REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Napouštění zahradních bazénů. Jak správně napustit bazén a proč ho nenapouštět z vodovodu?

Sezóna napouštění domácích zahradních bazénů právě vrcholí. Jaké je ideální řešení pro napouštění zahradních bazénů? A jaká pravidla a doporučení je vhodné respektovat?
Zdroj: Fotolia.com - david buttner
Zdroj: Fotolia.com - david buttner

Napouštění z vodovodu

"Veřejná vodovodní síť není primárně určená pro napouštění bazénů. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí může dojít k uvolnění sedimentů a tím k zakalení vody. Rovněž hrozí pokles tlaku v síti, který se může projevit i u jiných odběratelů,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti PVK, a.s. Tomáš Mrázek. „Pokud již někdo bude napouštět bazén přes vodovodní přípojku, tak mu doporučujeme, aby tak činil pomalu a mimo špičku nejlépe v nočních hodinách,“ dodal.

„Vždy se najdou zákazníci, kteří plní bazény vodou z veřejného vodovodu, což při těchto nárazových náporech na kapacity vodovodů může způsobovat překročení limitních hodnot průtoku a s tím spojené problémy, jako je krátkodobé zvýšení koncentrace železa v pitné vodě. I když tento zákal nemá vliv na kvalitu pitné vody, jsou tím ovlivněny její senzorické vlastnosti a zákazníci si pak stěžují, že voda v bazénu je zakalená. Těmto problémům se zákalem, popř. s poklesem tlaku vody, který se negativně projeví i u ostatních odběratelů, je možné předejít objednávkou cisterny od vodáren. Snažíme se vyjít vstříc svým zákazníkům a vyřizujeme objednávky dle jejich přání – a to i v odpoledních hodinách v průběhu pracovního týdne,“ uvádí Václav Kodeš, manažer provozu Vodovod Středočeských vodáren, a.s. 

Důležité jsou také nastavené denní a hodinové limity u odběratelských smluv uzavřených v souladu s platnou legislativou.

Naplnění bazénu cisternou je jistota kvality i toho, že neohrozíte odběr pitné vody ve vašem okolí. Cisterny vodáren disponují hadicemi 50 metrů i více a voda se tak dostane bez problému i do zahrad, kam je přívod komplikovaný.

Příklady k dovozu vodu cisternou:

Napouštění z vlastní studny

Řada domácností využívá vlastní zdroj vody k napouštění zahradního bazénu. Nejčastěji se jedná o soukromé studny nebo vrty, ze kterých je čerpána podzemní voda. Méně obvyklé je k napouštění domácího bazénu využít vodu povrchovou nebo zachycenou dešťovou vodu.

Méně mineralizované podzemní vody mohou svými vlastnostmi bazénovému provozu docela dobře vyhovovat. U více mineralizovaných podzemních vod se v průběhu koupací sezóny mohou objevit problémy s udržením kvality bazénové vody. Vždy je třeba přihlédnout ke konkrétnímu složení podzemní vody a vzít v úvahu její nejdůležitější parametry – hodnotu pH, obsah vápníku, hořčíku, železa, manganu, a v neposlední řadě „celkovou tvrdost“ podzemní vody. Investice do analýzy těchto nejdůležitějších parametrů podzemní vody a jejich znalost se Vám v koupací sezóně mnohonásobně vrátí.

Z hlediska správného provozu domácího bazénu a údržby bazénové vody je stěžejním parametrem podzemní vody hodnota pH. Nejčastěji se hodnota pH v podzemních vodách pohybuje v rozmezí cca od 5,5 do 7,5, ale výjimečně může být i nižší než 5,0 nebo vyšší než 8,0. Správná hodnota pH bazénové vody během provozu by se měla nacházet v intervalu 6,8 až 7,4.

Jak postupovat při napouštění bazénu?

Pokud nechcete objednat cisternu  a chcete napouštět  z veřejného vodovodu, v první řadě si ověřte, že ve vaší lokalitě je napouštění z vodovodu povoleno. Způsob napouštění z kohoutku není možno použít v lokalitách s nedostatečnou kapacitou vodního zdroje.

A pak se držte těchto zásad:

  • zvolte správný čas – nejvhodnější doba je mezi 21 a 5 hodinou, tedy mimo odběrní špičku
  • ideálně před příchodem teplého počasí, v první teplý den budou mít zřejmě stejný nápad i další majitelé bazénů
  • nejlépe ve všední dny
  • vodu napouštějte pomalu tzv. na půl kohoutku, nedojde tak poklesu tlaku ve vodovodní síti, k uvolnění sedimentů a tím k jejímu zakalení. Pravidlo rychlosti napouštění cca 10 litrů/min. lze jednoduše vyzkoušet na kbelíku o objemu 10 litrů.

K napouštění bazénu nelze použít hydrant

Vodovodní hydranty může použít jen provozovatel vodovodní sítě a hasiči v případě požáru. Hydrant, jako součást vodovodní sítě, slouží vodohospodářům pro její plnění a odkalování. Pokud se stane nějaká porucha nebo havárie, mohou je využít také k naplnění cisteren pro dovoz pitné vody. Hydranty využívají i hasiči, jako zdroj vody, při hašení požárů. Použití hydrantů v případě záchranných a likvidačních prací přesně stanovuje Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v souladu se Zákonem č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Pouze v tomto případě se také na hasiče nevztahuje povinnost platit vodné a stočné. Žádný jiný způsob manipulace bez vědomí provozovatele tedy není možný.

Pokud by k neoprávněné manipulaci se zařízením vodovodu nebo kanalizace došlo, hrozí dle výše uvedeného zákona pokuta jak právnickým, tak i fyzickým osobám. Kromě toho jim ještě může vodoprávní úřad uložit pokutu za neoprávněný odběr, a to až do stejné výše, tedy 50 tisíc korun. Provozovatel, je navíc oprávněn odebranou pitnou vodu zpětně vyúčtovat a může uložit smluvní pokutu až do výše 10 tisíc korun.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Instalace - TZB

Zdroj: AdobeStock - arti01

Soused mi chce zastínit solární panely. Jak situaci řešit? Právník radí

V současné době neustále roste počet domácích fotovoltaických elektráren (FVE). Napomáhá tomu skokový nárůst cen elektřiny, aktuálně poskytované dotace i snaha jednotlivců řešit zásobení svých domácností elektřinou více ekologicky. Tento trend však může zvláště v rezidenčních oblastech v praxi způsobovat problémy z…

REKLAMA