REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Zateplit stropy sklepů, zateplit konstrukce nad nevytápěným suterénem. Jak velké úspory to přinese?

Úspory energie dodávané na provoz obytných budov jsou obzvláště v poslední době značného nárůstu nákladů na její pořízení velmi aktuálním tématem. V oblasti energetických úspor dosahovaných zateplením obálky budovy stojí zateplení podlahy nad suterénními prostory, ať již vytápěnými nebo nevytápěnými, většinou spíše na okraji zájmu zainteresovaných stran. Podíváme se dnes podrobně, jak důležitou konstrukcí z hlediska zateplování budovy podlaha nad suterénem je.
Zdroj: Ing. Zdeněk Petrtyl

Povrchová teplota podlahové konstrukce

Na podlahu nad suterénem zaměřuje uživatel vytápěných místností – většinou bytů – nad sklepními prostory svou pozornost většinou proto, že vnímá pocitově od podlahy chlad. Každá stavební konstrukce předává teplo do místnosti sáláním. Obecně platí, že čím je větší plocha a nižší povrchová teplota konstrukce, tím intenzívnější pocit chladu člověk vnímá (jde o tzv. pocitovou teplotu). U podlah se k tomuto jevu navíc přidává přímý kontakt člověka s konstrukcí, takže k sálání přistupuje další složka přenosu tepla – vedení (kondukce).

V následující tabulce je uveden přehled výsledků výpočtů konkrétních bytových domů z pohledu dosaženého součinitele prostupu tepla před a po zateplení a dále údaje o dosažené povrchové teplotě při různých hodnotách teploty vzduchu v suterénu. Vnitřní teplota bytu dle ČSN.

Tabulka 1 - porovnání povrchových teplot v závislosti na teplotě v suterénu a na součiniteli prostupu tepla

Bytový dům Stav hodnocené konstrukce Součinitel prostupu tepla podlahy Povrchová teplota v interiéru Tsi,p při teplotě v suterénu
U UN,20 Urec,20 °C
W/(m2.K) 0° C 5° C 10° C 15° C
Podlaha nad suterénem nezateplená 0,782 0,60 0,40 17,1 18,2 19,2 20,1
Podlaha nad suterénem zateplená 0,269 19,6 20,0 20,3 20,7
Podlaha nad suterénem nezateplená 0,834 16,4 17,6 18,7 19,7
Podlaha nad suterénem zateplená 0,279 19,2 19,6 20,0 20,3
Podlaha nad suterénem nezateplená 0,824 16,9 18,1 19,1 20,0
Podlaha nad suterénem zateplená 0,274 19,6 20,0 20,3 20,7
Podlaha nad suterénem nezateplená 0,853 16,7 18,0 19,0 20,0
Podlaha nad suterénem zateplená 0,277 19,6 20,0 20,3 20,7

Zdroj: autor příspěvku

Poznámka: teplota ve sklepě 0° C je spíše extrémem, ale konkrétně v případě prvního domu se jednalo o skutečnou naměřenou teplotu – sklepy byly v původním stavu velmi špatně utěsněny.

Jak je z tabulky 1 patrné, zateplením podlahy (v uvedených případech se jako izolantu použilo 80 mm EPS s příměsí grafitu na stropy suterénů) se zvýší povrchová teplota podlahy o 2 – 3 °C, což je z pohledu komfortu pobytu v místnosti velmi podstatný rozdíl.

Úspora celkové energie dodané do budovy

Vzhledem k tomu, že zvýšení komfortu obývání se však týká pouze uživatelů bytů přímo nad suterénními prostory, bývá pro ostatní členy SVJ nebo bytových družstev důležité hledisko úspory energie, o které se zaslouží zateplení právě podlah nad sklepy.

Úspora energie dodané na provoz budovy je závislá nejen na dosažené hodnotě součinitele prostupu tepla podlahy, ale též na vnitřní teplotě sklepů. Často bývají nechtěně temperovány prostřednictvím rozvodů tepla. Úspory dodané energie jsou přehledně seřazeny do následující tabulky.

Tabulka 2 - porovnání úspory celkové dodané energie dosažené zateplením podlahy nad suterénem

Bytový dům Stav hodnocené konstrukce Součinitel prostupu tepla podlahy Spotřeba energie (MWh/rok) při teplotě v suterénu Úspora dodané energie (%) při teplotě v suterénu
U °C °C
W/(m2.K) 5° C 10° C 15° C 5° C 10° C 15° C
Podlaha nad suterénem nezateplená 0,782 304,912 300,797 296,390 2,7% 1,9% 0,9%
Podlaha nad suterénem zateplená 0,269 296,623 295,208 293,693
Podlaha nad suterénem nezateplená 0,834 204,320 200,756 197,447 3,4% 2,3% 1,2%
Podlaha nad suterénem nezateplená 0,279 197,376 196,211 195,135
Podlaha nad suterénem nezateplená 0,824 337,884 332,811 327,734 3,0% 2,0% 1,0%
Podlaha nad suterénem zateplená 0,274 327,707 326,023 324,339
Podlaha nad suterénem nezateplená 0,853 265,912 260,930 255,262 4,1% 3,0% 1,5%
Podlaha nad suterénem zateplená 0,277 254,961 253,177 251,521

