REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Křesťanské komunitní centrum Církve bratrské v Kladně - moderní sakrální stavba

Objekt je koncipován jako zahradní pavilon se zákoutími a pergolami, umístěný na ose přístupu, v centru plochy k volnému pobytu. Dům je situován na hranici parcely a uvolňuje tak plochu pozemku. Solitér zaujímá vůči okolní zástavbě citlivě pokornou pozici. Hmota domu je jednoduchá, jednopodlažní.
Foto: BoysPlayNice
„Snažím se projektovat stavby jako odpověď na lidské pocity.“
Frank Gehry

Vkusně řešený zahradní pavilon

Pokud původní komunitní centrum nevyhovuje nebo dosloužilo, nabízí se otázka, zda nevytvořit komunitní centrum nové. O smysluplnosti je zbytečné diskutovat. I v dnešní době, nebo právě v dnešní době, se jeví místo pro volnočasové aktivity, péči o potřebné, nemocné, postižené, či nacházející se v krizové situaci jako nezbytné. Slouží všem věkovým skupinám, slouží všem potřebným. V našem případě je to křesťanské komunitní centrum Církve bratrské v Kladně. Celé centrum je velmi prosté a jednoduché, s budovou na hraně pozemku, aby umožnilo maximální využití zahrady a volného prostoru okolo. Jednoduchá jednopodlažní hmota je pavilónového typu. Ze strany vstupu je lemována konstrukcí tvořenou sloupořadím a vodorovným kladím, nazývanými portikus. Taková vzdušná otevřená hala, chcete-li „fortelná“ pergola, jež lemuje průčelí a vstup. Většinově bývá portikus nezastřešený.

V průčelí je však zastřešením vytvořena pergola, jež stíní prosklenou fasádu a vstup proti slunci i nepřízni počasí. Bazilikální osvětlení v ose přístupové komunikace pracuje se světlem i stíny v prostoru modlitebny. Celé řešení je vkusné, prosté a jednoduché. Podstatou modlitebny je sestupující světlo pomocí bazilikálního osvětlení, jednoduché hmoty se skleněným křížem v čele prostoru za oltářem. Díky modlitebně s provozním zázemím, učebnami, malou kavárnou a zahradou, jež obemyká prostor vně, vzniklo místo, kde je možné identifikovat se v pokoře s Bohem, využít nabízenou pomocnou ruku, získat radu, útěchu nebo se něčemu přiučit a strávit smysluplně čas.

Foto: BoysPlayNice

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Komunitní centrum

Důležitým aspektem Křesťanského komunitního centra Církve bratrské Kladno jsou vedle duchovních programů také volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, péče o potřebné, podpora lidem s vážnějším onemocněním, tělesně postiženým nebo lidem v krizových situacích.

Původní vícepatrová budova v řadové zástavbě, bez přístupu do zahrady a s řadou provozních omezení, nebyla pro tyto činnosti vyhovující. Nové centrum vyžadovalo nalezení příhodné lokace a vytvoření takového provozního zázemí modlitebny, které obsáhne také učebny, malou kavárnu, kancelář a zahradní prostory, čímž podpoří široké komunitní aktivity a umožní jejich další rozvoj.

Foto: BoysPlayNice

Zahradní pavilon

Nový objekt je koncipován jako zahradní pavilon, se zákoutími a pergolami, umístěný na ose přístupu, v centru plochy k volnému pobytu. Dům je situován na hranici parcely a uvolňuje tak plochu pozemku. Solitér zaujímá vůči okolní zástavbě citlivě pokornou pozici. Hmota domu je jednoduchá, jednopodlažní s několika prolomeními.

Světlo–tma–stíny

Sestupující světlo zaplňuje prostor, krájí jeho atmosféru. Navozuje pocit velkoleposti, stav očekávání, rozjímání, pokory. Obdobně mocný je v sakrálním prostoru zážitek tmy, která otevírá cestu ostatním smyslům, vnímání obrací do nitra.

Foto: BoysPlayNice

Zkušenost světla a tmy je přirozeným východiskem celého konceptu. Světlík, zdroj bazilikálního osvětlení, je postavený v ose příchodu a tvoří charakteristický prvek vnějšího i vnitřního vnímání objektu. Určuje těžiště, koncentruje a dále rozptyluje světlo, které vytváří atmosféru. Stíny, napětí mezi světlem a tmou, graficky podtrhují linie prostoru, jsou symfonií protikladů.

Materiálové řešení

Výrazným prvkem materiálového provedení je železobetonová pergola, profilitový světlík v ocelové konstrukci, lícové zdivo v exteriéru i interiéru domu. Ocelová konstrukce světlíku je lehká a transparentní, zároveň odkazuje na industriální genius loci. Kladení cihel v sále modlitebny symbolizuje pulzaci života – směrem k pomyslnému středu, ke kříži, se cihly shlukují, opačným směrem řídnou, sublimují.

Foto: BoysPlayNice

Doplňující informace

Studio QARTA Architektura
Autor: David Wittassek, Jiří Řezák
Umístění projektu: Václava Pázdrala 3469, 272 01 Kladno
Země projektu: Česká republika
Rok projektu: 2017
Rok dokončení: 2022
Zastavěná plocha: 470 m²
Hrubá podlahová plocha: 470 m²
Užitná plocha: 360 m²
Plocha pozemku: 1400 m²
Klient: Církev bratrská v Kladně
Web projektu: stavba.cbkladno.cz
Fotografie: BoysPlayNice
Spolupráce: Architektura: Jarin Krouz [QARTA Architektura]

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zjevení na sídlišti, to je komunitní centrum Matky Terezy

Zjevení na sídlišti, to je komunitní centrum Matky Terezy

Uprostřed největšího pražského sídliště se v záplavě panelových domů tak trochu krčí stavba, která není v tomto kontextu příliš obvyklá. Na východním konci rozlehlého parku na Chodově najdeme stavbu Komunitního centra Matky Terezy, která zde na netradičním kruhovém půdorysu vyrostla v roce 2007. S jeho autorkou a…

Stavba jako z papíru. Hra architekta se světlem v novém kostele v Sazovicích

Stavba jako z papíru. Hra architekta se světlem v novém kostele v Sazovicích

Více než 80 let trvalo, než se Sazovicím podařilo splnit si sen o vlastním kostele. Nově dostavěný svatostánek v malé obci na Zlínsku minulý týden vysvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Autorem výjimečné stavby, která připomíná papírový svitek, je uznávaný architekt Marek Jan Štěpán.

REKLAMA