Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Bezpečný domov a mapa kriminality představená na veletrhu FOR ARCH

Již 34. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH (19. až 23. 9.) odstartoval seminářem Bezpečný domov. V široké nabídce doprovodných programů veletrhu má tato akce již své čestné místo. Aktuálně zaujala přítomné svým dalším vývojem aplikace Mapa kriminality a novými informacemi v oblasti kamerových systémů a kyberkriminality.
Zdroj: PEXELS

Ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) Michal Barbořík představil společně se svými kolegyněmi novinky webové aplikace Mapa kriminality (policie.cz), která mapuje registrované skutky, trestné činy a přestupky. V několika blocích pak společně nastínili její využití při prevenci kriminality pro zástupce obcí a měst a zmínili také nový informační portál, který informuje o různých možnostech zabezpečení bytů, bytových domů, rodinných domů, rekreačních objektů, garáží či zahradních domků. Na ně pak navázal odborným výkladem cechmistr z organizace Cech mechanických zámkových systémů (CMZS). V odpoledním bloku přišly na řadu informace o kamerových systémech využívaných v bytových a panelových domech, včetně fenoménu zvaného „chytrá domácnost“. Přednášky doprovázely praktické rady k provozování kamer a kamerových systémů a s tím spojená rizika v oblasti kyberkriminality.

Foto: autor, PVA EXPO Letňany

Bezpečnost především

Stavební veletrh FOR ARCH se tematice zabezpečení domácností věnuje již řadu let. Lze tady získat bezplatně cenné informace, jak při zabezpečení domova postupovat a jaké učinit preventivní kroky, a seznámit se s nejmodernějšími technologiemi a produkty kvalitních a prověřených firem,“ uvedla ředitelka veletrhu Kateřina Maštalířová, pozvala na stánky firem a nabídla i aktuální statistiku, jež dokládá důležitost tématu. Podle policejních statistik došlo v ČR vloni ke 1 745 vloupáním do bytů a k 2 528 vloupáním do rodinných domů. A kde jsou ona slabá místa našich domovů? V případě bytových jednotek u činžovní zástavby vede dle statistik „vyháčkování“ dvoukřídlých vstupních dveří, obecně v případě bytů následují vypáčení, vyražení, vykopnutí vstupních dveří (u zámku, pantů), rozbití či vytlačení skleněné výplně oken či balkonových dveří, rozlomení zámkových vložek vstupních dveří za použití planžety či jiného přípravku u starších zámkových vložek, nebo za použití upravené špachtle či platební karty. V případech vykrádání rodinných domů a rekreačních zařízení jsou metody trochu jiné – nejčastěji dochází k rozbití či vypáčení, vytlačení skleněné výplně oken nebo terasových dveří. Druhým způsobem je průnik otevřeným oknem, a to i ventilací nebo vstupními dveřmi. Časté jsou také případy narušení přes přilehlý, méně zabezpečený vedlejší objekt, jakým jsou třeba garáž nebo terasa. Nejčastěji se zloději zaměřují na peníze, šperky, osobní doklady, výpočetní techniku, menší elektroniku, střelné zbraně, televize, starožitnosti, ale také například na luxusní oblečení, boty, drogerii i kosmetiku.

Foto: autor, PVA EXPO Letňany

Obrana včasnou prevencí

Policisté zdůrazňují, že nejsilnější obranou je prevence a představují již zmíněný projekt s názvem Zabezpečte se! Za důležité pokládají například nesdělovat informace o dovolené na sociálních sítích, při delší nepřítomnosti doma zajistit nepravidelné kontroly důvěryhodnými osobami, které vám doma třeba vyvětrají, rozsvítí, zalejí květiny. Při odchodu z domu nezapomeňte zkontrolovat řádné uzavření či uzamčení oken, balkonových a vstupních dveří, pořiďte si certifikované zabezpečení. Nezapomeňte, že nové technologie pomáhají na obou stranách, krádeže jsou čím dál více sofistikovanější – je důležité býti vždy o krok napřed. Odborníci z řad policie a ministerstva vnitra se snaží občany v otázce bezpečí domova vzdělávat a pomáhat jim v krocích při budování vhodného zabezpečení. Poradí i v případě, pokud již k vyloupení domova došlo. Na internetových stránkách CMZS je možné vybírat z katalogu certifikovaných výrobců (viz), vyhledat vhodné alternativy zabezpečení domu a bytu. Lze se seznámit i s akcemi a možnostmi v rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí.

Zdroj: PEXELS

Dobře zabezpečené stavby

Příkladů dobře zabezpečených staveb, včetně veřejných budov, bychom našli ve svém okolí jistě mnoho (mimo jiné i na stránkách CMZS). Nutno v této souvislosti připomenout projektantům příručku Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, kterou vydala Česká společnost pro standardizaci (ČAS) (zde). Ta obsahuje přesné stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti vloupání podle aktuálních evropských technických norem, včetně charakteristik bezpečnostních tříd dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic.

Pro úplnost je třeba uvést, že plnění požadavků stanovených technickými předpisy – zejména českými technickými normami, je jednoznačný a nejjednodušší způsob, jak prokázat kvalitu jednotlivých výrobků, zabezpečovacích systémů či komplexního zabezpečení objektů. Zárukou, že tomu tak skutečně je, je platný certifikát shody, vydaný akreditovaným certifikačním orgánem podle příslušné požadavkové nomy,“ dodává zástupce ČAS Jan Lodl, uvádí potřebné normy a odkazuje na webové stránky služby ČSN ONLINE České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz).

Zdroj: PEXELS

Kamery všude, kam se podíváš

Předmětem častých debat i nadále zůstává správné provozování kamer a kamerových systémů. Ovšem ani tento seminář si nekladl za cíl, že problematiku zcela vyřeší. Kromě osob z odboru prevence kriminality MV ČR a CMZS zde byl pouze zástupce Asociace bezpečná škola, který ve své podstatě tlumočil aktuální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Zástupci měst a obcí chtěli znát přesná pravidla pořizování záběrů, ať již fotoaparátem či kamerou; například v souvislosti s hlídáním vchodů do obecních domů či sledováním veřejných kontejnerů a skládek. A vzhledem k tomu, že ani občanský zákoník upravující podmínky ochrany soukromí, osobnosti a podoby člověka, není u tohoto fenoménu zcela jednotný (tak jako v Číně), nelze dát na řadu otázek úplně přesné odpovědi. Nicméně v případě pořizování záznamu obydlí člověka jde zcela jistě o zásah do jeho soukromí, bez svolení nelze sledovat život jedince, pořizovat o tom záznam a ten pak svobodně šířit. V případě takového jednání se můžete obrátit na soud s žalobou na ochranu osobnosti a domáhat se, aby bylo od neoprávněného zásahu do soukromí upuštěno. Existují ovšem případy, zejména v rámci veřejného zájmu, v případě splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné služby, kde zákon praví, že „je třeba dbát ustanovení příslušného zákona nařizujícícho, resp. upravujícího zvláštní podmínky kamerového sledování…“ Také v tomto případě – hovořilo se rovněž o chytré domácnosti, IoT a VR – poukázal seminář na rychlý vývoj digitálních technologií, za nimiž často zaostává oblast právní a legislativní. To může mít do budoucna neblahé následky.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat