Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Hoří! Jak uhasit požár u vás doma? Haste s chladnou hlavou. Máte pět minut!

Požáry v bytech a rodinných domech jsou častější, než si mnozí lidé vůbec uvědomují. I v případě požáru doma platí, že kdo je připraven, není zaskočen. Na efektivní laický zásah na zvládnutí vznikajícího požáru nemáte často více než pět minut. V tomto článku si přiblížíme, jak uhasit požár u vás doma. Víte, kde máte hasicí přístroj? A víte, jaký si domů pořídit?
Zdroj: AdobeStock – valentyn640

Situace, kterou asi nechce zažít nikdo, a ještě v místě, které považuje za bezpečný přístav každého dne: Požár v našem domově.

Požáry v domácnostech patří v České republice k těm nejčastějším. Počet požárů domácností svou četností překonávají pouze požáry vozidel. Požáry v domácnostech také každoročně přináší nejvíce zraněných a také mrtvých osob. Tento trend je neměnný již několik desítek let.

Proč jsou požáry domácností tak časté?

Odpověď je zcela prostá. V našich domácnostech často děláme věci, které si v jiných budovách nedovolíme nebo nám není dovoleno. V domácnostech často podceňujeme kontroly rozvodů elektroinstalace a plynu. V domácnostech také nedodržujeme návody výrobků a obecně platná bezpečnostní pravidla, například při používání otevřeného ohně. To vše vede často k situacím, že jsme zaskočeni situacemi, kdy u nás doma vznikne požár.

A co je nejhorší, požáry si často ke svému vzniku vybírají momenty, kdy jsme co nejméně ostražití nebo jsme zcela bezbranní. Jedná se zejména o situace, kdy v noci spíme nebo jsme pod vlivem alkoholu apod. Nicméně pokud se stane situace, že budeme svědky vzniku požáru a budeme lidově řečeno při smyslech, pak je nutné hlavně udržet chladnou hlavu.

Moment překvapení

První, co komplikuje provedení hasebního zásahu je moment překvapení s následným vznikem šokového stavu. Každý z nás takové stavy zvládá různě. Někteří z nás tzv. zkoprní, nejsou schopni ničeho, druzí pak začnou hystericky dělat všechno možné, jen ne to, co je opravdu nutné ke správnému zvládnutí krizové situace.

U požárů je zejména problematické to, že ho většina z nás nikdy v životě nezažila a není na něj nijak fyzicky ani psychicky natrénovaná. Proto je důležité, abychom měli své okolí připraveno tak, aby nám v případě vzniku požáru bylo co nejvíce nápomocno.

Zdroj: Fotolia – Kurt Kreibich

Kdo je připraven, není zaskočen

Tím prvním je, abychom měli v domácnosti připraven alespoň jeden přenosný a funkční hasicí přístroj a to tak, abychom ho měli na očích a dokázali po něm tak říkajíc rychle sáhnout. Pokud je zahrabaný někde ve skříni nebo v kumbálu, pak je nám v kritické chvíli k ničemu. Jako vhodné hasivo pro domácnosti lze doporučit prášek. Je dostatečně univerzální, nemusíme ve vypjaté situaci moc přemýšlet, na co jej v nastalé situaci použít.

Malinké požáry, například hořící tuk na pánvi na plotně nebo malé plamínky na ubrusu od spadlé svíčky můžeme zvládnout udušením. U hořící pánve postačí klidně překrýt plamen pokličkou. U hořícího ubrusu postačí polít vodou nebo nějakým jiným nápojem, který neobsahuje příliš alkoholu.

Základem uhašení každého požáru je odstranění jednoho ze tří důležitých prvků hoření:

  • odstranění hořlavého materiálu (například odstranění hořlavého materiálu z místa hoření),
  • zamezení přístupu kyslíku (zmiňované překrytí plamenů na pánvi pokličkou),
  • odstranění iniciátoru hoření (sražení plamenů hasivem, odpojení elektroinstalace).

U elektroinstalace platí hlavní pravidlo, že než začnu hasit hořící elektrický přístroj pokusím se jej odpojit od přívodu elektrické energie. Je nutné myslet na to, že i naplnění kyblíku vodu trvá nějakou dobu po kterou se požár nekontrolovaně šíří v prostoru.

Jedovaté zplodiny hoření komplikují zásah. Okna a dveře ale zavírejte!

Velkým nepřítelem při hašení požáru jsou jedovaté zplodiny hoření, které nám budou zcela určitě bránit v přibližování se k místu plamenného hoření, nemluvě o vysokých teplotách.

V případě vzniku požáru doma rozhodně nedoporučujeme otevírat okna. Zde můžeme zavzpomínat na jeden požár bytové jednotky v Praze, kde začal hořet dětský pokoj od zakryté lampičky látkou. Majitelka v šoku a v domnění, že odvětrá rychleji vznikající zplodiny hoření, přispěla otevřením okna k ještě intenzivnějšímu rozvoji požáru, před kterým už jen zvládla utéct na chodbu. Bohužel za sebou nechala otevřené všechny dveře, včetně dveří na chodbu. Požár tak zasáhl nejen dětský pokoj, ale také vedlejší místnost kuchyně. Zplodiny hoření pak poškodily zbytek místností, a navíc i část společné chodby v bytovém domě.

Při používání práškového hasicího přístroje je také dobré myslet na to, že nám bude do očí a dýchacích cest vnikat hasivo. Pro mnoho lidí, kteří si touto zkušeností prošli to nikdy nebyl příjemný zážitek.

Pro ty se skutečně chladnou hlavou mohu také ještě připomenout, že v mnohých obytných domech jsou na společných chodbách instalovány vnitřní hydrantové systémy, které jsou také určeny k tomu, abychom v domácnostech provedli prvotní hasební zásah. Ano, věřte nebo ne, tyto hydrantové systémy nejsou určeny pro zasahující hasiče, ale pro vás.

Cvičení dělá mistra. Máte 5 minut

U hašení domácích požárů platí, že cvičení dělá mistra. Je smutné, že nejsme dostatečně bohatá společnost na to, abychom si alespoň jednou v životě, například ve škole v rámci výuky, nevyzkoušeli cvičné hašení požáru pomocí přenosného hasicího přístroje nebo vnitřního hydrantového systému. Třeba k tomu jednou dojdeme.

A musíme zde zopakovat, že pro zvládnutí požáru v domácnosti je velice důležité zjistit jeho vznik včas. Proto zde připomínáme předešlé články ESTAV.cz, ve kterých jsme psali o možnostech včasné detekce vznikajícího požáru. Při domácích požárech máme také vysledováno, že co lidé nezvládnou do 5 minut maximálně 10 minut od vzniku požáru, již sami nezvládnou a jsou již odkázáni na profesionální pomoc.

A domácí úkol z dnešního článku? Podívejte se v okolí své domácnosti, zda někde máte možnost využít přenosný hasicí přístroj nebo vnitřní hydrantový systém.

Radek Kislinger

Soudní znalec Znalecké kanceláře profesní komory požární ochrany, z.s.. Vedoucí pracovní skupiny Požární ochrana pod Bezpečnostní sekcí Hospodářské komory. Autor také pracoval 25 let u HZS ČR, kde se zejména věnoval vyšetřování příčin vzniku požárů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Požáry domů a bytů

Zdroj: AdobeStock - sergeytoronto

Při požárech lidé nejvíce umírají doma. Víte, za jak dlouho k vám přijedou hasiči?

Požáry v bytech a rodinných domech jsou častější, než si mnozí lidé vůbec uvědomují. I v případě požáru doma platí, že kdo je připraven, není zaskočen. Série článků od specialisty si vás proto dovolí upozornit na některé základní rizika v domácnostech, které mohou způsobit požár. Stejně tak poradíme několik rad,…

REKLAMA