Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Odborná konference: Regenerace bytového fondu a veřejných budov

Jedenáctý ročník konference „Regenerace bytového fondu a veřejných budov“ reagoval na výrazné změny, před kterými stojí české stavebnictví, jak v oblasti legislativy, tak v požadavcích na jejich užitné vlastnosti. Veřejné budovy a jejich regenerace jsou aktuálním diskutovaným tématem, neboť právě na ně je určena nemalá finanční dotace při dosažení cílových energetických parametrů.
Odborná konference: Regenerace bytového fondu a veřejných budov

Konferenci, která se uskutečnila 1. až 3. prosince 2015 v Hradci Králové otevřel slovy k zamyšlení odborný garant pan Ing. Petr Kučera, CSc. „Važme si toho, že v našich končinách máme prostor na to, řešit témata technická a ekonomická, když doslova pár kilometrů od nás mají lidé starosti s vlastním přežitím.“ Stran stavebnictví potom přednesl závěry vyplývající z uplynulého roku, krátce promluvil o chystaných dotacích a představil stručný výčet zamýšlených legislativních změn.

Peníze na stavbu leží na dosah ruky

První čtvrtina úvodního dne konference patřila především zástupcům z ministerstev. Panem Ing. Jiřím Kolibou nebo Mgr. Leo Steinerem a dalšími byly představeny dotační programy či nabídky výhodného státem garantovaného financování, které lze užívat při stavbě či rekonstrukcích domů. Dotačních programů je celá řada, podmínky mají specifické vždy dle svého konkrétního zaměření. Mají však jednoho společného jmenovatele: podpora energeticky úsporných projektů. Na domy, které zbytečně plýtvají energií, žádnou podporu nedostanete.

Mimo řady dotací na zlepšení energetické bilance budov či na výstavbu budov úsporných, jsou vypsány i tituly na zpřístupnění bytových domů osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Je tak možné žádat na dovybavení výtahy či plošinami, pokud je to ekonomicky a technicky proveditelné. Stejně tak lze žádat o příspěvek na výměnu olověných rozvodů vody.

Další část konference pak patřila již technickým řešením a praktickým příkladům. Inspiraci ze Slovenska přivezla paní Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., s příspěvkem „Nové předpisy na požadavky s obnovou budov“. Na Slovensku dochází ke zpřísňování požadavků na tepelnou ochranu budov a s tím související i požadavky na ochranu proti požáru zvláště při provádění ETICS na vysokých budovách.

Statika rekonstruovaného domu se nesmí podcenit

Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D, Ing. Jaromír Žilka, Doc. Ing. Jaroslav Řehánek, Ing. Václav Vimmr, CSc. nebo Ing. Jaromír Vrba, CSc., přednesli příspěvky týkající se rekonstrukce montovaných staveb, panelových domů či Boletických panelů. Závěry vyplývající z jejich zkušeností ukazují, že montovaných staveb zděděných po předchozích generacích se bát nemusíme. Jejich obnova není nikterak náročná a technicky lze použít mnoho cest. Důležité je však pochopení toho kterého stavebního systému, především z hlediska statiky, abychom jí nepřiměřenými zásahy nenarušili. Vždy je nutné uvažovat nejen v souvislostech jednoho podlaží či bytu, ale je nutné posuzovat dům jako celek. Důležitou roli nehraje jen tlaková únosnost panelů ale i celková tuhost stavby. S moderní technikou a kvalitním posouzením a odborným provedením jsou zásahy do konstrukcí možné. Stejně tak při nahrazování montovaných lehkých obvodových plášťů těžšími materiály – například cihelnou vyzdívkou, je nutné posoudit statickou rezervu v systému až po základy.

Zateplení z mnoha úhlů pohledu

Další velkou kapitolou bylo zateplování budov, nejčastěji kontaktním systémem (ETICS), nicméně řeč byla i o provětrávaných systémech. Kontaktní zateplení musí nejen splnit požadavky na dobrou tepelnou izolaci. Důležitým kritériem, jak přednesl pan Ing. Václav Hadrava z firmy Likov s. r. o. je i mechanická odolnost a s tím související požadavky na kotvení. Různé druhy hmoždinek se hodí pro různá použití a nelze vzít ty, na které narazíme jako v první ve stavebninách. Každá budova je vystavena jinému namáhání větru podle své výšky, tvaru i umístění v zástavbě. Zvětšovat neustále počet hmoždinek není možné. Provrtání tepelného izolantu velkým množstvím kotevních prvků degraduje jeho vlastnosti. Ekonomicky i technicky výhodnější je pomocí výpočetního programu optimalizovat použité hmoždinky a zvolit například menší množství technicky kvalitnějších kotevních prvků. Základem pro veškeré výpočty je ale experimentální měření přímo na zateplované budově.

Kvalitu zateplovacích systémů se snaží na českém trhu kontrolovat a udržet Cech zateplování budov, který na konferenci zastupoval Ing. Petr Svoboda. Cech uděluje i osvědčení na tzv. kvalitativní třídu A. Pro udělení certifikátu musí dodavatel zateplovacího systému doložit v mnoha ohledech lepší vlastnosti, než jaké jsou (často nedostatečně) definované ve státních předpisech.

Řešena byla i problematika akustiky ETICS Ing. Milanem Machatkou, CSc. Měření ukazují, že zateplení budovy neznamená (a vlastně málo kdy) zlepšení vzduchové neprůzvučnosti konstrukce. Neprůzvučnost ETICS je horší například při vyšším počtu hmoždinek, vyšší lepené ploše ale i při vyšší dynamické tuhosti izolačního výrobku. Naopak neprůzvučnost se zlepší, pokud má vnější souvrství ETICS vyšší plošnou hmotnost, nebo když místo kovových použijeme plastové hmoždinky s rozpěrným prvkem.

Že kontaktní zateplení (především polystyrenem ale i minerální vlnou) je konstrukce, která si žádá pozornost nejen při realizaci ale i při údržbě, představil Ing. Martin Jirků ze spol. Stachema CZ. s. r. o. Vývoj firmy směřuje k sanačním metodám zateplených fasád, trpících porůstání plísní a řasami. V mnoha případech totiž nestačí fasádu omýt tlakovou vodou. Největší škody však dokáží napáchat neodborné nátěry.

Řeč byla i o provětrávaných fasádách. Inovativní řešení předsazené fasády předvedl Jan Kurc a Ing. Jan Juhás, kteří ve firmě Knauf Insulation vyvinuli nosný systém pro odvětrané fasády s minimalizací tepelných mostů. Systém na rozdíl od standardních předsazených plášťů využívá jako kotvy diagonály z tenkovrstvého plechu. Tím se nejen minimalizují bodové tepelné mosty, ale díky diagonálnímu uchycení vodících profilů pro fasádní prvky lze systém jednoduše přizpůsobit nerovnostem podkladu. Systém je určen k zavěšování lehkých fasádních desek do 20 kg/m2.

Své zastoupení měly i přírodní stavební materiály. Na poutavé prezentaci představil výhody technického konopí pan Ing. Jan Loukotka z firmy Český Caparol s. r. o. Technické konopí má široké využití v průmyslu. Ve stavebnictví je potom nejzásadnější oblast zateplování. Desky z konopí mají různé vlastnosti dle své objemové hmotnosti a lze je využít jak pro odvětrávané tak pro kontaktní zateplení.

Technická zařízení je potřeba také měnit

Aby byl pohled na revitalizaci budov kompletní, musíme zmínit i přednášky Jana Vokáče z firmy Rehau s. r. o. představující systémy pro revitalizaci vodovodních a kanalizačních potrubí. Jako do většiny odborných stavební konferencí také do této proniklo důležité téma větrání, a řízeného větrání, o kterém mluvil pan Ing. Jindřich Mrlík, Ing. Jiří Bažant, MBA, LL.M., či Ing. Zuzana Mathausenová ze Státního zdravotního ústavu Praha a. s. Ta přednesla důležité předpisy z hlediska hygieny vnitřního prostředí budov. Zdůraznila, že podkladů pro řešení dostatečného větrání máme k dispozici dostatek, a že úspory energií nesmí být na úkor dostatečného větrání.

Příjemnou tečkou za konferencí bylo uspořádání exkurze po zajímavých realizacích a revitalizacích v průběhu století v Hradci Králové. Exkurzí provázel Ing. Bohumil Rusek.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Porovnání nákladů na zateplovací systém – minerální vlna

Porovnání nákladů na zateplovací systém – minerální vlna

Úspora energie je stále opakované a aktuální téma, které se týká každého uživatele bytu či rodinného domu. Přibližně desetina tepla uniká střešním pláštěm, cca polovina okny při větrání a vlastním prostupem, třetina uniká přes obvodový obvodové stěny budovy a zbytek podlahou na terénu. Úspor lze dosáhnout kvalitní…

Přístupnost osobních výtahů osobám s postižením – příklady z praxe

Přístupnost osobních výtahů osobám s postižením – příklady z praxe

Při projektování osobního výtahu je nutno vycházet z charakteristik stanovaných vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vzít v úvahu také další normové hodnoty, například ČSN EN81-70, část 70: Zvláštní úprava výtahů…

Porovnání nákladů na zateplovací systém – polystyren

Porovnání nákladů na zateplovací systém – polystyren

Úspora energie je stále opakované a aktuální téma, které se týká každého uživatele bytu či rodinného domu. Přibližně desetina tepla uniká střešním pláštěm, cca polovina okny při větrání a vlastním prostupem, třetina uniká přes obvodový obvodové stěny budovy a zbytek podlahou na terénu. Úspor lze dosáhnout kvalitní…

Intenzita větrání záleží na počtu osob v místnosti

Intenzita větrání záleží na počtu osob v místnosti

Uvažujete o novém bydlení v novostavbě nebo o revitalizaci stávajícího domu na nízkoenergetický nebo energeticky pasivní standard? Pak kromě volby optimálního stavebního materiálu, oken, dveří nebo zateplení budete řešit otázku zajištění výměny vzduchu. Co ale větrání při využití objektu ovlivňuje a jaký má vliv?

Pozor na požární předpisy při zabezpečení domu

Pozor na požární předpisy při zabezpečení domu

Při zabezpečování domu elektronickým zámkem a čipovým systémem je vždy nezbytné respektovat požární předpisy a požárněbezpečnostní řešení domu. To definuje tzv. požární únikové cesty, které nemohou být za žádných okolností a zejména při požáru blokovány.