REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Investice do fotovoltaických elektráren – moudré rozhodnutí vyžadující realistický pohled

Budoucnost energií je jasná – směřuje k obnovitelným zdrojům, které nejen snižují naši závislost na fosilních palivech, ale také šetří naše peníze a životní prostředí. Jedním z největších trendů v této oblasti jsou investice do fotovoltaických elektráren. Tyto solární systémy nejen že snižují náklady na elektřinu, ale také mohou generovat značné úspory.
Zdroj: FENIX Trading s.r.o.

Jaké jsou největší výhody fotovoltaické elektrárny?

Proč vůbec nad fotovoltaickou elektrárnou uvažovat? Důvodů je hned několik. Pojďme se podívat na ty nejzásadnější:

  • Obnovitelná energie – fotovoltaické elektrárny využívají sluneční záření, což je nevyčerpatelný zdroj energie. To znamená, že jejich provoz nepřispívá k vyčerpávání limitovaných fosilních paliv a snižuje negativní dopady na životní prostředí.
  • Snížení nákladů na elektrickou energii – dokáže dlouhodobě snižovat své náklady na elektřinu. Pokud fotovoltaická elektrárna produkuje více elektřiny, než spotřebujete, můžete dokonce energii prodávat zpět do sítě a získávat za ni finanční kompenzaci.
  • Nezávislost – instalací fotovoltaické elektrárny na své vlastní pozemky můžete získat vlastní energetickou základnu a snížit závislost na tradičních energetických dodavatelích.

Při výběru fotovoltaiky buďte obezřetní

Když však přichází na volbu správného řešení, je nutné být opatrný. Zatímco fotovoltaické elektrárny mohou být vynikající investicí, ne vždy je slibovaný přínos tak rychlý, jak by se mohlo zdát. Je to jako s jakoukoli jinou investicí – vyžaduje to pečlivé plánování a zvážení všech faktorů.

Na co si dávat pozor?

  • Počáteční investice – instalace může být finančně náročná. Zahrnuje náklady na solární panely, invertory, baterie pro skladování energie (pokud jsou součástí systému) a profesionální instalaci.
  • Údržba a opravy – solární panely a další součásti potřebují pravidelnou údržbu a mohou vyžadovat opravy časem. Tyto náklady mohou negativně ovlivnit celkovou návratnost.
  • Technologický vývoj – rychlý vývoj technologií může způsobit, že dnešní solární panely a zařízení budou zastaralé a méně efektivní v budoucnosti.

Před investicí do FVE je důležité provést pečlivý průzkum a zvážit všechny aspekty. Tato investice by měla být považována za dlouhodobý závazek, který vyžaduje nejen finanční, ale i časový a energetický vklad. Proto je důležité mít realistická očekávání, získat nezávislé odborné rady a důkladně zvážit všechny faktory.

Rodinný dům nedaleko Jeseníku ukazuje, jak je důležitá pečlivá rozvaha

V tomto konkrétním případě byly fotovoltaické panely nainstalovány a baterie připraveny na ukládání energie. Problém však spočíval v nedostatečném propojení jednotlivých fází. V praxi to znamenalo, že i když byly baterie na jedné fázi plně nabití, spotřebiče na jiné fázi stále využívaly elektřinu získanou ze sítě. To může znamenat, že i přes investici do fotovoltaické elektrárny a úložiště energie nebyla dosažena očekávaná nezávislost na dodavatelích elektřiny.

Tato novostavba v obci Písečná nedaleko od města Jeseník z roku 2018 je vybavena elektrickým podlahovým vytápěním ECOFLOOR s centrální regulací BMR, střešní FV elektrárnou se střídači GOODWE a bateriovým úložištěm PYLONTECH.

Dům je postaven z tepelně izolačních tvárnic Ytong Lambda 450 zděných na celoplošné lepidlo. Dům, dispozičně navržen pro čtyřčlennou rodinu, je provozně rozdělen do dvou částí – na obytné vytápění místnosti v 1. NP a 2. NP a nevytápěnou garáž, dílnu a sklad.

Vytápění a větrání, ohřev TV

V rodinném domě je instalováno elektrické podlahové vytápění topnými kabely ECOFLOOR ADPSV, o celkovém příkonu 9,6 kW, které jsou k tepelné izolaci fixovány do plastových T-lišt, umožňujících snadnou instalaci topných okruhů a zalité betonovou mazaninou. Na podlahu uživatelé zvolili keramické dlažby a lepené vinylové krytiny.

V koupelnách jsou osazeny dva elektrické topné žebříky 300 a 400 W. Regulaci celého vytápění zajišťuje centrální regulace BMR, umožňující regulaci každé místnosti samostatně, včetně vzdáleného přístupu přes internet. V obývacím pokoji jsou jako komfortní doplňkový zdroj umístěna krbová kamna Romotop LUGO. Dle vyjádření uživatele je spotřeba dřeva cca 1 m3/rok.

Ohřev vody je řešen elektrickým zásobníkovým ohřívače o objemu 160 l, větrání se zpětnou rekuperací tepla zajištuje nástěnná rekuperační jednotka WAFE 350 EFS s elektrickým dohřevem přiváděného vzduchu.

V roce 2021 byly dodatečně nainstalovány dvě klimatizační jednotky, využívané v horkých letních dnech k chlazení a v přechodném období před topnou sezonou také k teplovzdušnému zónovému přitápění, než venkovní teploty poklesnou na hodnoty, kdy je spuštěno elektrické podlahové vytápění.

V roce 2023 pak byl osazen venkovní bazén s ohřevem vody pomocí samostatného tepelného čerpadla. Stojí za pozornost, že i když je objekt s více než 163 m2 obytné plochy vybaven elektrickým vytápěním a další nadstandardní výbavou (klimatizace, bazén) je spotřeba elektřiny poměrně malá.

Zdroj: FENIX Trading s.r.o.

Jak vše probíhalo od úplného začátku?

V úvodu je nutné poznamenat, že návrh FVE probíhal v roce 2017 a na aplikaci byla čerpána dotace z programu Nová Zelená Úsporám. Z dnešního pohledu je instalovaná FVE komplikovaná a málo efektivní, kvůli dotaci však nebylo možné instalaci z první etapy dodatečně upravit. Proto i další etapa pokračovala v souladu s řešením, zvoleným na začátku.

V první etapě bylo na střechu objektu instalováno celkem 15 FV panelů (325 Wp/ks), rozdělených do dvou okruhů, každý okruh je vybaven vlastním jednofázovým střídačem. První okruh má 7 ks FV panelů a je napojený přímo na fázi L1, bez jakékoliv akumulace. Proto jsou na této fázi soustředěny spotřebiče, které lze cíleně využívat během denní výroby FVE – např. varné spotřebiče, pračka, sušička. Nespotřebovaná elektřina přetéká zpět do distribuční sítě.

Druhý okruh obsahující 8 ks FV panelů, napojený na fázi L2, je vybaven bateriovým úložištěm 7,2 kWh (3× 2,4 kW) a jsou zde přednostně připojeny okruhy, u kterých je žádoucí záloha při přerušení dodávky ze sítě. Nadvýroba je ukládána do baterií, nebo přetéká zpět do sítě. Elektrický zásobníkový ohřívač, který by mohl plnit funkci akumulátoru energie na fázi L1, instalační firma bohužel připojila také na tento zálohovaný okruh.

Třetí fáze L3 nebyla až do roku 2023 propojena s FVE a byla proto také nejméně zatížena spotřebiči. V létě 2023 však bylo pro tuto fázi doinstalováno a zapojeno dalších 8 FV panelů (450 Wp/ks) s úložištěm 7,1 kWh (2× 3,55 kWh). Část spotřebičů z fáze L1 a L2 proto byla přepojena na L3, aby se využilo rozšíření FVE.

Jak vypadá reálná bilance spotřeby?

Celkové náklady na FVE byly cca 550 tis. Kč, na první etapu byla vyplacena dotace 150 tis., druhá etapa již byla bez dotace. Nevýhodou tohoto řešení je, že FVE a úložiště na jednotlivých fázích nejsou nijak propojena, může se tak stát, že i když jsou baterie na jedné fázi nabité na 100 %, spotřebiče na jiné fázi spotřebovávají elektřinu nakupovanou ze sítě.

Následující tabulka zobrazuje bilanci spotřeby energie za kalendářní rok. Kromě roku 2020, které neobsahuje spotřebu domu za leden a větší část února, kryje FVE navzdory akumulátorům jen 20–22 % roční spotřeby objektu. Naopak více než 50 % vyrobené energie přeteče bez užitku do sítě za minimální výkupní ceny.

FVE Krytí spotřeby domu Spotřeba domu Vyúčtování* [vč. DPH]
Výroba Přetoky FVE Distribuce
2020
(od 19. 2.)
4 897 kW 2 654 kW 2 243 kW 5 864 kW 8 107 kW 20 015 Kč
54,2 % 27,7 % 72,3 %
2021 4 852 kW 2 591 kW 2 261 kW 9 291 kW 11 552 kW 30 912 Kč
53,4 % 19,6 % 80,4 %
2022 5 123 kW 2 747 kW 2 376 kW 8 715 kW 11 091 kW 28 019 Kč
53,6 % 21,4 % 78,6 %

*Roční vyúčtování už zahrnuje výkup elektřiny z FVE

Levnější řešení = výrazně nižší ziskovost

Z dostupných dat vyplývá, že FVE pokrývá v průměru 21 % energie spotřebované v objektu, ale hlavně že navzdory bateriovému úložišti přeteče více než 50 % vyrobené energie do distribuční sítě za minimální výkupní cenu. Zejména v letních měsících (květen-srpen) by FVE mohla často krýt až 100 % potřeby domu, přesto cca 60 % vyrobené energie přetéká za minimální výkupní cenu do sítě, aby ji uživatel následně za plnou cenu zase nakoupil.

Z této reference je zřejmé, že použití jednoduššího a levnějšího systému FVE s baterií, které jsou mohutně podporované, přinášejí výrazně menší ziskovost, než jaká je uváděna prodejci. Uživatel za roky 2021 a 2022 platil za elektřinu cca 30 tis. Kč, přičemž dalších 20 % spotřebované energie nemusel nakoupit, protože mu je pokryla FVE. Ročně tak ušetřil (nenakoupil elektřinu) za cca 6 tis. Kč.

Tento příběh nám připomíná, že je klíčové nejen se rozhodnout pro investici do obnovitelných zdrojů energie, ale také investovat do kvalitního plánování a správného provedení. Propojení různých fází a systémů je klíčové pro efektivní využívání solární energie a minimalizaci nákladů spojených s nákupy elektřiny ze sítě.

FENIX Trading s.r.o.

logo
Sídlo společnosti
Slezská 535/2
790 01 Jeseník

telefon: 584 495 111
e-mail: fenix@fenixgroup.cz

web: www.fenixgroup.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Rodinný dům je vybaven FV panely na střeše domu a garáže. Zdroj: FENIX Trading s.r.o.

Nový rodinný dům v Písečné: maximální komfort s nízkými náklady

Novostavba rodinného domu v Písečné u Jeseníku je vybavena elektrickým podlahovým vytápěním Ecofloor s centrální regulací. Majitelem doložená data spotřeby a nákladů na elektrickou energii za poslední tři roky potvrzují pozitivní zkušenosti všech majitelů energeticky úsporných domů, vytápěných…

Zdroj: Fenix Trading

Bateriové stanice HES snižují ceny elektrické energie díky spotovému nakupování

V České republice se střešní solární elektrárny na rodinných domech postupně stávají běžnou součástí a to především díky neustále rostoucím cenám energie. Tím zákazníci šetří nejen životní prostředí, ale také rodinné rozpočty. Většina nově instalovaných solárních elektráren je doplněna o bateriové systémy. Česká…

Zdroj: Fenix trading

Rok se spotovými cenami a bateriovým uložištěm v rodinném domě v Omicích

V posledních letech se prudce zvyšuje zájem o obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární a větrné elektrárny. Tyto obnovitelné zdroje bohužel neprodukují energii podle skutečné potřeby uživatelů, ale nahodile, v závislosti na aktuálním počasí. Nesoučasnost výroby a spotřeby je však problém, který zásadním způsobem…

REKLAMA