REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii

Jaký je aktuální stav katastrálních map na území České republiky? Katastrální mapu na plastové fólii nahradila někde digitální katastrální mapa, jinde katastrální mapa digitalizovaná. Čím se liší a jaká je jejich přesnost? Víte, že výjimečně se můžete i v dnešním katastru stále setkat s analogovou mapou, jejíž rastrový obraz je ve webových aplikacích katastru?
Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Povídání o katastru nemovitostí bude mít více částí:

  1. Digitalizace katastrálních map vedených na plastové fólii
  2. Přesnost digitální katastrální mapy a katastrální mapy digitalizované
  3. Jak se vyhnout případným problémům při užití dat katastrální mapy v územích s katastrální mapou digitalizovanou
  4. Zkvalitňování dat katastrální mapy

Dnes si představíme první díl:

Digitalizace katastrálních map vedených na plastové fólii

K nejvýznamnějším úkolům resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) v uplynulých letech patřila digitalizace katastrálních map, a to převodem nebo přepracováním katastrálních map dosud vedených na plastové fólii do digitální formy a na menší části území České republiky obnovou katastrálního operátu novým mapováním, nebo obnovou na podkladě výsledků pozemkových úprav. Rozsah digitalizace katastrálních map obnovou katastrálního operátu byl limitován finančními zdroji a kapacitami. Úkol na digitalizaci byl dokončen k 31. 12. 2017, kdy už byla katastrální mapa v digitální formě v 12954 katastrálních územích (k.ú.), což činilo 99,0 % z jejich celkového počtu 13084 k uvedenému datu. Ve zbytku k.ú. probíhaly nebo byly zahajovány pozemkové úpravy nebo mapování. Dokončovat v nich do uvedeného data digitalizaci převodem by znamenalo nehospodárné vynakládání rozpočtových prostředků.

K 31. 12. 2020 chyběla katastrální mapa v digitální formě pouze v 56 k.ú., tedy jen v 0,6 % z jejich celkového počtu 13075 k uvedenému datu. V dalších 323 k.ú. zbývalo v termínu do konce roku 2023 dokončit digitalizaci na jejich menších částech. Jedná se o části území nezahrnuté do probíhajících pozemkových úprav, nebo mapování, ve kterých jsou sice práce spojené s digitalizací dokončeny, ale jejich výsledky budou využity až po dokončení probíhající obnovy. Představu o stavu digitalizace v České republice může dát i následující obrázek s přehledem území s digitalizovanou (vektorovou) a nedigitalizovanou (analogovou) katastrální mapou z webové aplikace Archiv-WEB (KM-D je katastrální mapa digitalizovaná v původním souřadnicovém systému).    

Přehled o digitalizaci katastrálních map. Zdroj: ČÚZK

Digitální katastrální mapa, nebo katastrální mapa digitalizovaná? Jaký je v nich rozdíl?

Stav, kdy výsledkem digitalizace katastrálních map přepracováním je někde digitální katastrální mapa (DKM) a jinde katastrální mapa digitalizovaná (KMD), závisí na tom, jak přesné bylo mapování, na jehož podkladě byly katastrální mapy na plastové folii vyhotoveny. DKM jsou výsledkem digitalizace map z číselného měření po roce 1927 v národním souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S‑JTSK).

Původní mapy z číselného měření pokrývaly k 31. 12. 2017 49 % k.ú. KMD jsou pak výsledkem přepracování grafických map s geometrickým základem z mapování pro potřeby stabilního katastru, které se uskutečnilo v první polovině 19. století. Mapy s tímto základem k uvedenému datu pokrývaly 50 % k.ú.

Ukázka analogového rastru a digitalizované mapy. Zdroj: ČÚZK

Aktuální stav katastrální mapy v konkrétním k.ú. a další související informace je možné zjistit ve webové aplikaci Archiv-WEB.

Ing. Bohumil Janeček

Je absolventem Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, oboru geodézie a kartografie. Dále studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze (postgraduální studium). Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval specializační studium Právní vztahy k nemovitostem. Je též absolventem kurzu Interní audit a finanční kontrola. Do konce roku 2019, kdy ukončil služební poměr, pracoval 26 let na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, z toho přes 22 let ve funkci ředitele odboru řízení územních orgánů, odboru, který zajišťoval i metodiku zeměměřictví a katastru nemovitostí. Dlouhodobě působil jako člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studijního programu „Stavebnictví, geodézie a kartografie“ FSv ČVUT v Praze. Je spoluautorem publikace Katastrální zákon. Komentář (1. a 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, 2019).

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - differr

Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost

Katastrální mapy, které mají původ v grafických mapách z mapování v první polovině 19. století, jsou na polovině území České republiky. Hranice parcel při jejich digitalizaci zaměřovány nebyly. Využity byly pouze geometrické plány, na jejichž podkladě byly v katastru provedeny změny. Přesnost těchto katastrálních map…

Zdroj: AdobeStock - scharfsinn86

Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?

Digitální katastrální mapy nejsou to samé jako digitalizované. Katastrální mapy vedené dříve na plastové fólii jsou dnes po digitalizaci vektorovými. Pokud nevznikly na podkladě dostatečně přesného měření, tak digitalizace nepřinesla jejich zpřesnění, jak si mnozí možná myslí, přinesla však nové možnosti práce s daty…

Zdroj: Adobe Stock -  christianschwier

Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu

Jste vlastníkem pozemku? Můžete s ním volně nakládat, nicméně pouze v mezích zákona. Pokud například hodláte pozemek rozdělit na více pozemků, můžete tak učinit, ale musíte dodržet pravidla pro rozdělení pozemku, která jsou dána právním řádem. Jak vlastníci pozemku mohou dělit své pozemky? Jaký je správný postup? Jak…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA