Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Palivové dřevo musí mít správnou vlhkost. Zkusili jsme, jakou vlhkost má po osmi dnech

Obecně je přijímáno pravidlo, že vlhkost palivového dřeva by neměla být vyšší jak 20 %. Rychlost vysychání významně urychlíme rozřezáním na délku podle topeniště a rozštípeme na menší kusy.
Zdroj: Fotolia.com - picture10

Obecně je přijímáno pravidlo, že vlhkost palivového dřeva by neměla být vyšší jak 20 % a dřevo na tuto vlhkost by mělo schnout alespoň 2 roky. Hovoříme o relativní vlhkosti, tedy z pohledu energetiků o obsahu vody ve dřevě. Rychlost vysychání palivového dřeva můžeme významně urychlit tím, že jej nařežeme na finální požadovanou délku (podle typu topeniště) a rozštípeme na menší kusy. Ale jak dlouho potrvá, než rozštípané čerstvé dřevo z nedávno pokácených stromů vyschne na požadovanou minimální vlhkost 20 %?

Pokud vás to zajímá, pojďte se spolu s námi zúčastnit malého projektu, který má za cíl průběžného sledování „schnutí“ palivového dřeva od jeho nákupu až po dobu, kdy dosáhne kýžené vlhkosti (tedy obsahu vody) 20 %.

Komentář k druhému měření po 8 dnech skladování

Dřevo je skladováno volně na paletě tak, aby zabralo co nejméně prostoru, tedy tak, jak by bylo skladováno běžně. Shora není nijak přikryto. Během 8 dnů, které uběhly mezi počátečním a druhým měřením, skladované dřevo celkem 3× „zmoklo“ (jeden den pršelo prakticky nepřetržitě). Po osmi dnech skladování došlo k poměrně výraznému poklesu vlhkosti obou vzorků palivového dřeva. U smrku poklesla průměrná hodnota relativní vlhkosti ze 42 % na 29 %, což je potvrzeno i snížením váhy štěpu z původních 2,91 kg na 2,45 kg. U buku se relativní hmotnost snížila z 38 % na 31 % (pokles váhy z 3,45 kg na 3,15 kg).

  • Na čelních plochách štěpů z buku se již objevují viditelné praskliny, které jsou spojeny s vysycháním.
  • U smrku prozatím praskliny nejsou pozorovány.

Pro vysvětlení relativně velkého úbytku hmotnosti (a s ním i vlhkosti měřených vzorků) je nutné se seznámit s tím, jak je voda ve dřevě vlastně vázána. U čerstvě pokáceného stromu tvoří téměř ¾ veškeré vody, kterou dřevo obsahuje, tzv. voda volná (kapilární). Jedná se o vodu v kapalném skupenství, kterou strom odebírá především kořenovým systémem z půdy. Tato voda má obdobnou „transportní“ funkci jako krev v lidském těle. Rozvádí živiny po celém stromu od kořenů až po listy a také obráceným směrem. Vyplňuje dřevní cévy a tracheidy (jakési obdoby tepen a žil) a mezibuněčný prostor dřevních pletiv. Po pokácení stromu se voda volná ze dřeva uvolňuje poměrně snadno a rychle a po jisté době ze dřeva vyprchá zcela přirozenou cestou. Její uvolňování navíc významně urychlí rozřezání kmene na krátká polena a jejich rozštípání, čímž se zmenší vzdálenost k povrchu polena, kterou voda k opuštění dřeva musí překonat.

Zbylou ¼ vody v čerstvém dřevě tvoří voda vázaná (hygroskopická). Ta je převážně ve formě páry vázaná přímo v buněčných stěnách dřevní hmoty. I proto se ze dřeva odpařuje velice složitě a přirozenou cestou ji „vyprchá“ jen část, a to do hranice vlhkosti nazývané vzduchosuchost. To je vlhkost, které lze dosáhnout přirozeným dlouhodobým sušením. Pod hranici vzduchosuchosti lze dřevo vysušit pouze nuceným sušením. O vodě vázané se říká, že je hygroskopická, což znamená, že ji dřevo může do svých buněčných stěn naopak i vstřebávat ve formě páry ze vzdušné vlhkosti. Hranice vzduchosuchosti se tak může u již suchého dřeva v čase měnit podle změn teploty a vlhkosti okolního vzduchu.

V prvé fázi sušení čerstvého dřeva dochází k poměrně rychlému uvolňování vody volné ze dřeva, a to do vlhkosti pojmenované mez hygroskopicity. To je stav, kdy se dřevo již „zbavilo“ veškeré vody volné, a nastává pomalé odpařování vody vázané.

Mez hygroskopicity je speciálně pro palivové dřevo zcela zásadní, ale o tom si napíšeme více v dalším pokračování za týden.

Jak správně měřit vlhkost dřeva, která rozhoduje o optimálním spalování palivového dřeva? Poučení najdete ve videu:

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock.com - exclusive-design

Nespalujte odpadky v kotli! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 03/10

Každý zdroj pro lokální vytápění byl navržen a vyroben pro spalování určitého paliva s daným rozsahem fyzikálních a chemických parametrů. Spalováním jiného paliva s parametry mimo uvedený požadovaný rozsah dochází k výraznému zhoršení kvality spalování, což vede ke zvýšení produkce znečišťujících látek.