REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Zdražování vody zvyšuje v posledních letech zájem o domácí studny

Velmi hrubě orientačně lze říci, že celková cena se bude ve většině případů pohybovat v řádu 100-300 tisíc Kč. Jen výjimečně bude cena výrazně klesat pod 100 tis. nebo naopak bude překračovat 500-600 tisíc Kč
Zdroj: Fotolia.com

Podle dostupných informací v posledních letech roste zájem o vybudování studní u rodinných domů, za čímž kromě jiného stojí růst cen vody, který se má letos dle odhadu ekonoma Lukáše Kovandy pohybovat v pásmu od pěti do deseti procent. Mít na svém pozemku studnu přitom stojí nejen velké úsilí z hlediska získání stavebního povolení, ale samotné zřízení studny se může vyšplhat na nemalou částku.

Stavbu studny povolují místní vodoprávní orgány na tzv. trojkových obcích. Těch je několik set a každá z nich eviduje budování studen pouze ve svém regionu. I přes chybějící centrální evidenci zaznamenala Česká asociace hydrogeologů zvýšený zájem o zřízení vlastní studny.

K výstavbě studny je potřeba splnit řadu podmínek. Žadatel nejprve musí vyplnit a podat žádost o stavební povolení, které obsahuje základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení, název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků a tak dále. Zároveň je třeba vyplnit žádost o povolení k odběru podzemních vod a potom také vybrat projektanta a stavební firmu.

Konkrétní částku na samotné provedení ovlivňuje řada faktorů, jako je hloubka a šířka studny, její konstrukce, kvalita použitých materiálů, nebo hornina, v níž se studna buduje. „Součástí ceny může být také ověření vydatnosti čerpací zkouškou, ověření kvality vody odběrem a analýzou vzorků, dále např. geofyzikální průzkum a stanovení optimálního místa pro studnu, zakončení studny různě velkou manipulační šachticí atd.,“ uvádí Josef Vojtěch Datel, předseda České asociace hydrogeologů.

Součástí povolení studny je také stavební projekt zpracovaný autorizovaným inženýrem a vyjádření hydrogeologa podle vodního zákona. U složitějších případů bývá potřeba i hydrogeologický dozor během hloubení studny.

Chata, domek nebo průmyslový areál. Důležité je vždy najít administrativní cestu, posbírat všechna razítka a vrtat tam, kde určí hydrogeolog. Potom budete o krok blíž vlastnímu vodnímu zdroji. Zdroj: Profivoda s.r.o.

„Těžko tedy říci nějaké konkrétní číslo, ale velmi hrubě orientačně lze říci, že celková cena se bude ve většině případů pohybovat v řádu 100-300 tisíc Kč. Jen výjimečně bude cena výrazně klesat pod 100 tis. nebo naopak bude překračovat 500-600 tisíc Kč,“ říká Datel, který zároveň upozorňuje, že se nevyplatí na studnách šetřit: „Lidé, kteří jdou pouze po nejnižší ceně, mohou narazit na nekvalitní firmy nabízející extrémně nízké ceny, za které jim vybudují nekvalitní studnu, se kterou pak budou mít jenom problémy a nebude jim dobře sloužit,“ dodává Datel.

„V oblasti projektové přípravy a budování studny doporučujeme projektanta s příslušným osvědčením a odkazujeme na stavební firmu, která se specializuje na tento druh výstavby. Samotný výběr role projektanta i role stavební „vrtařské“ firmy ale necháme vždy na samotném zákazníkovi, a to z dostupných zdrojů na internetu,“ vysvětluje Petr Levinský ze společnosti BEST, která je výrobcem betonových prvků. „Od roku 2018 prodáváme v různých stavebních výškách cca 10 tisíc kusů betonových skruží, které mohou rovněž sloužit k vybudování studny,“ dodává.

Zároveň se Danielu Světlíkovi téměř nestává, aby v nějaké oblasti na vodu nenarazil. „Je pár oblastí, kde je s vodou problém, ale jsou to jen velmi omezená místa. Paradoxně jsou to i některé úseky údolí velkých řek, například určité zóny u Berounky nebo Sázavy. Na naprosté většině území ČR lze vodu v množství alespoň pro rodinný dům vždycky nalézt, někde to znamená vrtat vyšší desítky hluboký vrt,“ říká Světlík a dodává, že sucho nyní není na pořadu dne, neboť se poslední dva roky zdály být srážkově v normě či lehce nad průměrem.

