Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Rekonstrukce domů přináší jen malé úspory energie. Poradíme, jak je dělat lépe, říká nový ředitel Centra pasivního domu

Od července letošního roku vede Centrum pasivního domu (CPD) nový ředitel. Vystřídal ve funkci Tomáše Vanického, který zastával tuto pozici od roku 2018. Vítězslav Malý pracoval v CPD od roku 2020 jako řešitel národních a mezinárodních projektů v oblasti vědy a výzkumu, energetiky a dalšího vzdělávání. Jako nový ředitel chce i nadále pokračovat v projektu TA ČR zabývajícím se finančními nástroji pro rekonstrukce rodinných domů, který převzal od Jana Bárty, předchůdce Tomáše Vanického a jednoho ze zakladatelů CPD.
Zdroj: Centrum pasivního domu

 „Převzít respektované a dobře fungující sdružení po Janu Bártovi, který jej vybudoval, a po Tomáši Vanickém, jenž jej úspěšně provedl pandemií a rozšířil jeho aktivity mnoha směry, nebude lehkým úkolem. Věřím, že já přispěji a společně s kolegy rozvineme Centrum pasivního domu k dalším novým výzvám a aktivitám. Rekonstrukce nemovitostí vnímám jako jeden z důležitých směrů, na který bych se rád zaměřil. Těším se, že při tom mohu stavět na odvedené práci, kvalitních výstupech a existujících projektech,“ řekl na úvod našeho rozhovoru nový ředitel Centra pasivního domu (CPD) Ing. Vítězslav Malý.

ESTAV.cz se ptá...

V jaké kondici přebíráte Centrum pasivního domu?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

V dobré, a to jak po ekonomické i odborné stránce.

ESTAV.cz se ptá...

Co vás jako ředitele v nejbližší době čeká, co zbývá dokončit po vašem předchůdci?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

Končí nám několik krátkodobých projektů, které je potřeba uzavřít. Zároveň během podzimu zahájíme nový projekt zaměřující se na rekonstrukce rodinných domů, kterému bychom chtěli věnovat větší pozornost nejen v rámci CPD, ale i našich členů a dalších partnerů. Také jsme zřídili novou pražskou kancelář, neboť je naše činnost stále více provázána s organizacemi a institucemi sídlícími v Praze.

Zdroj: Centrum pasivního domu

ESTAV.cz se ptá...

Jste vzděláním ekonom (tuším snad poprvé v historii CPD je ředitelem ekonom). Jak se vyrovnáváte s odbornými technickými nástrahami oboru?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

Doufám, že stejně kvalitně jako se předchozí ředitelové vypořádali s ekonomickými nástrahami. Uvědomuji si, že nejsem odborníkem, ale myslím si, že za ta léta se tématu pasivních domů dobře orientuji, chápu podstatu a věřím, že kvalitní a odborně zdatný tým bude tou správnou cestou.

ESTAV.cz se ptá...

Při nástupu do funkce jste hovořil o tom, že se zaměříte převážně na rekonstrukce nemovitostí. Mohl byste již nyní prozradit podrobnosti; jaké projekty to bude představovat; jak se tento směr projeví v praxi?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

Na podzim tohoto roku nám startuje projekt podpořený z programu LIFE, který má za cíl vytvořit službu pro majitele rodinných domů, jenž je provede celým procesem rekonstrukce. Jedním z cílů služby bude vypořádání se s existujícími bariérami, které vedou k tomu, že převážná většina rekonstrukcí je prováděna nekvalitně s omezenou úsporou energie.

Zdroj: Centrum pasivního domu

ESTAV.cz se ptá...

Máte bohaté zkušenosti z Institutu pro strukturální politiku (IREAS). Jak lze v praxi využít závěry výzkumů o energetické soběstačnosti; našel byste nějaké konkrétní příklady?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

Osobně doufám, že využiji zkušenosti nejen z IREAS, ale i z dalších organizací, zejména pak z PORSENNY, dlouholetého člena CPD. Každopádně kvalitní, správně navržený a provedený výzkum je nutným základem pro tvorbu opatření/služeb, které mají za cíl pomoci investorům dosahovat energetické soběstačnosti. Tvrdá data z trhu odrážející potřeby a bariéry investorů jsou i základem při tvorbě služby pro majitele rodinných domů, kterou připravujeme.

ESTAV.cz se ptá...

S jakými otázkami přicházejí na CPD nejčastěji běžní stavebníci; s jakými projektanti, architekti a další profesionálové v oboru?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

Většina dotazů směřuje samozřejmě k nZEB a k nové vyhlášce č. 264/2020 Sb., která od roku 2022 zásadně zpřísňuje požadavky na výstavbu všech nových budov. Ptají se nás zejména, jak stavět podle nové legislativy. Také se zajímají o podmínky v dalších letech, které budou ještě přísnější. Vývoj míří od domů s co nejnižší (až nulovou) spotřebou k domům, které budou vyrábět energii navíc. Část z nich se chce připravit a vědět, jak s tím pracovat.

Zdroj: Centrum pasivního domu

ESTAV.cz se ptá...

Jaké jsou nejčastější argumenty zpochybňující existenci pasivních domů a evropskou směrnici o energetické účinnosti; a jak je vyvracíte?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

Z mého pohledu je to potřebnost a cena. Argumenty již defacto nevyvracíme, stávající ceny energií a požadavky samotných investorů na kvalitní vnitřní prostředí je vyvrací samy.

ESTAV.cz se ptá...

Mezinárodní databáze pasivních domů ukazuje, že pro určité oblasti nejsou pasivní domy opravdu příliš vhodné. Mohli bychom se to podívat ještě z hlediska geografického a uvést nějaké příklady?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

Pasivní dům vychází z kombinace extrémně malých tepelných ztrát a velkého podílu pasivních tepelných zisků ze slunce, lidí a domácích spotřebičů. Cílem je, aby celková potřeba primární energie spojená s provozem budovy včetně domácích spotřebičů byla nižší než 120 kWh/(m2a). Využiji-li již dnes zavedené klišé „nejlevnější energie je ta, kterou nepotřebujeme“, tak pasivní dům je, dle mého soudu, vhodný geograficky všude. Jeho „vhodnost“ je totiž otázkou navrženého konceptu budovy zaměřujícího se na zdravé vnitřní klima, sociální, environmentální, etické a bezpečnostní standardy. Pasivní domy by proto měly být stavěny všude, diskutovány jsou jen investiční a provozní náklady, a ty, jak dnes vidíme, mohou celou diskusi posunout během okamžiku plně do jiné roviny.

Zdroj: Centrum pasivního domu

ESTAV.cz se ptá...

Těžké je potom udržet i jednotnou terminologii: Máme tady aktivní i pasivní domy, nulové a plusové domy, domy s téměř nulovou spotřebou, hovoří se o zdravých a soběstačných domech, o biofilním urbanismu, architektuře a designu… Máte nějakou pomůcku, jak se v tom vyznat? Jak byste popsal tyto nové fenomény?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

Správná terminologie a znalost pojmů je potřebná u odborníků. Marketing a snaha o přiblížení tématu laické veřejnosti a potenciálním investorům, míchá často jednotlivé pojmy dohromady, vytváří nové, vzájemně je prolíná a slévá dohromady. Jenom udržet základní pojem „energie“ ve správném tvaru je, zdá se, mnohdy nadlidský úkol. Z našeho pohledu se proto zejména snažíme držet momentálně dva pojmy – budovy s téměř nulovou spotřebou (nZEB), a pasivní domy.

ESTAV.cz se ptá...

V souvislosti s událostmi, jako je válka na Ukrajině či hrozba dalších epidemií, bude asi nutné revidovat i evropskou směrnici o energetické účinnosti. Hlavním důvodem jsou rostoucí ceny plynu i elektřiny. Jak bude na tyto nové skutečnosti reagovat CPD; jaký vliv mají na příslušný výbor Evropského parlamentu české a mezinárodní asociace pasivních domů; mají zde své zástupce; mají možnost připomínkovat evropské směrnice?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

Ano mají. CPD současné návrhy sleduje, přičemž máme za to, že nové návrhy někdy zesložiťující stávající situaci a nutí řešit i takové věci jako gendrovou otázku při rekvalifikacích. Zároveň se snažíme návrhy zapracovávat a být tak připraveni (například návrh, že budou ZEBy pro novostavby všech budov už od 1.1. 2025).

Zdroj: Centrum pasivního domu

ESTAV.cz se ptá...

