REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Sousedé a zákony více o tématu

Bojíte se poškození svého domu od stavby souseda? Co dělat v krizové situaci

Na sousední parcelu najede rypadlo a začne kopat základovou jámu. Zdi vašeho domu se třesou, objevují se praskliny. Noční můra každého vlastníka rodinného domu. Máte nějakou možnost se bránit? Jak zakročit při poškozování svého domu sousední stavbou? A co dělat, aby k tomu vůbec nedošlo?
Zdroj: Fotolia.com

Prevence: hlídejte si úřední desku i poštovní schránku

Nejúčinnější je prevence. Jako sousedé byste o výstavbě měli vědět předem. Pokud vše běží, jak má, stavební úřad vás v předstihu obešle jako účastníky územního řízení. Díky tomu si můžete prostudovat projektovou dokumentaci, vyjádřit námitky, a pokud se s investorem nedohodnete, jak ochránit váš dům, podat odvolání. Pozor, v řízeních s velkým počtem účastníků, tj. nad 30, stavební úřad nebude obesílat jednotlivé sousedy, ale zveřejní pouze vyhlášku na úřední desce. Je tedy důležité sledovat fyzickou, nebo elektronickou úřední desku.

Rypadlo na pozemku – co teď?

Pokud vám územní řízení z jakéhokoliv důvodu „uteče“ a stavbu začnete řešit až po příjezdu bagru, máte stále ještě možnosti chránit váš dům před škodami. Doporučuji ihned zaangažovat nezávislého projektanta či technický dozor, aby prostudovali projekt sousední stavby a podívali se, jak si počínají dělníci na staveništi. Pokud zjistí výrazné riziko pro váš dům, je vhodné zdokumentovat jeho stav před eventuálním poškozením. K tomu nejlépe slouží posudek soudního znalce.

Pokud totiž nemáte znalecké posouzení výchozího stavu vašeho domu, můžete čelit námitkám investora stavby, že škody nemají s výstavbou prokazatelnou souvislost. Investor je může svádět na opotřebení vašeho domu, špatnou údržbu, či jiné vlivy. 

Volejte odborníky ze stavebnictví, soud a úřady v krajním případě

Z uvedeného plyne, že má smysl obracet se na stavební odborníky (projektant, dozor, znalec), kteří jsou ochotni s vámi spolupracovat na komerční bázi. Obvykle příliš nepomáhá stěžovat si u starosty či stavebního úřadu. Odezva úředních osob bývá pomalá a neefektivní.

V extrémních situacích, kdy s investorem není řeč a hrozí velké škody na majetku či dokonce zdraví, však musíte využít i úřední cestu. Tehdy má smysl požádat stavební úřad o kontrolní prohlídku stavby a zákaz závadných činností. Pokud je stavební úřad nečinný, je možné navrhnout vydání předběžného opatření soudem.

Jestliže se škodám nepodaří zabránit, je vhodné řešit opravu s pomocí výše uvedených stavebních odborníků. Ti by měli navrhnout způsob opravy a ohlídat kvalitu jejího provedení ze strany investora. V řadě případů totiž investor nebude mít dobrou vůli či schopnost odstranit škody důkladně. Jestliže odborníci dojdou k závěru, že investor kvalitní opravu nezajistí, je pro vlastníka poškozené nemovitosti výhodnější požadovat finanční náhradu. Za získané peníze si nechá dům uvést do původního stavu sám.   

Jak bránit poškození vlastního domu?

Shrnuto a podtrženo, nejlepší je škodám předcházet. Aktivní účastí v povolovacím řízení a zapojením stavařů, kteří jsou na vaší straně. Nenechte se odbýt tím, že se škody vyřeší později. Pokud nemáte rozsah škod písemně zachycen odborníkem a nemáte s investorem písemnou dohodu o jejich odstranění, může být cesta k náhradě škody obtížná nebo zcela uzavřená.

Radek Motzke

Advokát specializovaný na architekturu, stavebnictví a ochranu životního prostředí. Své rady zveřejňuje i na www.radekmotzke.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Sousedé a zákony

 1. Sousedé pod lupou zákona - kdo je můj soused?
 2. Sousedé pod lupou zákona - občanský zákoník
 3. Sousedovi se rozpadá dům. Co s domem, který ohrožuje okolí? A co má dělat stavební úřad?
 4. Bojíte se poškození svého domu od stavby souseda? Co dělat v krizové situaci
 5. Sousedé pod lupou zákona - stavby a úpravy pozemku
 6. Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku
 7. Stavební úpravy a údržba staveb na hranici pozemku s využitím pozemku souseda
 8. Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?
 9. Jak má vypadat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou
 10. Odvolání souhlasu souseda se stavbou a obrana proti územnímu souhlasu
 11. Sousedé pod lupou zákona - zeleň na hranicích pozemků
 12. Jak donutit souseda pokácet strom, pokud ohrožuje váš majetek?
 13. Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků
 14. Obtěžuje vás kouř a zápach z komína souseda? Jak se bránit?
 15. Problémy se sousedem v bytě? Jak řešit spory v bytovém domě

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock.com - babets

Sousedovi se rozpadá dům. Co s domem, který ohrožuje okolí? A co má dělat stavební úřad?

Starost, nad kterou si láme hlavu nejeden majitel nemovitosti: jak přimět souseda k opravě stavby, která je v důsledku svého havarijního nebezpečná pro okolí? Problém zároveň řeší i řada obcí, na jejichž veřejných prostranstvích si musí chodci dávat pozor na padající střešní tašky či omítku z průčelí neudržovaných…

Zdroj: AdobeStock.com - pavlo-vakhrushev

Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?

Vlastnictví je výsada, ale zároveň také závazek. Pojí se s ním celá řada povinností a také odpovědnost, tedy povinnost nahradit způsobenou újmu. Často se týká újmy vzniklé na komunikacích – chodnících, silnicích, stezkách a podobně. Typická situace – podél bytového domu vede chodník, chodec na něm v zimě uklouzne,…