Studnu lze postavit téměř kdekoliv a legálně

Nutno ale podotknout, že je zda celá řada omezení. V České republice platí zákony, územní plány obcí, je zde celá řada ochranných pásem, či místní regulativ na omezení vodních děl. Na druhou stranu jsou i místa velmi těžko přístupná pro realizační činnost. Profivoda nabízí posouzení místa budoucí realizace, ke kterému dochází fyzicky pro zmapování nejen přístupnosti, ale také okolních vodních zdrojů (řada je stále ať už vědomě, či nevědomě nelegálních), nadzemních a podzemních sítí atp. a následně se posuzují veškeré potřebné budoucí kroky. Například zda v daných geologických podmínkách je možné naplnit požadavky investora. Je tu i otázka techniky. Tu a tam se na nás obrací i zákazníci, kteří si vybrali jinou společnost na vrtání, té realizace nejde, či si v daných geologických podmínkách neví rady, a tak chtějí operativně pomoct s realizací vrtání od nás. Každopádně v současné době vrtáme u více než 95 % zákazníků, kteří si nás vybrali proto, že chtějí vrtanou studnu na klíč. Jedná se o práce od A po Z, tj. prohlídka lokality, zpracování projektové dokumentace, vyřízení povolení na úřadech, realizace vrtných prací, realizace čerpacích a stoupacích zkoušek, čištění vrtu, výkopové práce včetně osazení šachty na zhlaví vrtu, případně osazení akumulační nádrže, správný výběr a montáž čerpací techniky, rozbor vody a případně i úprava vody. Zajišťujeme dlouhodobý servis a péči o naše zákazníky.

Komentář: Ing. Pavel Bláha, technicko-obchodní manažer, Oddělení nových vodních zdrojů, Profivoda s.r.o., www.profivoda.cz

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Pohled boční z nadhledu Foto: BoysPlayNice

Libeňské Docky dýchají atmosférou „libeňského Amsterodamu“

Návrh studia QARTA Architektura navazuje na koncepci regenerace celého území bývalých přístavních doků. Pět bytových domů vystavěných na bývalém přístavním brownfieldu evokuje atmosféru „libeňského Amsterdamu“. Domy stojí na výlučném místě, úzkém poloostrově lemovaném protějšími zelenými břehy.

foto Libeňské Docky /STUDIO QARTA ARCHITEKTURA/ BoysPlayNice

Zájem investorů o výstavbu na brownfieldech loni v ČR vzrostl o 51 procent

Mezi investory, kteří hledají v Česku lokality pro své podnikání, se loni o 51 procent zvýšil zájem o stavby na brownfieldech, tedy nevyužívaných nemovitostech. Důvodem je mimo jiné nedostatek vhodných a infrastrukturně připravených pozemků. ČTK o tom dnes informovala státní agentura CzechInvest. V Národní databázi…

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, sebastian duda

Trestní odpovědnost stavební firmy nezanikne, pokud je převedena na jiného vlastníka nebo sloučena s jinou firmou

Trestní odpovědnost právnických osob je poměrně nový nástroj našeho právního řádu. Jakých trestných činů se může dopustit právnická osoba? A pokud je za trestný čin stíhána právnická osoba, může za něj být stíhána ještě osoba fyzická? A co když je právnická osoba, například stavební firma, rozdělena, prodána,…

Průmyslový palác Zdroj: Jiří Šebek

Jak probíhá rekonstrukce průmyslového paláce rok od jejího zahájení

Je to přesně rok, co byla zahájena rekonstrukce Průmyslového paláce v Praze. Již letos bychom se měli dočkat montáže ocelové konstrukce nového levého křídla, které vyhořelo v roce 2008. Hotové jsou vrty pro tepelná čerpadla a práce pod základovou deskou, na které se právě pracuje. Ve střední hale a v pravém křídle…

REKLAMA