Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu

Výrobky plnící funkci stavby, mezi které patří i mobilní domy, stavební zákon považuje za stavbu a je nerozhodné, že nejsou pevně spojené se zemí základem nebo mají kola a můžete je přesouvat z místa na místo. Ano, čtete dobře, stavbou může být i věc movitá. Mobilní dům musí proto splnit i všechny technické parametry pro stavby vyplývající z vyhlášek a podléhají povolení stavebního úřadu.
Zdroj: AdobeStock - Nito
Zdroj: AdobeStock - Nito

České právo rozlišuje mezi pojmy stavba dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a nemovitou věci dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Stavba není spojená se zemí, má oj nebo kola? Nerozhoduje

Stavba je definována jako stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností. Za stavbu se považuje i výrobek plnící funkci stavby (§ 2 odst. 3 stavebního zákona). Na rozdíl od toho dle občanského zákoníku nemovitou věc nelze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty (§ 498 občanského zákoníku).

Zjednodušeně řečeno, za stavbu dle stavebního zákona je možné považovat jak nemovitou věc, tak i movitou věc, typicky mobilní domy. Není důležité jakou formu movitá věc má, že má oj nebo kola, není spojena se zemí základem nebo má dokonce státní poznávací značku.

Důležité je, jakou funkci výrobek plní, zda je užíván k trvalému bydlení, jako rekreační objekt, nebo například jako sklad nářadí. Podle jeho účelu je pak nutné získat od stavebního úřadu příslušná povolení a splnit další kritéria daná vyhláškami.

Jako příklad za všechny uveďme mobilní dům pro trvalé bydlení, tedy stavbu, která plní funkci rodinného domu. K umístění takového mobilního domu je potřeba získat od stavebního úřadu povolení. V případě, že sousedé udělili s takovou stavbou souhlasy, stavební úřad vydá územní souhlas, samozřejmě za splnění dalších zákonných podmínek.

Zdroj: AdobeStock - lowphoto

Nejčastější problémy s umístěním mobilního domu jako stavby rodinného domu

O takové stavbě je možné přemýšlet v místě, kde je to z hlediska územního plánu možné. Tedy primárně v zastavitelných plochách vymezených územním plánem. Není tedy možné tímto způsobem obejít regulativy územního plánu a umístit mobilní dům například v lese nebo na louce. Dalším požadavkem pro umístění takového výrobku bude jeho architektonické začlenění do území a zkoumání cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona). Všechna tato kritéria bude posuzovat úřad územního plánování ve svém závazném stanovisku, které bude mimo jiné sloužit jako podklad pro vydání povolení ze strany stavebního úřadu.

V neposlední řadě musí být splněny i odstupové vzdálenosti. Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m (§ 25 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území).

Je nutné též zpracovat dokumentaci stavby, která musí být vyhotovena autorizovanou osobou. Taková dokumentace stavby musí splňovat všechny náležitosti uvedené ve vyhláškách jak do jejího rozsahu, tak i obsahu (vyhláška č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb). Nestačí tedy pouze technická specifikace výrobku, i když je možné z ní vycházet.

Technické vlastnosti stavby:

Nejčastějším problémem mobilních domů bývá nedodržení světlé výšky, která v obytných místnostech v rodinném domě musí být nejméně 2500 mm, v podkroví 2300 mm (§ 40 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby).

Dalšími nedostatky mobilních domů sloužící k trvalému bydlení s podlahovou plochou větší než 50 m2 bývají jejich tepelné vlastnosti. Mobilní dům, stejně jako ostatní rodinné domy musí splňovat požadavky energetické náročnosti budov (zákon č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií). Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný oprávněnou osobou je nutné doložit k povolení stavby.

Technická infrastruktura:

Stavby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastrukturu (§ 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území). Mezi základní infrastrukturu patří přípojky vodovodní, elektrické a kanalizační. S tím souvisí i požadavek na záchod a koupelnu v mobilním domě. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde – li o jediný záchod v bytě. Stísněné mobilní domy, bez chodby, tedy není možné z důvodu tohoto požadavku povolit (§ 10 odst. 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby).

Ing. Martina Píšová

Lektorka a konzultantka v oblasti stavebního práva. Vystudovala fakultu stavební na ČVUT v Praze. Má několikaletou praxi na Krajském úřadě Libereckého kraje, kde metodicky vedla a školila stavební úřady. Své služby nabízí na www.tumismo.cz

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Shantanu Starick

Nájem jako past? Levné domy postavené na přívěsu si v Irsku zamilovali. Staví v komunitě z přírodních materiálů

Češi možná patří k evropské špičce ve vlastnickém bydlení, ale v Irsku je tomu přesně naopak. Ceny nemovitostí tam meziročně rostou o 11 %, a tento trend následují i ceny nájemného. Jako řešení tedy někteří volí malé domky na přívěsu. Tigín v gaelštině znamená malý dům. A přesně o malých, cenově dostupných…

Foto: Adriano Pupilli

Domek jako velká skládačka. Roste společně s rodinou

Dřevěný mini-domek, který jste naprojektovali svým potřebám, vám sedí jako dokonalá druhá kůže i bezpečný krunýř před nepohodou. Tísnit vás začne tehdy, když uvnitř začnete žít dva, nebo rovnou tři. Co pak? Krab poustevníček musí vyměnit schránku, protože větší mu nenaroste. To by čekalo i na vás, pokud náhodou…

Zdroj: AdobeStock-jrp-studio

Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?

Praktickým příslušenstvím rodinného domu a jeho zahrady je místo pro relaxaci, parkování auta nebo uložení zahradního nářadí. Často tak vedle domků vyrůstají různé altány, pergoly či terasy. Které z těchto drobných zahradních staveb je možné na pozemek umístit „jen tak“ a pro které je již třeba zajistit svolení…

Zdroj: AdobeStock-lowphoto

Opravdu jsou malé mobilní domky výhodné? Praktické zkušenosti hovoří jasně

Trend nyní hojně rozšířený za oceánem doráží se zpožděním do Evropy. Malé, ba přímo miniaturní domky, jsou nyní na strmém vzestupu. Slibují nezávislost, úspory i to, že je klidně můžete naložit na korbu náklaďáku a přestěhovat je, kam zrovna potřebujete. Zní to slibně? Není od věci se podívat na západ, na výsledky…