REKLAMA
Hledat
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Střešní hydroizolační pásy a fólie Icopal Vedag CZ v praxi – střechy a terasy domu Panorama Plzeň

Nový obytný komplex Panorama Plzeň je po svém nedávném dokončení jednou z nových dominant západočeské metropole. Objekt vznikl v centrální části Plzně na místě původního průmyslového areálu a z vyšších pater skýtá výjimečné panoramatické výhledy. Na realizaci střech a teras se aktivně podílela společnost Icopal Vedag CZ, která je na českém trhu předním dodavatelem s orientací na ploché střechy a hydroizolace spodních staveb.
Zdroj: icopal.cz

Generální dodavatel a realizační firma oslovila společnost Icopal Vedag CZ, aby zajistila správný návrh střech a teras uvedeného objektu v ploše a detailech. Zadavatel kladl prvořadý důraz na kvalitu materiálů a provedení. Technické oddělení Icopal Vedag CZ zpracovalo návrh skladeb střešních plášťů a teras v prémiové kvalitě, dále zajistilo kladečské plány tepelných izolací a dořešilo veškeré detaily zejména s ohledem na navazující a prostupující konstrukce.

Střešní pláště byly koncepčně i materiálově velmi odlišné, ale firma Icopal Vedag CZ si s tím dokázala lehce poradit, ať už díky svému portfoliu s nepřebernou škálou dodávaných výrobků nebo zázemí koncernových závodů po celém světě.

Panorama Plzeň

Střešní pláště na věžích byly koncepčně řešeny jako jednoplášťové s klasickým pořadím vrstev - přitížené, s povlakovou hydroizolací na bázi měkčeného PVC Monarplan G, spádování bylo řešeno v tepelné izolaci použitím spádových klínů na bázi expandovaného polystyrénu. Obdobným způsobem byly řešeny i terasy, s tím, že přitěžující vrstvu oproti střešním plášťům, kde je přitížení řešeno kačírkem, tvoří dlaždice ukládané na stavitelné terče.

Technicky nejnáročnější bylo řešení užitných a vegetačních plochých střech v prostorách atria, které je umístěno ve vnitrobloku nad podzemními garážemi. Architektonický ateliér, který zpracovával projektovou dokumentaci, vypracoval zajímavou studii užitného využití tohoto střešního pláště. Střecha atria měla být provozně řešena jako užitná a tvůrci projektu ji rozdělili hned do několika částí: předzahrádky, ozeleněné plochy a společné užitné plochy. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří železobetonová monolitická stropní konstrukce, na které byla navržena a následně aplikována jednoplášťová střešní konstrukce s klasickým pořadím vrstev. Spádová vrstva byla navržena a provedena z expandovaného polystyrénu vyšší pevnostní třídy (EPS 200). „Materiálově jsme zvolili řešení, které v sobě nese s ohledem na typ navržené povlakové hydroizolace a třívrstevnou skladbu, zvýšenou hydroizolační bezpečnost, a tím i vyšší životnost střešní konstrukce jako celku,“ vysvětluje za Icopal Vedag CZ technik Lukáš Vik. Aplikovány byly výhradně asfaltové pásy v prémiové kvalitě z produkce BMI Vedag z německé produkce. V souladu s typem střešního pláště bylo nutné systémově navrhnout i materiálové souvrství nad vlastní hydroizolační vrstvou s ohledem na užitnou funkci střešního pláště, včetně systémových doplňků, tzn. vpustí, prostupů, apod.

Realizace v součinnosti s generálním dodavatelem a realizační firmou dopadla na výbornou, o čemž svědčí velký zájem veřejnosti o bydlení v tomto bytovém komplexu, ale také nominace stavby v architektonické soutěži Stavba roku 2020.

Více informací naleznete na icopal.cz.

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

logo
Centrála
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9

telefon: +420 266 770 111
e-mail: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

web: www.icopal.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Ploché střechy

Zdroj: Nicoll

Podtlakové odvodnění ploché střechy

Podtlakové systémy se používají pro odvádění dešťových vod z objektů, které mají dostatečnou výšku a dostatečnou odvodňovanou plochu. Bez dodržení těchto podmínek podtlakový systém nemůže fungovat. Střešní vtoky jsou řešeny tak, že se zcela zaplní vodou a při proudění vody se v potrubí vytvoří podtlak (princip…

Zdroj: Fotolia.com - thongchai

Systém dešťové kanalizace. Jak odvádět vodu ze střech

Dešťová kanalizace je částí vnitřní kanalizace, sloužící k odvádění srážkových vod především ze střech a zpevněných ploch v objektu. Zahrnuje trubky, tvarovky, příslušenství (např. vpusti) a drobné objekty (např. revizní šachty). Do odpadního potrubí dešťové kanalizace nesmí být napojeno připojovací potrubí od…

Zdroj: Ing. Zdeněk Žabička

Jak odvést dešťovou vodu ze střechy: Gravitační odvodnění

Vnitřní kanalizace se navrhuje tak, aby byl zajištěn odtok odpadní vody, pokud možno, bez nároku na doplňkovou energii. Veškeré odpadní vody ze střech a podobných ploch a ze zařizovacích předmětů, které jsou umístěny v podlažích nad úrovní terénu, se mají odvádět gravitačně.

REKLAMA
REKLAMA