Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nominujte osobnost na cenu Architekt roku 2023

Do 21. července lze nominovat významné osobnosti do soutěže Architekt roku. Cenu získává každoročně architekt či jiný tvůrce, který se v období uplynulých pěti let svým inspirativním přístupem zasloužil o architekturu v České republice, ať už vynikající architektonickou tvorbou či podporou kvalitní architektury.
Předání ceny architekt roku 2022 Zdroj: ABF

Cena Architekt roku se snaží vyzdvihnout tvůrčí práci architektů a dalších odborníků, kteří se podílejí na vzniku kvalitní architektury, ale i občanskou angažovanost, a zároveň podpořit osvětu. Ocenění je určeno především praktikujícím architektům, ale nejen jim. Laureátem se může stát každý, kdo svým počínáním usiluje o příjemný veřejný prostor pro náš každodenní život. Na cenu proto mohou být nominováni iniciátoři výjimečných počinů, autoři staveb, teoretici architektury, umělci, publicisté i další osobnosti.

„Cenu Architekt roku udělujeme s cílem upozornit na významnou roli architektů, kteří utváří a ovlivňují kvalitu prostředí pro náš život. Již patnáct let se nám tak daří oceňovat vynikající české tvůrce. Např. v loňském roce byla odbornou porotou vybrána dvojice brněnských architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, kteří za sebou mají desítky skvělých staveb vyznačujících se oslavou velkolepého monumentální prostoru, stejně jako detailu,“ shrnuje Martin František Přívětivý, generální ředitel a místopředseda představenstva ABF, a. s., která soutěž organizuje.

Předání ceny architekt roku 2022 Zdroj: ABF

Osobnosti nominované na Architekta roku vždy posuzuje odborná porota složená z pěti laureátů předchozích ročníků (letos jimi jsou: architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, dále Petr Stolín, Stanislav Fiala, Zdeněk Fránek, Petr Hájek) a vybere z nich 3–5 finalistů, z nichž vzejde vítěz vyhlášený na slavnostním ceremoniálu 12. září 2023 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze. Porota se snaží o komplexní hodnocení přínosu nominované osobnosti, ať již z pohledu ochrany veřejných zájmů a rozvoje společnosti, profesní a morální integrity, vlivu na vznik kvalitní stavby či veřejného prostoru a krajiny, odborné úrovně práce či použití inovativních řešení apod.

Součástí soutěže Architekt roku je zvláštní cena Architekt obci, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se zásadním způsobem zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj dané obce.

Pravidla pro zasílání nominací

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Foto: Alexandra Timpau

Petr Stolín architektem roku 2021

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech – cenu Architekt roku 2021, získal liberecký architekt a pedagog Petr Stolín, jehož poetické stavby zaujmou svou střídmostí. Čestné uznání poroty obdržela historička architektury a umění Kateřina Bečková. Spolupráce architekta Aleše Buriana a města…