REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Pozemky a parcely více o tématu

BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně

BPEJ oproti klasickým půdním průzkumům hodnotí i stanovištní poměry, to vše směřuje k tomu, aby se zjistila i ekonomická hodnota daného stanoviště. Tím pak lze kvantifikovat např. rozdílnou cenu pozemku, který má svah natočený na sever oproti třeba pozemku, který je natočen na jih. Z těchto údajů je pak stanovena průměrná úřední cena BPEJ na katastrální území a vybírána daň z pozemků.
Zdroj: AdobeStock - stockr

Předmětem bonitačního ekonomického oceňování půd je soustava BPEJ, která byla vytvořena a územně vymezena do konce roku 1977.

Původní ekonomické ocenění produkční schopnosti  BPEJ vycházelo z ocenění rozdílu v účinnosti vkladů do půdy v konkrétních agroekologických podmínkách (cena parametrizované produkce k parametrizovaným nákladům). Pro ekonomickou charakteristiku byly vytipovány agronomicky a ekonomicky nejdůležitější a plošně nejvíce rozšířené BPEJ. Pro ně byly vybrány vzorové pozemky, které tvořily základnu ekonomického bonitačního výzkumu v období let 1973 až 1978. Celkem bylo v ČR z celkového počtu 78 HPJ vybráno 58 HPJ, tj. 74 % všech BPEJ. Na počátku ekonomického bonitačního průzkumu bylo v roce 1973 sledováno (v ČR) 6597 reprezentativních vzorových pozemků.

V roce 1990 byl zpracován první návrh úředních cen zemědělské půdy.

Ke stanovení se přistoupilo po analýze postupů oceňování půdy ve vyspělých zemích s tržní ekonomikou. Úřední cena zemědělské půdy (ÚCZP) je normativně stanovená cena na základě kapitalizace rentního efektu (čistého výnosu), stanoveného pro jednotlivé BPEJ. Hrubý roční efekt jednotlivých BPEJ v Kč/ha byl počítán podle vztahu: HRREBPEJ = suma[cena parametrizované produkce – (normativní náklad na parametrizovanou produkci + normativní zisk)] * Kots (bezrozměrné číslo vyplývající z podílu zastoupení jednotlivých plodin v dané oceňovací struktuře).

Průměrná základní cena zemědělské půdy na k.ú. (stav 2011) (VÚMOP v.v.i.)

Úřední ceny byly v dalších letech aktualizovány (1991, 1994, 1997, 2001, 2008, 2013). V tabulkách č. 1 a č. 2. jsou jako příklad uvedené změny vývoje úřední ceny HPJ s nejvyšší hodnotou a nejnižší hodnotou.

Tabulka 1 -Vývoj cen (Kč/m2) u nejlepší BPEJ – 3.03.00 – černozemě černické v KR3.

441/2013 3/2008 338/2001 279/1997 178/1994 393/1991 316/1990
19,79 17,25 14,81 13,50 13,50 12,40 11,75

Nejnižší cenu mají HPJ 77 a 78 (strže) napříč všemi KR.

Tabulka 2. - Vývoj cen (Kč/m2) u BPEJ s nejnižší cenou – př. 9.78.89 – hluboká strž v KR9.

441/2013 3/2008 338/2001 279/1997 178/1994 393/1991 316/1990
1,15 1,00 0,70 0,57 0,57 0,50 0,70

Ceny BPEJ slouží především pro daňové účely. Daň se do roku 1992 vyměřovala na základě produkčně ekonomických skupin (PES – zavedeny od 1. 1. 1989).  Od roku 1993 se začala daň z pozemků vyměřovat podle úřední ceny zemědělské půdy. Daň ze zemědělské půdy se stanovuje z průměrné ceny BPEJ katastrálním území. (k.ú.). Vyhlášky s průměrnou cenou BPEJ v jednotlivých k.ú. jsou pravidelně aktualizovány, a to nejen v souvislosti s aktualizací úředních cen BPEJ (oceňovací vyhlášky Ministerstva financí), ale také se změnou zastoupení BPEJ v jednotlivých k.ú. v důsledku aktualizací BPEJ (např. při pozemkových úpravách) a domapování BPEJ. Výpočet nové průměrné ceny je založen na základě zjištěných změn ve výměrách a kódech BPEJ během aktualizace BPEJ. Ukázka úřední ceny zemědělské půdy na mapě České republiky je vidět na obrázku č. 1.

V roce 2019 byly dopočítány ceny u nově zavedených BPEJ podle tzv. hedonické metody. Byla zvolena kritéria hodnocení a pro ně stanoveny koeficienty, vypracován ekonomický model a vypočteny ceny BPEJ. Výsledkem byla minimální odchylka vypočtených cen od cen dříve stanovených a to umožnilo podle ekonomického modelu dopočítat ceny BPEJ doplněných do soustavy BPEJ.

V dalším díle se dozvíte o tom, jak postupovat, pokud se domníváte, že BPEJ, které jsou evidované na Vámi sledovaných pozemcích neodpovídá realitě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 8. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 9. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 10. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 11. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 12. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 13. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 14. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 15. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 16. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 17. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 20. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 21. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 22. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 23. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 24. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 25. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 26. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Související témata

Přečtěte si více k tématu Pozemky a parcely

Ilustrační obrázek, fotolia.com

Kupte si bunkr nebo pozemek od obrany v Praze i v Brně

Pozemky v Praze i v Brně nebo bunkry z předválečného opevnění mohou lidé zakoupit od ministerstva obrany. Úřad je nabízí v dalším kole výběrového řízení na svůj nepotřebný majetek. Sdělila to v tiskové zprávě Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva. Podrobnosti lidé najdou na webu odboru pro nakládání s…

Výstavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Ústecký kraj v bytové výstavbě za ostatními regiony zaostává

V Ústeckém kraji bylo za posledních 20 let zahájeno a dokončeno nejméně bytů na tisíc obyvatel ve srovnání mezi kraji. Postupně rostl podíl bytů v rodinných domech a klesal počet nových bytů v bytových domech. Největší rozvoj výstavby v blízkosti hranic města zaznamenali krajští statistici na Teplicku. Vyplývá to z…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA