REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Města si mají stanovit zásady pro výstavbu. Dohoda s developerem je jednodušší

Na příchod developera do území a výstavbu nových projektů je často nahlíženo dvěma úhly pohledu. Na jedné straně investor přináší ekonomické výhody, jako jsou pracovní místa, obchodní plochy či bytové jednotky a s nimi spojený příchod nových obyvatel. Ruku v ruce s těmito benefity však často přichází také nová zátěž a náklady pro obec, a tedy i kritika ze strany obyvatel a představitelů obce. Tento rozpor má vyřešit transparentní a jasná komunikace mezi oběma stranami a dokument, který podmínky pro stavbu v území i povinnosti obce vůči developerovi podloží – takzvané Zásady pro výstavbu.
Zdroj: AdobeStock-maryrose5

Zásady pro výstavbu jsou nástroj, který pomůže oběma stranám získat jistotu, která je pro vzájemný vztah nutná. “Pro developery znamenají především předvídatelnost požadavků, které může obec mít. Pokud jim vyjde vstříc, může si tak zajistit jejich součinnost. Cílem Zásad pro výstavbu je jednoznačně určit podmínky, za nichž se bude v konkrétní obci stavět. Vznik plánovaných projektů tak může být rychlejší a odpovědnější vůči obyvatelům i životnímu prostředí,” popsal advokát Jiří Nezhyba z kanceláře Frank Bold Advokáti, kteří tyto zásady aktuálně připravují například pro město Jihlava nebo pro Svaz městských částí hlavního města Prahy.

Jak podrobné zásady bude obec mít záleží na její konkrétní situaci. Vždy totiž zohledňují priority a potřeby rozvoje města, v němž se předpokládá nová výstavba. Pomocí zásad je možné řešit například:

  • chybějící místa ve školách a školkách, 
  • kapacita dopravní infrastruktury, 
  • kvalita veřejných prostranství, 
  • kapacita vodovodů a kanalizací a další.

Ze zkušeností s výstavbou aktuálně čerpá právě Jihlava. V současné době soubor pravidel dokončuje, a může se tak stát prvním statutárním městem, kde Zásady pro výstavbu využijí. „Snažili jsme se je především odpolitizovat – to znamená prodiskutovat je i s těmi, kterým se nelíbily, a začít o nich mluvit. Konzultujeme je se všemi aktéry výstavby, jako je například místní Hospodářská komora, architekti nebo Asociace developerů. Ať už totiž bude ve městě platný jakýkoliv územní plán, musí fungovat transparentnost vztahů,” popsal náměstek jihlavské primátorky Vít Zeman.

K posílení jistoty ve vzájemném vztahu vede také posílení transparentní komunikace. “Jen vzájemný otevřený dialog vyjasní pozice všech subjektů a zároveň pomůže zefektivnit a zrychlit rozvoj daných území. To je nepochybně společným cílem všech zúčastněných stran,” zdůraznila ředitelka Divize podnikatelského prostředí agentury Czechinvest Šárka Špoutilová.

Současně není nutné, aby při snaze o součinnost a dobré podmínky pro život svých obyvatel obec bojovala proti neochotě investorů zajistit občanskou vybavenost. Čím dál častěji je totiž už i v tomto segmentu zřetelný trend ke společenské odpovědnosti. "Stále více developerů investuje peníze do veřejné infrastruktury v území, kde plánují své stavební záměry. Nad rámec zákonných povinností pečují o komunitu, spolupracují s neziskovým sektorem a do regionu přinášejí nadstandardní inovativní řešení, které staví na principech udržitelného rozvoje,” řekla zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová.

Zdroj: AdobeStock.com - ah_fotobox

Její slova potvrzuje například společnost JRD Development. Podle slov výrobního ředitele Romana Havlíčka je nutné investovat nejen do vzniku dostatečného množství míst ve školách a školkách nebo do technické a dopravní infrastruktury. “Rádi bychom například podpořili infrastrukturu pro sociálně slabé nebo domovy pro seniory. Naším cílem je zajistit kvalitní podmínky pro život budoucích obyvatel našich projektů a vnímáme toto téma jako naši společenskou odpovědnost. Diskusi o příspěvku developerů na veřejnou infrastrukturu se nevyhýbáme, protože si uvědomujeme nedostatečné zajištění těchto potřeb v rámci systému rozpočtového určení daní,” vysvětlil.

Důležitou součástí Zásad pro výstavbu je finanční kompenzace vůči obci, která je využije na zajištění dostatečné občanské vybavenosti v území. “To samozřejmě spousta developerů vidí jako další poplatek, další daň, která se jen ztratí v systému. Tuto obavu je třeba vnímat a snažit se zajistit, aby v budoucnu takto vybírané příspěvky byly skutečně použity v dané lokalitě efektivně,” říká k situaci jednatel stavební firmy KALÁB Tomáš Kaláb.

Podle něj můžou jasně sepsaná pravidla otupit hrany vzájemného konfliktu mezi obcí a developerem a budovat mezi nimi důvěru. “Slibuji si od nich to, že pak i pro bezprostřední okolí nebude stavba jen něco, co obtěžuje, ale i něco, co umí ve svém důsledku celou lokalitu zhodnotit,” dodal.

Nastavením zcela jasných pravidel se několik let zabývá také Asociace brněnských architektů a stavitelů. Pro asociaci jsou přitom nejpodstatnější vyvážené podmínky. „Obecně lze říci, že investoři vznik zásad vítají. Většina z nich se s požadavky od měst a obcí ve svých projektech setkala, většina z nich sama v rámci vlastní iniciativy do zlepšení prostředí a vybavenosti v okolí projektů přispívá. Úkolem zásad je tyto požadavky formulovat a sjednotit tak, aby byly přijatelné a především přínosné pro všechny zúčastněné,“ popisuje předseda správní rady asociace Marek Vinter.

Všechny strany se shodují, že k napravení rozkolu, k němuž v současné době při vstupu developera do území mnohdy dochází, je tedy zapotřebí otevřených debat a jasných pravidel. Ta nejenom určí podmínky, ale především poskytnou jistotu, že budou naplněna práva i povinnosti měst i investorů.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com - Production Perig

Nedostavěný projekt převezme jiný developer. Jak se to projeví na smlouvách s obcí?

Počet obcí a městských částí či obvodů statutárních měst, které přijaly zásady pro uzavírání smluv s developery, narůstá. Tyto zásady podrobně upravují postup obce při jednání s developerem o poskytnutí kompenzace za zvýšené nároky na obcí provozovanou veřejnou infrastrukturu a na obcí zajišťované veřejné služby. V…

Zdroj: AdobeStock - brianjackson

Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?

Kdo chce stavět dům, chce si také zajistit jeho připojení na inženýrské sítě. Voda, odpady, plyn elektřina, telekomunikace, to vše je zapotřebí pro komfort moderního domu. Ovšem pozor, obce ani provozovatelé nemají povinnost přivést sítě k soukromým pozemkům. Je to věcí dohody mezi nimi a investorem výstavby.

Zdroj: AdobeStock-Kalim

Jak postupovat při povolení neobvyklého domu

Záměry drobného stavebníka postavit si rodinný dům i touhy developerů o stavbě celého bloku bytových domů mohou narazit na nečekané komplikace. Zvláště pak v případě, že se jedná o projekt netradičního vzhledu domu, jeho rozměrů či materiálů. Mohou se ozvat sousedé, kteří se stavbou nebudou souhlasit a budou se jí…