REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Sousedé a zákony více o tématu

Sousedé pod lupou zákona - kdo je můj soused?

Se sousedy je to někdy složité, zvláště když si chcete něco přistavět či výrazně zrekonstruovat právě zakoupený či zděděný dům, byt či jinou nemovitost. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, právě sousedé Vám představy o novém bydlení či podnikání mohou zhatit nejvíce. Co je dobré vědět o sousedovi, kde končí vaše práva a kde začínají ta sousedova?
Sousedé pod lupou zákona - kdo je můj soused?

Je dobré znát oprávněný (legislativně podepřený) rozsah práv, kterými soused disponuje, a to jak z pohledu veřejného stavebního práva či podle nového občanského zákoníku, který sousedská práva rovněž upravuje. Nejprve si musíme souseda přesně definovat. V dalších dílech seriálu si probereme sousedské vztahy z pohledu občanského zákoníku i stavebního práva.

Kdo je vlastně můj soused?

Současné právo legální definici nenabízí. Z pohledu soukromého práva a jeho výkladové praxe je sousedem každý (fyzická nebo právnická osoba), kdo má společnou hranici s Vašim pozemkem.

Veřejné právo skrze stavební zákon (zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších novel) vymezuje okruh účastníků řízení, tedy osob, kterým zákon přiznává veřejná subjektivní sousedská práva. V souvislosti s vymezením okruhu účastníků řízení hovoří o osobách, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (např. § 85 odst.2 písm. b). V případě jednodušších postupů, kdy stavební úřad nevede správní řízení, ale vydává „souhlasy“ (územní souhlas, souhlas s ohlášenou stavbou), se jedná o osoby, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn (např. v případě ohlášení §105 odst. 1 písm. f)

V souvislosti s vymezením okruhu osob je třeba ale upozornit na právní názor Ústavního soudu, který již dříve judikoval (nález č. 96/2000), že takto pojatá legální definice, absolutně vylučuje možnost pojmout za účastníky řízení i vlastníky jiných sousedních pozemků než pozemků, které mají společnou hranici s pozemkem, který je předmětem řízení. Tedy například i vlastníky pozemku "za potokem", "za cestou", jejichž práva mohou být v řízeních dotčena, v případě že je zjevné, že i přes neexistenci společné hranice mohou být práva nemezujícího souseda dotčena. Proto i v ojedinělých případech může do Vašeho stavebního záměru zasáhnout i osoba, která nemá společné (mezujícící) hranice s Vaším pozemkem.

Abyste se tedy vyvarovali případným nepříjemnostem, doporučujeme již před zahájením projekčních činností a přípravy stavby zajít si na místně příslušný stavební úřad, kdy by Vám pracovníci měli sdělit předpokládaný okruh účastníků řízení pro realizaci stavebního záměru, případně se můžete zeptat na vhodnost navrženého stavebního záměru ve vazbě na územní plán a charakter stávající zástavby v místě včetně orientačních podmínek pro umístění a provedení ve vazbě na dotčené orgány.

Právní úprava

Právní úprava sousedských práv je součástí všech civilních kodexů. Upravuje je i nový občanský zákoník. Z pohledu realizace staveb jde zejména o ochranu vlastníka stavby či pozemku v pokojné držbě (užívání) jeho stávajících nemovitostí včetně příslušenství (porosty, vedlejší stavby a zřízení) a ochranu před imisemi, které by mohly vnikat na pozemek či stavbu a poškozovat či omezovat její užívání ze sousedních pozemků. Veřejnoprávní úprava, kterou představuje zejména stavební zákon, představuje ochranu vlastníka pozemku či stavby před „zjevně nevhodnými“ stavebními záměry souseda či těmi, které jsou v rozporu s územním plánem.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Sousedé a zákony

 1. Sousedé pod lupou zákona - kdo je můj soused?
 2. Sousedé pod lupou zákona - občanský zákoník
 3. Sousedovi se rozpadá dům. Co s domem, který ohrožuje okolí? A co má dělat stavební úřad?
 4. Bojíte se poškození svého domu od stavby souseda? Co dělat v krizové situaci
 5. Sousedé pod lupou zákona - stavby a úpravy pozemku
 6. Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku
 7. Stavební úpravy a údržba staveb na hranici pozemku s využitím pozemku souseda
 8. Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?
 9. Jak má vypadat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou
 10. Odvolání souhlasu souseda se stavbou a obrana proti územnímu souhlasu
 11. Sousedé pod lupou zákona - zeleň na hranicích pozemků
 12. Jak donutit souseda pokácet strom, pokud ohrožuje váš majetek?
 13. Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků
 14. Obtěžuje vás kouř a zápach z komína souseda? Jak se bránit?
 15. Problémy se sousedem v bytě? Jak řešit spory v bytovém domě

Čtěte i další díly seriálu

 1. Sousedé pod lupou zákona - kdo je můj soused?
 2. Sousedé pod lupou zákona - občanský zákoník
 3. Sousedé pod lupou zákona - stavby a úpravy pozemku
 4. Sousedé pod lupou zákona - zeleň na hranicích pozemků
 5. Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock.com - babets

Sousedovi se rozpadá dům. Co s domem, který ohrožuje okolí? A co má dělat stavební úřad?

Starost, nad kterou si láme hlavu nejeden majitel nemovitosti: jak přimět souseda k opravě stavby, která je v důsledku svého havarijního nebezpečná pro okolí? Problém zároveň řeší i řada obcí, na jejichž veřejných prostranstvích si musí chodci dávat pozor na padající střešní tašky či omítku z průčelí neudržovaných…

Zdroj: Fotolia.com

Bojíte se poškození svého domu od stavby souseda? Co dělat v krizové situaci

Na sousední parcelu najede rypadlo a začne kopat základovou jámu. Zdi vašeho domu se třesou, objevují se praskliny. Noční můra každého vlastníka rodinného domu. Máte nějakou možnost se bránit? Jak zakročit při poškozování svého domu sousední stavbou? A co dělat, aby k tomu vůbec nedošlo?

Zdroj: Fotolia.com - JackF

Co s nepříjemným sousedem? Radí odborník

Soused. Někdo v něm vidí kamaráda a skvělého rádce, někdo chůvu svých dětí nebo společníka ke sklence piva či vína. Pokud však nemáte na sousedy takové štěstí, můžete se setkat s nepříjemnými pocity a hádkami. Jak neshody se sousedy řešit, pokud nepomůže běžná lidská domluva? Co říkají zákony?

Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?

Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?

Se sousedy je to mnohdy složité, zvláště když si chcete postavit nový dům na zakoupeném pozemku či výrazně zrekonstruovat váš dům nebo jinou nemovitost. Právě sousedé vám mnohdy vaše představy o novém bydlení či podnikání mohou zhatit nejvíce. Cesty volí různé a cíl je jasný, co nejvíce oddálit realizaci stavby.

Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku

Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku

Problematika staveb stojících na hranici pozemku trápí nejednoho stavebníka. Připravily jsme tedy pro vás sérii článků věnovaných požadavkům na umisťování staveb na hranici pozemků, jejich údržbě i ochraně vlastnických práv majitelů sousedních pozemků. Dnes se podíváme, za jakých okolností lze či nelze umístit stavbu…

Jak koupit bydlení: Pozemek

Jak koupit bydlení: Pozemek

Při výběru nemovitosti se málokdo zajímá o to, co se v okolí dané nemovitosti plánuje za výstavbu nebo jaké jsou v dané oblasti možnosti stavebních úprav. Je důležité se podívat na aktuální územní plán obce, který je až na výjimky veřejně dostupný a často je i přímo on-line.

REKLAMA