Prezident ČNK ICOMOS Václav…

Zdroj: Fotolia.com

Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Možná vás napadlo, že právě váš dům vykazuje takové hodnoty, že by si zasloužil být kulturní památkou. Jak jej památkou vyhlásit? Jak zažádat a komu? Jak celý proces prohlášení stavby kulturní památkou probíhá? A jak zjistit zda právě tato stavba má šanci na zápis mezi kulturní památky? Poví nám pracovník NPÚ Matěj…

Nejlepší revitalizace památkových objektů ocenil NPÚ

Nejlepší revitalizace památkových objektů ocenil NPÚ

Národní památkový ústav ohlásil udělení cen za nejlepší počiny v oblasti památkové péče za uplynulý rok. Vzhledem ke koronavirové pandemii se letos nemohlo uskutečnit slavnostní předávání cen, které se každoročně udílí v Panteonu Národního muzea. Jistou náhradou by mohl být tento článek s upřímným poděkováním všem…

Foto: BoysPlayNice

Víkendový dům v CHKO Beskydy si váží svého klidu

Projekt obydlí v horách, které se nesnaží dělat zbytečné kompromisy, ani si hrát na uměle vytvářenou romantiku valašské roubenky. Víkendový dům vás dostane čistotou a jednoduchostí svého zpracování.

Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ

Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ

Řešili jsme již, jak postupovat v případě, že vlastníme stavbu v památkově chráněném území nebo kulturní památku a chceme na ni provést nějaké úpravy. Prvním krokem by měla být vždy konzultace s příslušným památkářem. Čím se však řídí památková péče v případě posuzování záměrů vlastníků? Existují nějaké obecné…

Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?

Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?

Vlastnit nemovitost památkově chráněnou nebo ležící v památkově chráněné zóně či území nebo ochranném pásmu památky může být starost i radost zároveň. Starosti vyplývají ze samotné podstaty památkové ochrany, a tedy jistých omezení a souvisejících investic. Má vlastník památky nárok na nějaké kompenzace a dotace od…

Zdroj: Fotolia.com - takasu

Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?

Pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby rodinného domu může stavební úřad (SÚ) vyžadovat koordinované závazné stanovisko. Kde jej získat? Kdo ho vydává? Co to koordinované stanovisko vlastně je? Co všechno stanovisko obsahuje? A jak se bránit, pokud jej úřad odmítne vydat?

Zdroj: Fotolia.com - Artur Henryk

Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?

Chcete stavět atypickou stavbu? Dostali jste se do problémů, protože úřadům připadá návrh vašeho rodinného domu příliš moderní? Nebo příliš tradiční? V obou případech můžete narazit. Do první skupiny patří třeba pasivní dům s rovnou střechou uprostřed zástavby se sedlovými střechami. Do druhé například roubená…

Zdroj: Fotolia.com - Chlorophylle

Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...

Rodinný dům se řadí do kategorie takzvaných jednoduchých staveb. Pro člověka, který se ve stavebnictví potažmo ve stavebním právu denně nepohybuje však bude vyřízení stavebního povolení na rodinný dům představovat ne zrovna jednoduchý úkol. Projděme si dnes co všechno potřebujete v kostce vědět, mít povoleno a…