REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Oprav dům po babičce v praxi. Zkušenosti s novou dotací na zlepšení energetické náročnosti rodinného domu

V září byl otevřen nový dotační program Oprav dům po babičce, který se v některých požadavcích odlišuje od základního dotačního programu Nová zelená úsporám. Pojďme se na to podívat blíže. Jak by měl potenciální zájemce postupovat a co ho bude čekat, si můžeme ukázat i na konkrétním příkladu renovace domu, kterou nám popsali přímo majitelé a specializovaný projektant.
Dům z jihozápadní strany. Zdroj foto MŽP

Dotační program Oprav dům po babičce otevírá nové možnosti ke komplexní modernizaci staršího rodinného domu především těm, kteří okamžitě nedisponují potřebnou finanční částkou na ověřovací studii, prováděcí projekt a následnou realizaci. To může být hlavní výhoda, proč zvolit tento typ programu oproti základnímu Nová zelená úsporám pro rodinné domy. Částka na budoucí realizované opatření se totiž vyplácí dopředu formou zálohy. Lze zároveň žádat zpětně i o podporu na opatření, která byla realizována a uhrazena dříve, a to po 1. lednu 2021, musí to být ale opatření jiné než z kategorie A (zateplení), např. realizace fotovoltaiky nebo výměna zdroje tepla. Pro zateplení platí, že jeho realizace musí být dokončena až po datu vyhlášení programu, tedy po 17. 7. 2023.

Na co si dát pozor – mějte finanční rezervy

Pozor musí zájemce dát zároveň na to, že základní podpora na jednotlivá opatření je omezena na výši max. 50 % přímých realizačních výdajů a jednotlivé kategorie mají ještě svoje finanční limity, reálně tedy nemusí dotace pokrýt celou polovinu zaplacené ceny. Je tedy třeba mít dopředu vše dobře promyšlené a ideálně i zajištěné zbývající finanční prostředky potřebné pro dokončení celé rekonstrukce. Určitě je vhodné počítat i s finanční rezervou zvláště v případě, že chcete opatření realizovat kvůli rozložení investic postupně, ale mezitím můžou narůst ceny stavebních prací a materiálů. Při čerpání dotace bude možné vzít si výhodnější půjčku u stavebních spořitelen bez nutnosti zástavy nemovitosti, podmínky jsou však stále v jednání a budou známy až v roce 2024.

Dům ze severozápadní strany. Zdroj foto MŽP

Kvalitní a komplexní rekonstrukce nebo mladá rodina? Využijte dotační bonusy

Co naopak může příjemně navýšit výslednou dotaci jsou potom ještě tzv. dotační bonusy, které se připočítávají navíc. Celková výše podpory však nikdy nesmí přesáhnout doložitelné přímé realizační výdaje. Bonusy můžou dostat třeba rodinné domy nacházející se v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Tyto oblasti jsou zvýhodněny bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů. Dále je zde bonus pro environmentálně šetrné řešení projektu nebo kombinační bonus poskytovaný za kombinaci více podporovaných opatření v rámci jedné žádosti. Výše bonusu je 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního. Pro mladé rodiny je zde také bonus za péči o nezaopatřené dítě, což je 50 000 Kč za každé dítě v plné péči, nebo 25 000 Kč při střídavé péči.

Obecně v rámci Nové zelené úsporám už musí všechny žádosti povinně obsahovat opatření v oblasti podpory A – zateplení, k tomuto opatření lze až poté doplnit další opatření z ostatních oblastí podpory. V rámci programu Oprav dům po babičce jde však vždy o komplexnější rekonstrukce, aby se dosáhlo požadovaných vlastností a úspor, tento požadavek tedy není nijak limitující.

Majitelé domu přiznávají, že na celkovou modernizaci domu nemají finanční prostředky. Proto zatím nevyužili možnost čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám. I pro ně sice bude určitý problém si zajistit půjčku na dotací nepokrytou část nákladů, ale zásadní snížení spotřeby energií vidí jako nutnost. Zdroj foto MŽP

Hlavní podmínky programu Oprav dům po babičce. Dotace není pro každého.

  • Žadatel je vlastníkem objektu
  • Žadatel je ekonomicky aktivní osoba (zaměstnanec, OSVČ, důchodce s přivýdělkem)
  • Žadatel nebo jiný člen domácnosti nesmí vlastnit další nemovitost k bydlení (ani vlastnické podíly nebo podíly v družstvu, rekreační nemovitost nevadí)
  • Dům byl postaven před 1. 7. 2013 a nebylo dříve žádáno o dotace (např. NZÚ)
  • Žadatel a členové domácnosti mají povinnost mít v nemovitosti trvalý pobyt 10 let (s osamostatněním dětí se počítá, prodej nemovitosti nebo rozvod jsou posuzovány individuálně – hrozí povinnost vrácení dotace)

Směrem do zahrady z konstrukce domu vyčnívá balkon. I on musí být zateplen, aby se překryly tepelné mosty. Zdroj foto MŽP

Příklad z praxe – jak využili dotaci Oprav dům po babičce

Redakcí navštívený dům je ze sedmdesátých let minulého století s vytápěnou obytnou plochou 265 m2. Době vzniku již na první pohled odpovídá stav fasády, střešní krytiny, opadaná omítka na místech tepelných mostů. Jedinou provedenou změnou stavebních konstrukcí je výměna původních oken za plastová s dvojsklem. Jedná se však o konstrukci oken s rámy z plastů první generace. Okna neodpovídají současným požadavkům na neprostupnost tepla, a navíc se již rámy deformují.

