REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Studenti navrhovali letiště v Jihlavě, ESTAV.cz udělil ocenění

Studentská architektonická soutěž má ukázat nápaditost studentů, úroveň schopností našich budoucích projektantů a architektů. Jednou z takových akcí je i tradiční studentská soutěž Stavba Vysočiny. Letos studenti středních škol navrhovali letištní halu v Jihlavě. ESTAV.cz i zde vybral a ocenil za redakci svého favorita.

Zadání studentského projektu

Letošním tématem pro studentskou soutěž Stavba Vysočiny byl návrh nové letištní budovy v areálu letiště Jihlava - Henčov. O modernizaci tohoto areálu se uvažuje již delší dobu, primárně by šlo o zpevnění letištní dráhy a v druhé etapě pak případné realizaci této nebo podobné letištní budovy.

V zadání tohoto projektu se objevilo několik základních požadavků, jedním z nich bylo například dodržení maximální výšky budovy 10 metrů, tzn. vytvoření maximálně dvoupodlažní budovy. Dalším byl omezen maximální rozměr budovy (20 x 40 metrů) a její napojení na stávající infrastrukturu letištního provozu. Hlavním faktorem pro splnění zadání bylo správné rozvržení dispozice tak, aby byla dodržena provozní funkčnost i stavebně technické požadavky a zároveň budova jako celek působila příjemně a tvořila dominantu tamního areálu.

Jak se Vám líbí návrh letiště v Jihlavě? (ohodnoťte jako ve škole)
 
91%
 
3%
 
3%
 
 
3%

Návrh budovy oceněného projektu Jana Špáse

Řez budovou má tvar letadlového křídla, kde nejvyšší světlá výška je na jižní straně a bylo toho využito při rozdělení dispozice, kde u jižní prosklené stěny jsou posazeny veřejné místnosti, pro které je vyšší světlá výška nezbytná, například hlavní hala, nebo prostory občerstvení. Naopak u severní stěny jen s menšími okny jsou umístěny třeba pokoje pro přespání pilotů, nebo jednotlivé kanceláře, kde nižší světlá výška místností vytváří spíše útulné prostředí.

Dominantním konstrukčním prvkem letiště jsou lepené dřevěné vazníky, které jsou zvýrazněny jak na fasádě, tak i v interiérech, kde je použito minimum podhledů. Od těchto vazníků se odvíjí i vzhled vnitřních místností použitím převážně dřevěných materiálů a volbou nábytku (např. laviček v hlavní hale).

Dalším významným prvkem je věž v jihozápadní části, která je jediným prostorem řešeným jako dvoupodlažním. Je zde umístěno zázemí pro dispečery. Pro dostatečný výhled na letištní dráhu i stojánku letadel je z budovy předsunuta a její čelní fasáda je sklopena stejně jako čelní stěna celé budovy. Kolem věže je vybudován ochoz a z něj vede schodiště na pochozí střechu.

Autor: Jan Špás

Dispozice je řešena jako jednotlivé celky, které na sebe navazují s ohledem na zachování provozní funkčnosti. Hlavní hala zabírá centrální prostor a dá se skrz ni prohlédnout ze severní strany letiště až na letištní dráhu, například na právě přistávající letadla. Na východ od této haly jsou umístěny prostory pro občerstvení, zázemí pro personál a jednotlivé kanceláře. Odbavovací zóna se nachází v jihozápadní části a je navržena pro odbavení obyčejných vyhlídkových letů, i letů v schengenském i mimo schengenském prostoru. Poslední severozápadní část je určena pro piloty a dispečery, a nachází se zde mimo jiné i tři dvoulůžkové pokoje určené pro přespání pilotů, v případě nouze cestujících. Technické místnosti jsou umístěny ve střední části budovy, v prostorech bez možnosti oken.

Konstrukce budovy je řešena jako dřevostavba s opláštěním z lehkého obvodového pláště (izolační trojskla, OSB desky s izolací a pro střechu sendvičový plech). O výměnu vzduchu se postarají dvě vzduchotechnické jednotky a pro vytápění tepelné čerpadlo doplněné o plynový kotel.

Odůvodnění ocenění redakcí

Projekt Jana Špáse zaujal v redakci ESTAV.cz především použitím dřeva v podobě lepených nosníků jako základního konstrukčního prvku. Tyto nosníky jsou architektonicky využity jako pohledové. Budova se otevírá směrem od příchodu k odletu, což působí při průchodu od parkoviště na odletovou plochu dynamickým dojmem. Základní tvarosloví a použití konstrukčních prvků dává projektu již dostatečně silný potenciál, který by bylo možné využít při dalších úpravách na architektonickém „vyčištění“ projektu. Prospělo by například výraznější oddělení hmoty „křídla“ – haly budovy a věže například použitím odlišného zpracování fasády i vnitřní konstrukce (dřevo vs. kov apod.). Zajímavým, i když v soutěžních pracích vícekrát viděným prvkem je i možnosti vyhlídky z věže budovy.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Lukáš Mottl, autor projektu

ESTAV.cz ocenil studentský projekt multifunkčního domu ve Velkém Meziříčí

Letošním úkolem pro studentskou středoškolskou soutěž Stavba Vysočiny bylo navrhnout dostavbu volného nároží ulice Radnická ve Velkém Meziříčí. Portál ESTAV.cz dlouhodobě podporuje studenty a studentské soutěže. V letošním ročníku zaujal redakci ESTAV.cz projekt multifunkčního městského domu studenta střední školy…

ESTAV.cz ocenil studentský projekt: Administrativní objekt – sídlo firmy

ESTAV.cz ocenil studentský projekt: Administrativní objekt – sídlo firmy

Pro studenty vysokých ale i středních škol jsou organizovány soutěže, které mají ukázat nápaditost studentů, úroveň schopností našich budoucích projektantů a architektů. Jednou z takových akcí je i tradiční studentská soutěž Stavba Vysočiny. ESTAV.cz i zde vybral a ocenil za redakci svého favorita.

Dostavba Anežského kláštera dle představ studentů architektury

Dostavba Anežského kláštera dle představ studentů architektury

Dvacátý ročník mezinárodní studentské architektonické soutěže pořádané společností Xella řešila území okolo Anežského kláštera na Starém Městě v Praze. Úkolem studentů bylo navrhnout do daného prostoru „dům a poutní místo“. Mimo hlavních cen udělovala i redakce portálů TZB-info.cz a ESTAV.cz jako mediální partner…

Studenti navrhovali podobu rekreační zóny Lovosic

Studenti navrhovali podobu rekreační zóny Lovosic

Zadáním letošního ročníku studenstké soutěže architektonického ateliéru HELIKA bylo navrhnout sportovně rekreační zónu města Lovosice. V porotě zasedli Ing. arch. Karel Thér, starostka města Lovosice Bc. Lenka Lízlová a Ing. arch. Pavlína Pospíšilová. Po podrobném prostudování odevzdaných návrhů se porota rozhodla…