REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Okna a památková péče: Proč jsou okna častým důvodem pro střet stavebníků s památkáři

Okna jsou předmětem častých střetů s památkáři. Jedná se však o poměrně důležitou součást domu, ovlivňující nejen jeho tepelné vlastnosti, ale také vlastnosti estetické. Před otázku, co s okny, byl nebo bude postaven nejspíše každý z nás, protože jsou to součásti domu, které kvůli svým subtilním profilům a vysokému namáhání relativně rychle stárnou. Jejich údržba je nutná, ačkoliv je až příliš často zanedbávaná. V případě zásadnějšího poškození může být nevyhnutelná i celková výměna oken.
Okna ve štítě jsou taková zvláštní. Autor: Ing. Matěj Kubina

Čím je okno pro památkáře?

Okno se v první řadě zásadním způsobem podílí na vzhledu stavby. Jeho podoba vychází z jeho funkce – okna vpouští do domu světlo, chrání před chladem a ve většině případů díky své otevíratelnosti zajišťují výměnu vzduchu.  Přesnější parametry oken se různí, ale tyto základní funkce okna zůstávají. Okna rovněž svým řešením a rozměry dost vypovídají o funkci domu a roli konkrétních místnostech v něm. Podle okna si dokážete představit, kde se nachází obytná část, za jakým oknem je zázemí domu jako záchod, schodiště nebo kde je umístěna třeba dílna.

Další podstatnou složkou, kterou se památkář zabývá, je samotné řešení okna. Protože každý dům je nějak architektonicky pojat, měla by tomu být měněná okna přizpůsobena. To se týká členění oken, typu skla, užitého materiálu, barevnosti, ale i množství křídel. Dejme tomu, že přijdete k vile z období secese, podíváte se na dům a vidíte četnost detailů na fasádě, na oknech, na dveřích. Prvky jsou v jednotném stylu a v určitém harmonickém souladu. Kdyby byla členěná okna nahrazena jednoduchým jednokřídlým oknem, celkový výraz domu by byl poškozen. Stejně tak, jako kdyby někdo dal do funkcionalistické vily dvoukřídlé šestitabulkové špaletové okno nebo opatřil okna měšťanského domu z 19. století zrcadlícími se reflexními skly. Snad cítíte, že toto k sobě nepatří.

Okna jsou podstatná pro celkové vyznění stavby Autor fotografií: Ing. Matěj Kubina

Historické hledisko oken

Pro památkáře je důležité i hledisko historické. Okna podléhala a podléhají určitým módním vlnám, a i díky tomu si dokážeme zařadit okna do doby výstavby domu či do doby jeho přestavby.  Navíc je to prvek, který je velmi variabilní, co se týče technologií, materiálů a tvarů, ale také prvek, který může mít shodné rysy v rámci dané lokality. Některá okna tak mohou být skutečnými unikáty a jiná zase charakteristickým prvkem chráněného území.

Okna jsou dále prvky, které podléhají povětrnostním vlivům – rychle se opotřebovávají. Stará, autentická okna jsou proto logicky ceněna. Čím starší okna, tím větší rarita. V památkově chráněných územích je tedy cíleno na zachování dochovaných, autentických prvků oken ve vší škále dědictví minulosti. Jedině tak může být zachována tradiční podoba staveb. Historický originál je i z tohoto hlediska preferováno opravovat či pouze doplňovat. Nová okna, byť shodného řešení, totiž budou vždy jen replikou postrádající hodnotu stáří a nezaměnitelnou patinu.

Zdobný dům a zdobná okna Autor fotografií: Ing. Matěj Kubina

Výměna nebo repasování

Výměně oken by vždy mělo předcházet zamyšlení, zda je taková výměna skutečně nutná. Uvědomme si, že na starší okna se vždy vybíral kvalitní a vhodný materiál, vytříděný, správně rostlý. To v současnosti nebývá pravidlem. Okno dále bylo zhotoveno člověkem se zkušenostmi se dřevem a znalostí technologií, včetně znalosti povrchových úprav. Díky tomu je dodnes zachované velké množství těchto výrobků i z období staršího 100 let a které navíc bez problému fungují. Výhodou starších oken je i jejich relativně snadná obnovitelnost. Přirozeně se počítalo s tím, že zejména zvláště namáhané části dříve či později doslouží. Okna byla sestavena takovým způsobem, aby bylo jednoduché je rozebrat a případné poškozené prvky vyměnit. Zkušený truhlář by měl repasi zachovalého okna zvládnout bez obtíží a takové okno vám dále poslouží ještě velmi dlouho.

Tepelně technické vlastnosti špaletových oken, která se vyskytují na historických stavbách velmi často, potom mohou být po repasi téměř shodné s jednoduchými okny s dvojsklem. Je vhodné uvažovat i v tom směru, že pro historické budovy mají nová okna často příliš dobré parametry těsnosti. Utěsnění stavebních otvorů tak mnohdy koliduje s vlhčím mikroklimatem starých budov a vede k problémům s vlhkostí. V zájmu docílení úspor na vytápění tak vlastník starší budovy výměnou dosavadních „nefunkčních“ oken za okna nová, těsná, způsobí nechtěné hromadění vlhkosti a rozvoj plísní v interiéru. To může být doprovázeno i tvarovou změnou a degradací dřevěných podlah, obkladů a nábytku. I proto by každý vlastník historické budovy měl přemýšlet nejen o tom, jak co nejdéle zachovat historická okna na svém místě, ale také jaká okna by měl pořídit, pokud je již jejich výměna skutečně nezbytná.

Repase aneb přes sto let stará okna mohou dále sloužit Autor fotografií: Ing. Matěj Kubina

Vždy je třeba co nejlépe skloubit stránku estetickou, finanční a funkční, tedy lépe řečeno zdravotní. Památkáři jsou přesvědčeni, že v zájmu docílení tepelné pohody a úspor na vytápění našich domů nesmíme upozaďovat estetickou kvalitu našeho životního prostoru a podceňovat potřebu dostatečného větrání, které okna historická či okna dle nich nově vyrobená zajišťují již ze své konstrukční podstaty.

Ing. Matěj Kubina

Jeho alma mater je Mendelova univerzita v Brně, kde vystudoval obor Stavby na bázi dřeva. Dnes pracuje v NPÚ, ÚOP v Josefově, kde se věnuje urbanismu a územnímu plánování.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Máme vybráno

Soutěž na podporu památkových objektů. Máme vybráno

Svým zaměřením je soutěž nazvaná Máme vybráno ojedinělá. Cílí na všechny milovníky památek, podporuje rekonstrukce významných sídel i drobných stavení. Za dobu svého trvání si našla svůj okruh věrných a pomohla celé řadě historických staveb. Letošní ročník právě probíhá, podpořit své favority můžete do 20. června.

Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?

Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?

Vlastnit nemovitost památkově chráněnou nebo ležící v památkově chráněné zóně či území nebo ochranném pásmu památky může být starost i radost zároveň. Starosti vyplývají ze samotné podstaty památkové ochrany, a tedy jistých omezení a souvisejících investic. Má vlastník památky nárok na nějaké kompenzace a dotace od…

Dřevěná okna

Dřevěná okna

Dřevo má i v dnešní době při výrobě oken stále významnou roli. S dřevěným oknem se v klasické podobě (např. okno špaletové či zdvojené) setkáme již jen na starých realizacích či rekonstrukcích historicky hodnotných objektů. Způsob, jakým se dnes dřevo používá pro konstrukci okna, se výrazně proměnil.