Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozemky a parcely více o tématu

Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?

Kdo chce stavět dům, chce si také zajistit jeho připojení na inženýrské sítě. Voda, odpady, plyn elektřina, telekomunikace, to vše je zapotřebí pro komfort moderního domu. Ovšem pozor, obce ani provozovatelé nemají povinnost přivést sítě k soukromým pozemkům. Je to věcí dohody mezi nimi a investorem výstavby.
Zdroj: AdobeStock - brianjackson

Pokud tedy někdo staví na zelené louce, kam nevede žádná infrastruktura, musí počítat s náklady na její vybudování. Dohoda o vybudování uzavíraná s obcí, popř. provozovatelem sítě, může mít podobu tzv. plánovací smlouvy. Ta rozdělí náklady mezi jednotlivé účastníky a stanoví technické parametry sítí a další podmínky. 

U tzv. zasíťovaných pozemků je situace jednodušší. Infrastruktura je přivedena na hranici pozemku, resp. její hlavní vedení probíhá v těsné blízkosti hranice zpravidla pod chodníkem či příjezdovou cestou. V takovém případě je provozovatel v principu povinen umožnit investorovi vybudovat přípojku až do jeho nového domu. Výjimkou jsou situace, kdy stávající síť nemá kapacitu na připojení dalšího odběratele.

Ve stručnosti:

 • Obce ani provozovatelé sítí nemají povinnost přivést sítě k soukromým pozemkům. Je to věcí dohody.
 • Pokud jsou ovšem hlavní větve sítí blízko a stačí vybudovat přípojky, musí provozovatelé sítí jejich vybudování umožnit. Výjimkou jsou situace, kdy síť nemá kapacitu pro další odběratele.
 • Polohu sítí lze ověřit v digitální technické mapě obce, pokud ji obec má. Jinak je zapotřebí dotázat se na stavebním úřadě a u jednotlivých provozovatelů.

Přípojka sítí na pozemku

Přípojka je obvykle soukromým vlastnictvím investora. Výjimkou bývají situace, kdy lze přípojku dále rozvětvit pro budoucí stavební parcely. V takovém případě je pro provozovatele sítě zajímavé si přípojku zaplatit a ponechat ve svém vlastnictví. Soukromý vlastník „slepého konce“ by totiž mohl jeho rozvětvení blokovat, resp. neúměrně prodražovat.

Zdroj: AdobeStock - helenedevunZdroj: AdobeStock - helenedevun

Pokud zvažujete koupi stavebního pozemku a chcete zjistit, kde jsou sítě, obraťte se na stavební úřad. Ten má obvykle nejlepší přehled. V některých obcích lze polohu sítí ověřit v digitální technické mapě obce. Celostátní systém s přehledem všech sítí neexistuje. Ani provozovatelé sítí nemusí mít úplnou evidenci jejich starších větví a soukromých přípojek. Proto se občas stane, že se někdo dozví o přítomnosti kabelu či potrubí na svém pozemku až ve chvíli, kdy dojde k havárii. 

Vytyčení stávajících sítí

Při výstavbě domu by investoři měli přenést odpovědnost za vytyčení a ochranu existujících sítí na dodavatele stavby. Jde o důležité ujednání smlouvy o dílo. Poloha sítí v projektu totiž nemusí odpovídat a často neodpovídá realitě, přestože je projekt potvrzen stavebním úřadem jako součást stavebního povolení.

Ve vyjádřeních provozovatelů sítí, která byla podkladem pro vydání povolení, bývá kontakt na technika, který sítě vytyčí. Je nutno oslovit ho včas před výkopem. Pokud je vytyčí špatně a bagr kvůli tomu způsobí škodu, odpovědnost zpravidla půjde za provozovatelem sítě.

Investoři by se každopádně neměli pouštět do jakýchkoliv prací, které se mohou dotknout veřejných sítí, bez předchozí konzultace s projektantem a stavebním úřadem, a v případě právních otázek také s advokátem. Neodborné zásahy či dokonce havárie způsobené protiprávním postupem mohou být drahé.

Autor děkuje za odbornou konzultaci Mgr. Michalu Knechtovi, specialistovi v oblasti stavebního práva.

Radek Motzke

Advokát specializovaný na architekturu, stavebnictví a ochranu životního prostředí. Své rady zveřejňuje i na www.radekmotzke.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Chci změnit územní plán. Co všechno si mohu s obcí dohodnout? A co na to nový stavební zákon?
 8. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 9. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 10. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 11. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 12. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 13. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 14. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 15. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 16. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 17. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 20. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 21. Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii
 22. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 23. Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu
 24. Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?
 25. Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost
 26. Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru
 27. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 28. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 29. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 30. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 31. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 32. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock-maryrose5

Města si mají stanovit zásady pro výstavbu. Dohoda s developerem je jednodušší

Na příchod developera do území a výstavbu nových projektů je často nahlíženo dvěma úhly pohledu. Na jedné straně investor přináší ekonomické výhody, jako jsou pracovní místa, obchodní plochy či bytové jednotky a s nimi spojený příchod nových obyvatel. Ruku v ruce s těmito benefity však často přichází také nová zátěž…

Zdroj: Fotolia.com - Олександр Болюх

Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území

Leckterý vlastník louky či obdobného pozemku mimo obecní zástavbu by jej rád využil i jiným způsobem, než je jen uspokojivý pocit z faktu, že mu tento kus půdy patří. Chce-li zde však vytvořit místo pro občasnou relaxaci, potřebuje k tomu alespoň základní zázemí – chatu. Jaké jsou možnosti zajištění takového zázemí?…