Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se

Pozemek už máte, rozmysleli jste si dobře, jak velkou stavbu potřebujete a chcete, máte představu o její podobě. Územní plán jste si nastudovali a jste přesvědčeni, že vaše stavba je s ním v souladu. Povolování tedy půjde jako po másle a nic nebrání tomu, abyste zadali zpracování projektu, rovnou začali shánět stavební firmu a nejlépe i materiál… Doporučuji se zhluboka nadechnout a zvolnit.
Zdroj: Fotolia.com - Dmitry

Nejprve ústně aneb osobní kontakt nad zlato

Pokud jste to ještě neudělali, vydejte se osobně na stavební úřad a orgán územního plánování. A to nejlépe před tím, než budete mít hotový projekt. Nechte si od svého architekta či projektanta nakreslit základní situační nákres a studii podoby stavby. A nad tuto představou diskutujte s úředníky o tom, jestli podle jejich názoru bude moci taková stavba na místě vyrůst. Vyhnete se tak překvapení v podobě toho, že územní plán čtou úředníci jinak než vy nebo toho, že jste v územním plánu něco přehlédli.

Dále navštivte se stejnými podklady krajskou hygienickou stanici a odbor životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností. Tyto úřady budou vydávat ke stavbě závazné stanovisko a bez jejich souhlasu vám stavební úřad územní rozhodnutí nebo stavební povolení nevydá. A pokud se váš pozemek nachází v památkové rezervaci, v ochranném pásmu památky nebo jiném památkově chráněném místě, nezapomeňte zajít i za úředníky, kteří mají ochranu památek na starosti.

Poslední zástavkou by měli být nejbližší vlastníci sousedních pozemků. Ti sice nemají při povolování právo veta, ale jejich případný nesouhlas vám může hladký průběh povolování značně zkomplikovat. Minimálně ho výrazně prodloužit.

Co je psáno… aneb radši si to nechte písemně potvrdit

Po úvodní fázi osobních konzultací požádejte dotčené orgány a potenciální účastníky o vydání závazného stanoviska a písemných souhlasů. To udělejte ještě předtím, než požádáte stavební úřad o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Jedna věc je se všemi se osobně domluvit, že nebudou dělat problémy, druhá věc pak je, aby to potvrdili, až bude řízení běžet a vy budete v časové tísni. Písemné zachycení toho, co jste si předem domluvili, omezí možnost nedorozumění nebo účelových změn požadavků.

Nečekejte, že to nepůjde rychle

Ano, úřady by měly každou žádost vyřizovat bez zbytečného odkladu a rozhodnutí vydat v případě řízení podle stavebního zákona do 60, příp. 90 dnů.  Zpravidla se tak ale nestane. Například proto, že do této lhůty se nezapočítává čas nezbytný pro opatření závazného stanoviska. Nebo proto, že vás úřad vyzve k doplnění žádosti o další podklady a řízení přeruší. Nebo se stavbou vysloví nesouhlas některý z vlastníků a žádá úpravu projektu.

A i když stavební úřad vydá požadované rozhodnutí, stavět ještě nemůžete. Každý z účastníků řízení může proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolacímu orgánu bude rozhodnutí o odvolání trvat opět minimálně 60 dní, zpravidla však musíte počítat s mnohem delším časem.  Představa, že budete mít všechny nezbytné úřední náležitosti vyřízené za 2 měsíce je iluzorní. V optimistické variantě počítejte s půl rokem, v realistické spíše s rokem celým. 

Co když úřady žádost zamítnou?

V každé situaci, kdy vás úřad překvapí vydáním nesouhlasného stanoviska nebo zamítnutím žádosti o vydání povolení, byste se měli pokusit pochopit, co jej k tomuto kroku vedlo. Co se změnilo od chvíle, kdy vám ústně slíbili, že se stavbou nebudou dělat problémy? Objevily se nějak nové informace? Změnila se právní úprava nebo její výklad? Dá se projekt upravit tak, aby byl úřad spokojený a vy jste neslevili příliš ze svých představ?

Jestliže nevíte, na základě čeho vám úřad nechce projekt v navržené podobě odsouhlasit, nechte si podrobně vysvětlit důvody. A chtějte také to, aby vám úředníci sdělili zcela konkrétně, na základě kterých jednotlivých paragrafů se domnívají, že jsou jejich požadavky nebo výhrady oprávněné.

