REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Fotovoltaika na bytovém domě umí snížit účty za elektřinu až o třetinu. Čeká se ale na komunitní energetiku

Fotovoltaická elektrárna na bytovém domě může obyvatelům přinést úspory na elektřině v desítkách procent. Navíc na ni lze získat 50 % dotací z programu Nová zelená úsporám. Proč tedy v dobách vysokých cen elektřiny zažívá fotovoltaika boom jen na rodinných domech? Instalace fotovoltaiky na bytový dům je totiž v roce 2022 stále velmi složitá.
Zdroj: AdobeStock.com - bigshottheory-1
Zdroj: AdobeStock.com - bigshottheory-1

Nejen těmito tématy se zabývala konference Rekonstrukce a provoz bytových domů pořádaná redakcí TZB-info a ESTAV.cz.

Pro spravedlivé rozúčtování je nutné zjistit, kolik každý byt spotřeboval elektřiny ze sítě a kolik z fotovoltaiky. Za tím účelem je v domě potřeba zrušit distribuční elektroměry, odhlásit dodavatele elektřiny v každém bytě a vytvořit jedno odběrné místo na patě domu.

Tím se v domě vytvoří tzv. lokální distribuční soustava. Už tento postup přinese významné úspory – místo mnoha odběrných míst u každého bytu – a plateb za ně – má dům jedno velké odběrné místo na patě domu. Ale je zjevné, že prosadit tento postup na schůzi SVJ bude značně obtížné. Sloučení odběrných míst musí také schválit místní distributor.

SVJ se následně stane dodavatelem elektřiny pro celý dům – instaluje si podružné elektroměry, měří spotřebu a rozúčtovává elektřinu jednotlivým bytům. Díky fotovoltaice, která vyrábí zdarma a díky nižším distribučním poplatkům za sloučení odběrných míst je elektřina od SVJ mnohem levnější než elektřina ze sítě. Elektřina z fotovoltaiky také v čase nezdražuje. Ale pro SVJ to znamená mnoho práce navíc.

Řešení je dvojí. První možnost je najmout na celý tento proces specializovanou firmu, jednou z nich je i společnost Domy sobě. Ta pro SVJ za provizi zajišťuje kompletní instalaci fotovoltaiky na bytový dům, její provoz i všechny související povinnosti včetně rozúčtování.

Druhá možnost je počkat na tzv. komunitní energetiku. Ta umožní využívat fotovoltaiku ke snižování plateb za elektřinu obyvatelům domu, aniž by bylo nutné podstupovat proceduru slučování odběrných míst. Každému bytu navíc zůstane možnost vybrat si svého dodavatele elektřiny. Celý proces bude výrazně jednodušší. Prostě se jen na dům nainstaluje fotovoltaika a obyvatelům se o určitý podíl sníží účet za elektřinu.

Komunitní energetika by měla být umožněna novelou energetického zákona, která vstoupí v platnost již v příštím roce. V tuto chvíli však nejsou známá přesná pravidla, podle nichž by měly energetické komunity fungovat.

Sdílení výroby z fotovoltaiky prostřednictvím distribuční sítě také přinese menší úsporu a nižší kontrolu nad cenami a spotřebou elektřiny. Navíc pravidla sdílení budou administrativní záležitostí a mohou se měnit. Jinak řečeno, cena elektřiny nebude záviset na rozhodnutí SVJ, ale na rozhodnutí regulátora nebo dodavatele.

Fotovoltaika pro bytový dům tak staví SVJ před složitou volbu – buď významně ušetří a budou mít kontrolu nad vlastní výrobou a spotřebou elektřiny. Ale musí být připraveno podstoupit velmi náročný proces a spousta práce navíc.

Nebo ušetří méně a nad cenami elektřiny nebudou mít takovou kontrolu, ale instalace i provoz fotovoltaiky bude mnohem snazší. Přesné podmínky komunitní energetiky však budou známy až příští rok.

Otázky správců bytových domů na fotovoltaiku

Na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů, kterou redakce TZBinfo a ESTAV.cz uspořádala 1. listopadu 2022 zaznělo mnoho dotazů, které byly odpovídány v rámci panelové diskuse s účastníky. Některé z položených dotazů nebyl čas zodpovědět, proto naše redakce požádala o odpovědi do článku od Stanislava Gaje ze společnosti Domy sobě, zajišťujících pro bytové domy řešení s fotovoltaikou.

Nevyžadují banky tvorbu rezervního fondu na opravu střídačů, baterií a dalších technologií po dobu trvání úvěru?

Zatím žádný takový požadavek ze strany banky nezazněl. Bude to také souviset s tím, že samotná výměna technologických celků je otázka cca vyšších desítek tisíc, což si SVJ snad pokryjí ze stávajících výší fondů oprav. 

Jaké jsou vaše zkušenosti se slučováním odběrných míst v bytovém domě a reakce majitelů bytů?

95 % majitelů bytů, chápe výhody z toho plynoucí, ostatním se daří výhody vysvětlit na další schůzce. Jen cca 1 majitel bytů z deseti realizací nesouhlasí a musí se hledat náhradní řešení.

Co přesně znamená podmínka NZÚ, že vyrobená elektřina je určena ke spotřebě v domě? Stanovuje se nějaký poměr spotřebované a prodané elektřiny?

Žádný poměr stanoven není. Předpokládá se, že naprostá většina energie se využije pro stávající dům a nebudou vznikat zbytečné přetoky. Řešení Domy sobě je koncipováno právě na to, aby vznikali minimální přetoky a FVE byla maximálně efektivní v poměru cena a návratnost.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Solární energie pro rodinný dům

Zdroj: AdobeStock - bilanol

Může mít SVJ příjmy z fotovoltaiky? Může společenství vlastníků jednotek příjmy převést do fondu oprav?

Společenství vlastníků jednotek, zkráceně SVJ, je právnická osoba zajišťující péči o dům s jednotkami a případně i o pozemek, který k němu patří. SVJ přitom hospodaří s penězi, které na správu domu a pozemku získává především od vlastníků jednotek. Může však SVJ získat i jiné příjmy? A jak s nimi musí nakládat?

Foto: MŽP ČR

Nová zelená úsporám Light. Peníze dostanete předem. Šanci mají ti nejzranitelnější

Příjem žádostí běží, ale s podporovanými úpravami domů bylo možné začít již od 12. září loňského roku. Nová zelená úsporám Light má tentokrát pomoci domácnostem seniorů a dalším nízkopříjmovým skupinám obyvatel, aby se snáze vyrovnaly s rostoucími cenami energií. Zajímavé mohou být i nejrůznější kombinace podpor.…

Zdroj: AdobeStock - arti01

Soused mi chce zastínit solární panely. Jak situaci řešit? Právník radí

V současné době neustále roste počet domácích fotovoltaických elektráren (FVE). Napomáhá tomu skokový nárůst cen elektřiny, aktuálně poskytované dotace i snaha jednotlivců řešit zásobení svých domácností elektřinou více ekologicky. Tento trend však může zvláště v rezidenčních oblastech v praxi způsobovat problémy z…

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, kenny

Povolování malých obnovitelných zdrojů energie bude snazší, Senát souhlasil

Povolování staveb malých obnovitelných zdrojů energie, hlavně fotovoltaických elektráren, bude zřejmě jednodušší. Senát dnes schválil příslušnou novelu energetického zákona, nyní ji dostane k podpisu prezident. Senátoři v souvislosti s novelou požádali vládu, aby v zájmu energetické soběstačnosti ČR zabezpečila…

REKLAMA