Zdroj: autor příspěvku

Z tabulky 2 je zřejmé, že zateplení suterénu má z pohledu úspory dodané energie význam spíše v případech, kdy je v suterénu teplota nižší. Vzhledem k procentu úspory je nicméně zřejmé, že zateplení podlahy nad suterénem je smysluplné především jako opatření doplňkové při zateplování obálky jako celku.

V některých případech, kdy je prováděna certifikace budovy podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov a budova je řazena do některé z kategorií energetické náročnosti, může nastat případ, že bez zateplení podlahy suterénu je budova zařazena do kategorie „D“ – Méně úsporná, se zateplením se pak může kategorie posunout o stupeň výš do „C“ – Úsporná. Konkrétně to byl případ čtvrté budovy uvedené v tabulkách 1 a 2.

Technický stav suterénních stavebních konstrukcí

Při zvažování vhodnosti návrhu zateplení podlahy nad suterénem je nutno vzít do úvahy ještě další hledisko a tím je technický stav konstrukcí, kterými je tvořen suterén jako celek. Jedná se zejména o suterénní stěny. V případě suterénu i pouze částečně zapuštěném pod úroveň upraveného terénu (UT) bývají velmi často stěny poškozeny vlivem zemní případně srážkové vlhkosti.

Příklad poškození suterénních stěn zemní vlhkostí Zdroj: autor příspěvku

V takovém případě je nutno důkladně zvážit, zda místo zateplení stropů nad suterénem neprovést celkovou sanaci suterénních stěn včetně dodatečného zateplení. Úspora energie sice není tak velká jako v případě zateplení stropu sklepů, ale jde o výrazný přínos k celkovému technickému stavu budovy.

Při zateplování obecně je nutno vždy brát v úvahu celkový současný stav budovy a stavebníkovi navrhovat taková řešení, která jsou efektivní jak ekonomicky, tak technicky.

Shrnutí

Zateplení podlahy nepřináší samo o sobě možnost zásadnější úspory energie dodané na provoz budovy. Může však pozitivně přispět k zařazení do lepší kategorie energetické náročnosti.

Podlaha nad suterénem patří do tzv. obálky budovy. Její zateplení je proto možné uvádět jako uznatelný náklad při využívání dotačního titulu Nová zelená úsporám (NZÚ). Zateplení suterénních stěn přímou souvislost s obálkou nemá, jejich sanace uznatelným nákladem v programu NZÚ není.

Zateplení podlahy nad suterénem je vhodné vždy, když je nutno zvýšit komfort užívání pobytových místností nad sklepy. Vhodnou tloušťku tepelného izolantu je nutno stanovit výpočtem včetně vlhkostní bilance v hodnocené konstrukci.

Velmi častým problémem bývá malá světlá výška sklepů a četné rozvody instalací TZB. Je nutno ověřit podchodné výšky v suterénu, aby stavba mohla úspěšně projít celým stavebním řízením. Dále je nutné vyhodnotit proveditelnost dodatečného zateplení s ohledem na rozvody sítí TZB.

Je potřebné ověřit technický stav konstrukcí pod i nad úrovní terénu a v případě problémů s vlhkostí zdiva nebo při jeho napadení plísněmi navrhnout sanaci a zateplení suterénních stěn s případným posílením tepelně izolační schopnosti podlahy nad suterénem provedením dodatečného zateplení navíc.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Ekonomická návratnost zateplení

Dům z jihozápadní strany. Zdroj foto MŽP

Oprav dům po babičce v praxi. Zkušenosti s novou dotací na zlepšení energetické náročnosti rodinného domu

V září byl otevřen nový dotační program Oprav dům po babičce, který se v některých požadavcích odlišuje od základního dotačního programu Nová zelená úsporám. Pojďme se na to podívat blíže. Jak by měl potenciální zájemce postupovat a co ho bude čekat, si můžeme ukázat i na konkrétním…

Oprav dům po babičce! Až milion korun dostanete předem. MŽP dotací podpoří majitele starých domů a mladé rodiny

Oprav dům po babičce! Až milion korun dostanete předem. MŽP dotací podpoří majitele starých domů a mladé rodiny

„Oprav dům po babičce“ nabídne zálohově více než milion korun a možnost výhodného úvěru na komplexní rekonstrukce starších rodinných domů. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustí v září motivační dotační program pro české domácnosti. Jedinečná podpora má navýšit…