REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Pozemky a parcely více o tématu

Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace

V praxi mohou naše stavební záměry zkomplikovat různé zásahy zvenčí, jedním z nich mohou být již existující či připravovaná ochranná pásma. Tato pásma prakticky nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, ale jejich existence může být pro nás zásadní. S ochrannými pásmy se setkáváme poměrně často, aniž si to vůbec uvědomujeme.
© Fotolia.com - zhu difeng

Již při přípravě jakéhokoliv stavebního záměru, zejména při koupi pozemku pro výstavbu je potřebné si zjistit všechny skutečnosti, které mají dopad na připravovaný záměr a mohou jej ovlivnit.

Co je ochranné pásmo?

Jedná se o jasně vymezené území, ve kterém je zakázaná jiná činnost nežli ta, pro niž je tento prostor vymezen. To v praxi znamená, že ochranné pásmo na pozemku může velmi zkomplikovat nebo dokonce zcela překazit plánovanou stavební činnost. Typickým příkladem může být ochranné pásmo v okolí vedení vysokého napětí.

Kde je tedy možno si zjistit všechny potřebné informace a údaje a vypátrat veškerá případná omezení ovlivňující náš záměr, tj. tedy i případná ochranná pásma zasahující do našeho pozemku?

V prvé řadě je žádoucí obrátit se vždy na věcně a místně příslušný stavební úřad, který má k dispozici všechny potřebné podklady a také územní plán (pokud je pro dané území vydán), ze kterých je možno případná omezení zjistit.

Další zdroj podobných informací získáme na úřadu územního plánování, který najdeme vždy na obci s rozšířenou působností a případně také na krajském úřadě. Tyto orgány mají ze stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen - SZ) povinnost mimo jiné povinně pořizovat a pravidelně aktualizovat tzv. územně analytické podklady.

Územně analytické podklady

Podle § 26 stavebního zákona územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení  stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území").

Územně analytické podklady tedy slouží ke zjištění a vyhodnocení stavu území a omezení změn v území. Shromažďují a poskytují komplexní a aktuální informace o území. Pokrývají celé území státu a jsou podkladem pro zpracování územních plánů a pro rozhodování stavebních úřadů.

Další možností pro zjištění potřebných informací o pozemku je vyžádat si tzv. územně plánovací informaci (§ 21 SZ) a to konkrétně územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Jedná se o předběžnou informaci, kterou stavební zákon umožňuje. Tuto územně plánovací informaci mohou poskytovat úřady územního plánování nebo stavební úřady. Územně plánovací informace slouží k tomu, aby se žadatel informoval o tom, co lze na předmětném pozemku realizovat a pro co je určen, tedy zda lze požadovaný záměr vůbec uskutečnit.

Jakým způsobem mohou ochranná pásma vznikat?

A teď zpět k ochranným pásmům. V důsledku stanovení ochranného pásma dochází z hlediska územního k omezení vlastnického práva. Zákazy plynoucí z ochranných pásem jsou vždy zásahem do vlastnických práv vlastníků jednotlivých pozemků a staveb v ochranných pásmech. Vymezení ochranných pásem vychází z principu ochrany veřejných zájmů tj. zejména před negativními vlivy a ochrany života, zdraví a majetku osob.

Ochranná pásma vznikají zásadě dvěma způsoby:

 • ze zákona
 • vydaným rozhodnutím

V dalších dílech seriálu se budeme zabývat těmito dvěma kategoriemi.

Ing. arch. Zdena Umlášková

Je autorizovanou inženýrkou v oboru pozemní stavby, členkou stavovského soudu ČKAIT. Vystudovala VUT v Brně, obor architektura a stavba měst, a dvouleté postgraduální studium. Má třicetiletou praxi na stavebním úřadě I. a II. stupně, z toho 10 let jako vedoucí Odboru územního a stavebního řízení na Magistrátu města Brna. Přes dvacet let působí jako lektor a vyučující v oblasti stavebního práva na VUT Brno.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 8. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 9. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 10. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 11. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 12. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 13. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 14. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 15. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 16. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 17. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - AnnaReinert

Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?

Přístupová cesta k pozemku je základním předpokladem k výstavbě. Bez ní nelze legálně stavět. Pozor si dejte na koupi pozemku, ke kterému obec teprve plánuje vybudovat cestu. Může to trvat i desítky let.

© Fotolia.com - rcfotostock

Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím

V praxi mohou naše stavební záměry zkomplikovat různé zásahy zvenčí, jedním z nich mohou být již existující či připravovaná ochranná pásma. Tato pásma prakticky nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, ale jejich existence může být pro nás zásadní. V důsledku stanovení ochranného pásma dochází k omezení vlastnického práva. O…

© Fotolia.com - rupbilder

Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona

V praxi mohou naše stavební záměry zkomplikovat různé zásahy zvenčí, jedním z nich mohou být již existující či připravovaná ochranná pásma. Tato pásma prakticky nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, ale jejich existence může být pro nás zásadní. V důsledku stanovení ochranného pásma dochází k omezení vlastnického práva.…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

SOUTĚŽ "VYHRAJ TUHLE KÁRU"

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA