Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Voda pod podlahu je rizikem pro každý dům. Měřením můžete předejít katastrofě nejen v dřevostavbě

Nadměrná vlhkost způsobuje degradaci stavebních materiálů, bez ohledu na to zda je to kámen, cihla nebo dřevo. Jedním z problémů současných rodinných domů, může být protékání vody ze sprchového koutu pod vrstvy podlahy na vrstvu vodorovné hydroizolace, kde se kumuluje. Běžně se závada objeví, až když začne sáknout voda do zdí, a to už je pozdě. Lze získat nějaké varování dříve? Navštívili jsme jeden z výzkumných týmů Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) se sídlem v Buštěhradě, který se zabývá měřením vlhkosti ve stavební konstrukci domu.
Dřevostavba - foto redakce

Laboratoř se zabývá vývojem a testováním produktů, od fáze vývoje elektroniky přes mechanický návrh, vývoj potřebného firmware a software až po samotné testování. Předmětem zájmu je podle slov vedoucího výzkumného týmu Ing. Jana Včeláka, Ph.D., především vývoj senzorů a celých senzorových systémů pro monitoring budov a diagnostiku stavebních konstrukcí a materiálů. Jedním z vyvinutých produktů, který se dočkal komercializace, je i systém MoistureGuard, který sleduje úroveň vlhkosti přímo ve stavební konstrukci domu. Na podrobnosti jsme se zeptali přímo Jana Včeláka.

Co všechno dokáže tento diagnostický systém odhalit?

Dokáže odhalit i mikro úniky vody a zabránit tak pozdějším nákladným opravám. Je tvořen sítí specializovaných senzorů rozmístěných na nejrizikovějších místech v domě, jako je koupelna, WC, technická místnost, kuchyň, ale i skladby rovných střech nebo pod podlahovým topením, kde by mohlo dojít k úniku vody nebo jiného média. Informace z čidel sbírá centrální jednotka a ukládá je buď lokálně, anebo při připojení k internetu data automaticky odesílá do cloudového úložiště. Tam kontinuálně pomocí automatizovaných výpočtových algoritmů probíhá detekce problémů, zjišťují se možné příčiny a lokalizuje se místo, kde k úniku vody pravděpodobně došlo. 

MHT Foto: MoistureGuard, UCEEB

Jaký je hlavní důvod instalace a čemu tak lze předejít v případě samotné dřevěné nebo zděné konstrukce?

Systém monitoringu zvýšené vlhkosti se instaluje do budov proto, aby včas odhalil jakékoliv nebezpečí, které může zvýšená vlhkost způsobovat. Do konstrukce domu a stěn nemusí být vidět a moderní přírodní materiály na bázi dřeva jsou citlivé na podmínky, kterým jsou dlouhodobě vystaveny. Proto je nutné včas detekovat a lokalizovat problémy se zvýšenou vlhkostí v konstrukci stavby, ať jsou způsobeny čímkoli a tím minimalizovat náklady na případnou rekonstrukci i dobu, po kterou není možné dům obývat. Typickými problémy, se kterými se setkáváme takřka na denní bázi jsou například: Netěsnost syfonů a vaniček u sprchových koutů; nekvalitně provedená nebo trhlá silikonová těsnění spar; mikropraskliny a netěsnosti v tlakovaných systémech rozvodu řádové nebo otopné vody; netěsnosti nebo praskliny na odpadním potrubí; prasklé přívodní tlakové hadice; zatékání do konstrukce; kondenzace na trubkách v konstrukci; kondenzace na tepelných mostech; průnik interiérové vlhkosti do konstrukce.

Čím dříve problém identifikujeme a lokalizujeme, tím menší jsou škody. I když je systém primárně určen pro dřevostavby, jeho nasazení je možné i u zděných staveb, nebo pouze v části stavby – například ve střešní konstrukci.

Předpokládám, že nejlepší čas na zabudování do konstrukce je v průběhu stavby. Lze jej ale nainstalovat i dodatečně. Jak v tomto případě postupovat?   

Systém se skládá ze senzorů, které jsou umístěny přímo v konstrukci domu a měří vlhkost, teplotu a hmotnostní vlhkost materiálů v konstrukci. Proto je nejjednodušší a nejlevnější montovat systém ve stádiu výstavby domu, protože se lze do konstrukce dostat a není problém v konstrukci vést i kabely. Někteří dodavatelé systému MoistureGuard jej nabízejí již ve standardu ke každému domu. Dodatečná montáž je také možná, i když je o poznání složitější. Vhodná chvíle pro dodatečnou montáž může být například rekonstrukce objektu.

HT Foto: MoistureGuard, UCEEB

Jakou stavební připravenost je třeba podstoupit a na jakou spotřebu energie se připravit?

Jak bylo řečeno výše, nejsnadnějsí instalace je v momentě realizace stavby. To je jednoznačně preferovaný způsob instalace. Je třeba připravit vedení kabeláže do nejrizikovějších míst a mít kabely svedeny na místo, kde bude centrální jednotka systému. Nesmí se zapomenout do tohoto místa (typicky hlavní domovní rozvaděč) dovést i kabel s internetem a samozřejmě napájení 230 V. Následně je nutné počítat s instalací senzorů a mít zajištěn přístup do konstrukce například pomocí inspekčních otvorů. Spotřeba systému je zanedbatelná, srovnatelná s provozem například WiFi routeru, který má takřka každá domácnost.

Jak se system ovládá; je v provozu nepřetržitě, je třeba jeho údržba a kdo ji provádí?  

I když je centrální jednotka stále napájena, hodnoty senzorů jsou vyčítány v pravidelných intervalech (5 minut). Tato data se po lokálním zpracování zasílají do cloudového systému MoistureGuard, kde jsou dále zpracovávána pomocí algoritmů umělé inteligence pro detekci anomálních nebo rizikových stavů v konstrukci. V případě detekce problému je automaticky vygenerován alert.  

Foto: MoistureGuard, UCEEB

Buďme konkrétní, kolik bychom utratili při instalaci u rodinného domu, dřevostavby, s plochou 100 m2?

Typická instalace pro dřevostavbu rodinného domu se pohybuje od 25 do 40 000 Kč. Obecně lze shrnout, že cena systému se pohybuje okolo 1 % ceny nemovitosti.

Popišme blíže instalaci, kde se nacházeíjí sensory, jak se pracuje s kabeláží, kudy vede, jak je to s připojením na internet, atd.? 

Celý měřící systém se skládá ze senzorů v konstrukci, propojovací kabeláže a centrální jednotky, která data sbírá a je připojena na internet. Základní senzory v konstrukci jsou dvojího typu MHT a HT. Miniaturní senzor HT měří relativní vzdušnou vlhkost a teplotu a je vhodný pro měření v prodyšných materiálech, vzduchových kavitách nebo těžce přístupných prostorách. Větší, na trhu unikátní, senzor MHT je kombinovaný a kromě teploty a vlhkosti vzduchu měří skutečný obsah vody ve dřevě (hmotnostní vlhkost dřeva). Senzory komunikují s centrální stanicí pomocí digitálního rozhraní.

Centrální jednotka Foto: MoistureGuard, UCEEB

Jak se v systému projeví, pokud je detekována porucha, pokud již do domu zatéka či je poškozena některá z částí budovy?

Data jsou kontinuálně vyhodnocována automatizovanými algoritmy, které primárně detekují jakékoliv úniky do konstrukce, nebo náhlé zvýšení vlhkosti, ale zároveň vyhodnocují dlouhodobé zdraví konstrukce. I když nedochází ke zvýšení vlhkosti, nemusí být podmínky pro dřevěnou konstrukci z dlouhodobého pohledu vyhovující. A právě permanentní monitoring, znalosti z oblasti transportu vlhkosti v konstrukci a chování materiálů, porovnávání dat a možnost srovnání dat s historií je klíčem ke spolehlivému vyhodnocení anomálií s minimem falešných poplachů. Pokud algoritmus detekuje problém, vypočítá míru jeho rizika a oznámí problém dle závažnosti pouze operátorovi, nebo u problémů s vyšším stupněm rizika rovnou majiteli objektu pomocí SMS zprávy nebo e-mailu. V případě alarmu s nižší mírou rizika je spraven operátor, který data vyhodnotí a v případě nutnosti kontaktuje majitele domu.

Systém byl navržen před sedmi lety a stále jej zdokonalujete. Jak se vyvíjel, čím se začínalo a v jakém stádiu je dnes? 

První nápad systém navrhnout se zrodil v roce 2014 v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Vývoj prošel mnoha fázemi, změnami v konstrukci senzorů i jednotek, až se v roce 2018 založil start-up s názvem InoSens CZ pro komerční nasazování senzorových systémů a následně i dceřiná firma MoistureGuard, která se zabývá výrobou, distribucí a nasazováním stejnojmeného systému v masovém měřítku v ČR a v dalších evropských zemích. Dnes má MoistureGuard vlastní cloudové řešení, senzory, centrální jednotky, tým operátorů a specialisty na vyhodnocení dat nebo měření vlhkosti ve stavebních materiálech. Existuje už více než 300 instalací systému, většinou v objektech dřevostaveb rodinných domů. V portfoliu zákazníků máme ale i komerční objekty typu hotel, bytový dům nebo největší slovinskou dřevostavbu, kde je nasazeno celkem 63 senzorů. Týdně detekujeme 2 až 3 problémy u monitorovaných staveb, kdy kontaktujeme zákazníka.

Co je třeba vědět, pokud se pro systém rozhodnu, jak stavbu připravit?

Stačí mít k dispozici půdorys domu a vědět, kdy se bude stavba realizovat, se vším ostatním vám pomůžou zkušení specialisti firmy MoistureGuard. Přímo na webu si můžete vyplnit poptávkový formulář, kde vyplníte základní informace a nahrajete půdorys domu. Jeden ze specialistů vás kontaktuje a poradí a doporučí vám, kam čidla v domě rozmístit. Pak se domluvíte na dalším postupu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - milan

Kam umístit elektrorozvaděč v rodinném domě. Jak velký je a jaké parametry má mít

Pod pojmem rozvaděč (pro někoho také rozváděč, rozvodnice – vše v kombinaci s přídavnými jmény jako venkovní/vnitřní, elektroměrový/domovní, hlavní/podružný atd.) si v obecné rovině představíme skříň, do které je zavedeno několik kabelů a která současně obsahuje elektrické přístroje pro jištění, měření a ovládání…