Pokud nenajdete smírné řešení, musíte se rozhodnout, zda požadavkům úřadu ustoupíte, i když je nepovažujete za oprávněné, nebo budete bojovat. Snaha prosadit vaši představu „silou“ má smysl v případě, kdy si po poradě s právníkem bude jistí, že požadavky úřadů nemají oporu v zákoně. A pouze, pokud máte na náročný spor čas a peníze.

Musíte si být vědomi toho, že i pokud se následně obrátíte na soud, vždy můžete dosáhnout pouze toho, že soud zruší úřední rozhodnutí pro nezákonnost. Soud nemůže sám vydat územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Celá věc se vrátí zpět ke stavebnímu úřadu a ten může i po dalším posouzení vaši žádost zamítnout. A vy budete muset absolvovat celé kolečko znovu. Přitom i samotné soudní řízení bude trvat několik měsíců, u některých soudů i více než rok.

Ve většině případů se dá uspokojivé kompromisní řešení najít. Než se rozhodnete bojovat, pokuste se ho hledat a nabízet. Když budete aktivní a budete přicházet s možnostmi úprav a alternativních řešení, úředníci zpravidla nebudou zatvrzelí. Iniciativa a otevřený přístup vám může pomoct i tam, kde by při strohé oficiální komunikaci vypadal problém neřešitelně.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, sergeyeva

Česká komora architektů: Novela stavebního zákona je promarněnou příležitostí

Novela stavebního zákona spolu s návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku podle České komory architektů (ČKA) v řadě případů nijak významně neurychlí ani nezjednoduší stavební řízení a je krokem zpět. ČKA v tiskové zprávě uvádí, že novela je velmi smutný výsledek mnohaleté práce a promarněná…

Zdroj: Adobe Stock - daniel-jedzura

Stavební zákon: Návrh věcné novely nepovede ke zjednodušení řízení, tvrdí advokát

Poslanecká sněmovna schválila takzvanou odkladovou novelu nového stavebního zákona. Ročním odkladem účinnosti zákona tak získala vláda a Ministerstvo pro místní rozvoj čas k přípravě věcné novely zákona, jejíž návrh je již rovněž zveřejněn. Podle připomínek Frank Bold Advokátů však tento návrh nepovede ke slibovanému…

Zdroj: AdobeStock - vegefox.com

Co přinese nový stavební zákon? Projděte si 5 zásadních změn

Pomalé a složité stavební řízení i systémovou podjatost v obcích má pomoci vyřešit nový stavební zákon, který po vrácení ze Senátu a opětovném projednání ve sněmovně poslanci schválili. Nabíhat v účinnost bude zákon od 1. července 2023. Nejdůležitější aspekty, které jeho aktuální verze přináší, shrnují pro ESTAV.cz…

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Nový stavební zákon pustili poslanci do dalšího projednávání

Nový stavební zákon, od něhož si vláda slibuje především zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, dnes Sněmovna po osmihodinové debatě posunula do dalšího projednávání. Zákon díky hlasům koalice, KSČM a SPD odolal snaze opozice, aby byl vrácen vládě k přepracování. Sněmovna se kvůli němu sešla na mimořádné schůzi…

Zdroj: fotolia.com - by-studio

Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení

Také v případě stavby rodinného domu se můžete dostat do situace, kdy budete chtít stavbu změnit. Může se tak stát ve třech základních situacích. Zaprvé můžete chtít změnit stavbu, kterou jste vy nebo někdo jiný legálně postavili v minulosti. Zadruhé se pak může stát, že budete chtít změnit právě rozestavěnou stavbu…

Zdroj: Fotolia.com - Олександр Болюх

Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území

Leckterý vlastník louky či obdobného pozemku mimo obecní zástavbu by jej rád využil i jiným způsobem, než je jen uspokojivý pocit z faktu, že mu tento kus půdy patří. Chce-li zde však vytvořit místo pro občasnou relaxaci, potřebuje k tomu alespoň základní zázemí – chatu. Jaké jsou možnosti zajištění takového zázemí?…