REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Povolování staveb více o tématu

Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ

Řešili jsme již, jak postupovat v případě, že vlastníme stavbu v památkově chráněném území nebo kulturní památku a chceme na ni provést nějaké úpravy. Prvním krokem by měla být vždy konzultace s příslušným památkářem. Čím se však řídí památková péče v případě posuzování záměrů vlastníků? Existují nějaké obecné principy, podle kterých by mohli stavebníci postupovat?

Rozhodovací praxe památková péče není snadná disciplína a je ovlivněna řadou faktorů. V případě, že chceme upravit již existující stavbu, bude mít na posuzování jistě vliv historie objektu a jeho architektonické pojetí. Konkrétní stavbu je dále nutné vztahovat k celku. Jejímu začlenění v prostředí. Podstatná je rovněž lokalita, ve které se stavba nachází, tedy i regionální odlišnosti v území, užívané materiály a detaily. Z těchto vstupních kritérií by měly vycházet následné úpravy. V případě novostavby je zásadní zejména kontext, ale v potaz je nutné brát i strukturu území a urbánní vývoj daného místa. Materiálové řešení a detaily je potom vhodné řešit analogicky ve vztahu k lokalitě, nemusí to však být pravidlem.

V žádném případě není zavrhováno soudobé řešení architektury, naopak je památkovou péčí podporováno a upřednostňováno. Základem je kvalitní projekt. To se týká objektů, ale i veřejných prostorů.

Obnova márnice dle dochovaných fragmentů. (zdroj: NPÚ, ÚOP v Josefově, Matěj Kubina)

Investor si musí najít kvalitního architekta. Památková péče projekt posoudí

Hovoříme-li o návrzích a vstupních parametrech, nesmíme zapomenout na samotné přání investora. Změny v území totiž přicházejí na základě podnětů investorů, přičemž zástupci památkové péče případně korigují zamýšlené úpravy. Je nutné si uvědomit, že památková péče tu není proto, aby projektovala a ani to od ní nelze očekávat. Nemůže si sama schvalovat vlastní návrhy. Když tedy přijde investor s konkrétním návrhem, posuzuje se, jestli je v souladu s podmínkami ochrany daného území či nenarušuje stavbu či prostředí.

Možností, jak přistoupit k obnově konkrétního prvku či doplnění nového může být i vícero a památkář neovlivní, s čím přijde stavebník či projektant. Některé vstupy do území jsou navíc komplikované a sdělit předem, co bude optimálním tvarem nového, jednoduše nelze. Projekční práce v památkově chráněných územích a na kulturních památkách mnohdy vyžaduje znalost místa, stavby, historie, trpělivost a snahu zkoušet hledat vhodný tvar. Mít cit pro místo.

Stavební úprava památek

V případě národních kulturních památek a kulturních památek je předmětem ochrany samotná stavba či areál. Zde při menších opravách obvykle postačí, když návrh řešení bude vycházet z materiálů či řešení na stavbě již užitých, případně z fotografií a dalších dokumentů dokládajících dřívější podobu památky. Při větších zásazích může být vyžadován jako podklad pro rozhodování operativní průzkum nebo stavebně historický průzkum památky. Při restaurování je předcházející restaurátorský průzkum samozřejmostí.

Stavební úpravy v památkových zónách či ochranném pásmu

Objekty, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkovém ochranném pásmu nebo na území památkové zóny či památkové rezervace, se posuzují primárně dle příslušných rozhodnutí, vyhlášek, nařízení či výnosů. Každé chráněné území nebo ochranné pásmo má tedy svůj předpis, ve kterém do různé míry podrobnosti dočtete, co je předmětem ochrany a jaké jsou podmínky pro zabezpečení jejich ochrany.

Příslušný právní akt je vždy uveden v Památkovém katalogu, včetně mapy vymezeného území, dostupný na www.pamatkovykatalog.cz. V některých územích je již k dispozici i Plán ochrany památkové rezervace či památkové zóny, který stanovuje způsob zabezpečení kulturních hodnot a zároveň vylučuje práce, na které se vztahuje povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko orgánu památkové péče.

Každý návrh se musí posoudit individuálně

Při dotazu na obecné principy památkové péče je možné poukázat na řadu metodik, které vydal Národní památkový ústav. Dojít k nim můžete na tomto odkazu: www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/ke-stazeni. Nicméně každý návrh vstupující do historického prostředí je ovlivněn velkým množstvím proměnných. Nelze tedy návrhy posuzovat jinak, než individuálně.

Obejít zákon? Nedává to smysl pro jednotlivce, pro společnost ani pro stavbu

Závěrem je nutné připustit, že v chráněných územích a bohužel občas i na památkách se děje protizákonná aktivita majitelů nemovitostí. Ti ve svůj předpokládaný prospěch nebo z důvodu zjednodušení přípravy plánovaných prací provádí změny v území a na stavbách bez vědomí památkových orgánů nebo v rozporu se závaznými stanovisky.

V případě, že došlo k náhradě historického prvku neadekvátním prvkem nebo doplnění stavby prvkem nesourodým, všimneme si toho velmi brzy, protože jednoduše prvek nezapadá do pomyslné skládačky. Takovým prvkem jsou narušeny i principy památkové péče a nelze k nim vztahovat následné úpravy dalších objektů. Změna je provedena nelegálně a záleží na orgánu památkové péče, kdy na změnu v území přijde a jak se s ní vypořádá.

Národní památkový ústav se snaží pracovat tak, aby budoval důvěru investorů v památkovou péči a vedl je k tomu, že správě dělaná památková péče je výhodná nejen pro památky a historická území, ale pro každého.

Ing. Matěj Kubina

Jeho alma mater je Mendelova univerzita v Brně, kde vystudoval obor Stavby na bázi dřeva. Dnes pracuje v NPÚ, ÚOP v Josefově, kde se věnuje urbanismu a územnímu plánování.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 6. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 7. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 8. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 9. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 10. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 11. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 12. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 13. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 14. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 15. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 16. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 17. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 18. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 19. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 20. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 21. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 22. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 23. Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018
 24. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 25. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 26. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 27. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 28. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 29. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 30. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 31. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 32. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 33. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 34. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 35. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ

Přečtěte si více k tématu Povolování staveb

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Obce: Projednávání stavebního zákona je v rozporu s legislativou

Postup projednávání nového stavebního zákona je v rozporu s legislativními pravidly vlády. Zákon neprošel řádným schvalovacím procesem, protože nebyl projednán s povinnými připomínkovými místy. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda Svazu měst a obcí (SMO) ČR František Lukl.

Zákon, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Vláda schválila stavební zákon

Vláda na dnešním jednání schválila nový stavební zákon. Na twitteru to oznámila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Schválení označila za velký krok pro budoucnost země. Zákon má řadu kritiků. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si od nové normy mimo jiné slibuje u větších projektů zkrácení…

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Jak šel čas se stavebním zákonem. Teze byly představeny v roce 2017

Základní teze nového stavebního zákona představilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v září 2017. Od zákona, který v pondělí projedná vláda, si ministerstvo slibuje výrazné urychlení a zjednodušení stavebního řízení. Hlavními principy jsou jedno řízení před jedním stavebním úřadem, pevně dané lhůty nebo integrace…

Zdroj: fotolia.com - andrei

Jak izolovat rodinný dům proti radonu? Jaký typ izolace zvolit? Nebo raději odvětrat?

Radon je půdní plyn. Jeho výskyt v přírodě je zcela běžný, proč se o něm tedy tolik mluví v souvislosti se stavbami? Jde o to, že pokud radon proniká do uzavřeného prostoru stavby, zvyšuje tam svoje koncentrace a pro obyvatele může být nebezpečný, totiž karcinogenní. Jak dělat opatření proti radonu na rodinném domku?…

REKLAMA