Před 7 lety byl již vyměněn starý kotel za nový plynový kondenzační, částečně se na vytápění využívá i krb na dřevo. Kotel je tedy pořád v dobrém technickém stavu a není třeba ho měnit. Ohřev vody je řešen odděleně pomocí bojleru, v němž je integrováno malé tepelné čerpadlo odebírající teplo ze vzduchu v suterénu, což pomáhá snížit spotřebu elektřiny na ohřev vody přibližně o 45 %.

Malé tepelné čerpadlo vzduch-voda integrované do bojleru šetří přibližně až polovinu spotřeby elektřiny ve srovnání s konvenčním bojlerem. Sání a výpusť vzduchu jsou na bocích bojleru kryty mřížkou. Zdroj foto MŽP

Proč se majitelé rozhodli zažádat o dotace z programu Oprav dům po babičce? Důležitým kritériem v rozhodování byla právě možnost získání financí před realizací, protože dostatek svých financí by neměli, jak sami majitelé přiznávají. Což byl ostatně i důvod, proč se zatím nikdy nepřihlásili do žádného z předchozích programů. Také oceňují, že opatření mohou provádět i postupně, i když v rámci přípustného časového limitu. A speciální příspěvek 100 tisíc korun na jejich dvě nezaopatřené děti je samozřejmě velmi vítaný.

Jako zájemci o dotaci se svěřili odborníkům a s nimi začali problém řešit komplexně, ve všech souvislostech. V tomto případě se obrátili na Centrum pasivního domu. Po úvodní diskuzi byla zpracována studie opatření, která lze na domě provést a tato studie byla s majiteli domu detailně konzultována. Z konzultací vyplynulo, která opatření jsou pro majitele domu přijatelná. Následně byl zpracován projekt, podle něhož se jednotlivá opatření po schválení dotace začnou realizovat. Projekt současně slouží i jako základní dokument k podání žádosti o dotaci.

Všechna navržená opatření nám popsal Ing. Michal Čejka, certifikovaný projektant pasivních domů.

Ing. Michal Čejka, certifikovaný projektant pasivních domů vysvětluje navržená opatření a jejich vliv na snížení spotřeby energií. Zdroj foto MŽP

Jaká stavební opatření budou na domě udělána?

  • Fasádní izolace s tloušťkou cca 20 cm
  • Renovace skladby střechy a zateplení (mezi krokve 18 cm, pod krokvemi 12+6 cm)
  • Nová okna s trojsklem (osazena do líce stávající fasády)
  • Venkovní stínění na osluněných stranách
  • Tepelná izolace stropu v suterénu

Protože není nutná výměna kotle kvůli jeho technickému stavu a nebrání ani možnosti získat dotaci, nebude toto v současnosti řešeno. Zesílena však bude nedostatečná tepelná izolace rozvodů tepla. Snížení potřeby tepla na vytápění se zároveň pozitivně promítne do zvýšené účinnosti provozu kondenzačního kotle, protože poklesne teplota otopné vody a zvýší se stupeň kondenzace.

Ke splnění podmínek dotace Oprav dům po babičce, jak ukazuje tento případ, není automaticky nutné ihned měnit plynový kondenzační kotel za tepelné čerpadlo, pokud je kotel v dobrém technickém stavu. Zdroj foto MŽP

Jak dům dále vylepšit? Doporučení odborníka

Po ukončení životnosti kotle bude eventuálně možné přejít na tepelné čerpadlo s výkonem, který již bude odpovídat dosaženému snížení energetické náročnosti. Součástí opatření bude i instalace menší a jednodušší fotovoltaické elektrárny bez baterií, s cílem maximum vyrobené elektřiny spotřebovat při provozu domu. Plně postačí výkon okolo 4 až 5 kWp.

V původním stavu měl dům měrnou potřebu tepla na úrovni cca 180 kWh/m2 a dnes by patřil do velmi nehospodárné energetické třídy E. Běžným způsobem zateplení by se mohl dostat do kategorie D. Po realizaci všech navržených úprav se potřeba energií sníží až na 27 kWh/m2, bez fotovoltaické elektrárny se tak dům dostane do energetické třídy B a v závislosti na konečné velikosti fotovoltaické elektrárny by to mohla být i třída A.

V technické místnosti, v suterénu je žádoucí provést dokonalé tepelné zaizolování potrubí rozvádějících teplo a případně i teplou vodu. Zdroj foto MŽP

Jak to budou financovat?

Kompletní náklady na popsanou modernizaci domu vychází okolo 2,5 mil. Kč a zhruba polovinu pokryje dotace včetně příspěvku na 2 děti. Pro majitele domu má zásadní význam, že všechna navržená energeticky úsporná opatření jsou vzájemně provázána, tedy i optimální a v rovnováze a že nemusí být všechna realizována naráz. Výsledná třída energetické náročnosti domu B, případně až A ukazuje, jak lze staré domy modernizovat.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Nová zelená úsporám

Zdroj: fotolia, photo 5000

Spravujete bytový dům? Na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů poradíme. Přijďte 1. listopadu 2023

Jste předseda společenství vlastníků jednotek, bytového družstva nebo správce či vlastník bytového domu? Na konferenci 1. listopadu 2023 v Praze poradíme jak rozúčtovat teplo a teplou vodu, jak zateplovat nebo zařídit fotovoltaiku na bytovém domě. A kdy vyměnit společné rozvody vody? Uvidíte příklady dobré praxe z…

Zdroj: AdobeStock - yurich84

Jak se změní dotace Nová zelená úsporám od září 2023? Zeptali jsme se ředitele SFŽP

Program Nová zelená úsporám podporuje renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, podlah, výměny oken a dveří). O jeho oblíbenosti svědčí, že v prvních pěti měsících roku 2022 zažádalo o dotace z programu Nová zelená úsporám tolik domácností, kolik o ně požádalo za celý loňský rok. Od září…

REKLAMA