Aktuálně se v souvislosti s českým předsednictvím hovoří zejména o balíčku nazvaném Fit for 55, který se týká převážně klimatu a trhu s emisními povolenkami, a také o zelené dohodě pro Evropu (Green Deal), která má za cíl zajistit snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990 s cílem stát se v roce 2050 klimaticky neutrální. Jak se na tyto aktuální dohody dívají zástupci CPD a jak souvisejí s vaší deklarací udržitelnosti (kde se názory překrývají a kde se liší)? Bude vaše deklarace prezentována i v rámci českého předsednictví?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

O přímé prezentaci deklarace během předsednictví neuvažujeme. Pokud se Evropa chce stát klimaticky neutrální, musí se věnovat také stavebnictví, které je původcem téměř 40 % globálních emisí oxidu uhličitého, a změnit model chování všech účastníků stavebního procesu, což je i cílem naší deklarace udržitelnosti. Architekti, stavební inženýři, investoři i uživatelé staveb by společně měli navrhovat budovy, města a infrastrukturu jako neoddělitelnou součást většího, udržitelného systému.

Zdroj: Centrum pasivního domu

ESTAV.cz se ptá...

V březnu 2023 se bude konat již 26. mezinárodní konference pasivních domů ve Wiesbadenu (The 26th International Passive House Conference 2023). Účastníte se pravidelně takovýchto akcí? Plánujete v příštím roce nějaká vystoupení?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

Ano, snažíme se účastnit jak národních, tak mezinárodních akcí, které jsou z pohledu aktivit CPD zajímavé. Konference ve Wiesbadenu je jednou z nich. V příštím roce se chceme aktivně účastnit FOR PASIVU a uvažujeme i o dalších akcích.

ESTAV.cz se ptá...

Vy sami jste v minulém roce uspořádali 14. mezinárodní virtuální konferenci Centra pasivního domu. Mohli byste připomenout její obsah, zájem veřejnosti a přípravu na další ročník?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

Konference měla podtitul Spojení staveb & udržitelnosti a zaměřila se na to, jak skloubit principy udržitelnosti s celkovou architektonickou kvalitou staveb a urbanistických celků a neaplikovat je na úkor estetických, uživatelských ani technických hodnot staveb. Celkově se konference zúčastnilo více než 400 uživatelů, kteří 8 hodin dostávali souběžně hlavní kanál obsahu + panelové diskuse, na které mohli svým avatarem dojít do příslušné místnosti. Na příští rok plánujeme další konferenci, která bude toto téma dále rozvíjet a zaměří se i na již zmiňované rekonstrukce budov. Bližší informace o konferenci zveřejníme v následujících týdnech.

ESTAV.cz se ptá...

Na co dalšího se můžeme v CPD v nejbližší době těšit a jaké jsou vaše dlouhodobější plány? Tomáš Vanický médiím prozradil, že osvětové projekty jsou pro tento rok nastavené, další aktivity mohou navázat na stávající vizi a strategii, nebo se ubírat zcela neotřelým směrem podle představ nového ředitele. Můžeme se tedy těšit i na „neotřelé směry“ a co vlastně znamenají?

Vítězslav Malý, odpovídá ...

Jedním z našich cílů jsou rekonstrukce rodinných domů. Je otázkou, jak moc neotřelý náš přístup bude. Doufáme, že bude hlavně přínosný pro majitele rodinných domů.

Ředitel sdružení Centra pasivního domu (CPD) Ing. Vítězslav Malý vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, přičemž své pracovní zkušenosti sbíral zejména ve společnostech PORSENNA o.p.s. a IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Od roku 2007 působí jako řešitel národních a mezinárodních projektů v oblasti vědy a výzkumu, energetiky a dalšího vzdělávání. Rád vytváří nové věci a projekty, které mají smysl a někam směřují. Ve své práci se zaměřuje především na environmentální oblast v jejímž rámci se dostal i tématu k energeticky efektivní výstavby. V Centru pasivního domu pracuje od roku 2020, kdy převzal projekt podpořený TA ČR zabývající se finančními nástroji pro rekonstrukce rodinných domů od Jana Bárty, bývalého ředitele CPD. V červenci 2022 se pak stal ředitelem CPD po Tomáši Vanickém, který sdružení vedl od roku 2018.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat