REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Deset otázek k odkladu nového stavebního zákona. Jak odpoví naše vláda?

Na programu schůze Poslanecké sněmovny, která začíná v příštím týdnu, je i projednání “odkladové novely” nového stavebního zákona (NSZ). Novela má směřovat k tomu, aby k 1. červenci 2023 nabyl NSZ účinnost pouze ve vztahu k tzv. vyhrazeným stavbám, tedy dálnicím, železnicím a dalším stavbám dopravní a technické infrastruktury. Následně pak má ministerstvo pro místní rozvoj připravit “věcnou” novelu NSZ.
Zdroj: AdobeStock - robert-kneschke
Zdroj: AdobeStock - robert-kneschke

Odkladová novela je podle odborného názoru Frank Bold Advokátů sepsána způsobem, který může v praxi vyvolat zmatky a nejasnosti. Zjednodušeně řečeno: Hrozí, že si lidé nebudou jistí, na jaké úřady se vlastně při povolování staveb mají obracet. Zabývali jsme se tím v podrobné analýze i ve stručném shrnutí na webu Frank Bold.

V kontextu odkladové novely by bylo dobré, aby vláda uspokojivě odpověděla na tyto otázky:

  1. Proč “odkladovou novelu” neprojednala Legislativní rada vlády, ani její pracovní komise? Nebojíte se, že se to odrazí na její kvalitě?
  2. “Odkladová novela” nijak neupravuje účinnost žádného z více než 50 právních předpisů, které byly zásadním způsobem změněny spolu s NSZ. Ty tak budou nadále platit v podobě, která počítá se vznikem nových (státních) stavebních úřadů a s přechodem kompetencí na tyto úřady. Jak zabráníte tomu, aby takováto úprava nevyvolala zmatek a právní nejistotu?
  3. Jak zajistíte, že budou lidé vědět, na jaké úřady se obracet, a úřady budou vědět, jaké jsou jejich kompetence?
  4. Z vyjádření ministrů i důvodové zprávy odkladové novely vyplývá předpoklad, že do 1. července 2023 má být schválena “věcná novela” NSZ. Ta ale dosud není vytvořena a její osud je nejistý. Nezdá se vám to riskantní? Nevznikl by ve stavebnictví chaos, pokud by se “věcnou novelu” nepodařilo do 1. července 2023 schválit?  
  5. Na přijetí “věcné novely” do 1. července 2023 zbývá jen něco přes rok. Je podle Vás v daném čase reálné změny navrhnout, analyzovat jejich dopady, projednat a schválit a zároveň připravit praktickou aplikaci upravené podoby reformy? Minulá vláda by kritizována za přípravu podobně zásadních kroků v novém stavebním zákoně v podstatně delším čase.
  6. Dosud veřejně prezentované změny, které má obsahovat “věcná novela”, vyvolávají pochybnosti, jestli budou v praxi funkční v kombinaci s tím, co by mělo zůstat z platného znění NSZ zachováno. Nejasná je například myšlenka “procesní integrace”. Jak by se na rozhodování o povolení staveb podílely samostatné dotčené orgány? Skutečně může být v takovém případě zachován princip “1 řízení - 1 razítko”?
  7. Sporná je i myšlenka, že v případě tzv. vyhrazených staveb (dálnice, železnice apod.) zůstane zachována podoba rozhodování podle současné platné verze NSZ. Bude reálně možné, aby povolování různých staveb probíhalo podle zcela odlišných pravidel?  
  8. Jedním z argumentů pro věcnou novelizaci NSZ je nesouhlas vlády s vytvořením státních stavebních úřadů, tedy se zrušením stavebních úřadů na obcích. Argumentem je, že by se stavební úřady vzdálily od občanů a od území, o kterém rozhodují. Proč nestačí vytvořit územní pracoviště státních stavebních úřadů tam, kde jsou dnes obecní? Nebylo by lepší nahradit současnou roztříštěnou soustavu, tvořenou mnohdy velmi malými úřady s nedostatečnou kapacitou, jednotnou, profesionálně řízenou stavební administrativou?    
  9. Pokud nechcete stavební úřady oddělit od samospráv, jak budete řešit narůstající problém námitek tzv. systémové podjatostí úředníků stavebních úřadů?
  10. Kdo se na vytváření “odkladové” a “věcné” novely podílí, s kým ministerstvo jejich obsah konzultovalo a konzultuje?

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com

Série BOLD FUTURE pro development pokračuje

Tématem bude integrace obnovitelných zdrojů energie do nových stavebních projektů a státní i bankovní podpora zelených projektů ve stavebnictví. Na akci vystoupí experti Frank Bold i další odborníci z oblasti samosprávy, architektury, developmentu, energetiky a stavebního práva, kteří představí aktuální trendy a…

Zdroj: AdobeStock - vegefox.com

Co přinese nový stavební zákon? Projděte si 5 zásadních změn

Pomalé a složité stavební řízení i systémovou podjatost v obcích má pomoci vyřešit nový stavební zákon, který po vrácení ze Senátu a opětovném projednání ve sněmovně poslanci schválili. Nabíhat v účinnost bude zákon od 1. července 2023. Nejdůležitější aspekty, které jeho aktuální verze přináší, shrnují pro ESTAV.cz…