REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa!

Tepelné mosty v budovách více o tématu

Proč se bránit výskytu tepelných mostů? Mohou způsobit i plísně. Jsou i další důvody

Tepelné mosty se mohou vyskytovat v konstrukcích různých technických oborů. Typicky se jedná o obor stavebnictví, ale i strojírenství, elektrotechniku atd. V souvislosti se zaměřením portálu ESTAV.cz se budeme zabývat výhradně tepelnými mosty, které se vyskytují u stavebních děl. A proč se vlastně tepelným mostům bránit? Proč jsou nežádoucí?
Zdroj: Fotolia.com - Ingo Bartussek

Tepelný most ve stavební konstrukci je vždy prvkem nežádoucím. Důvodů k tomuto tvrzení je mnoho, k nejzávažnějším patří následující.

Únik tepla, zvýšené náklady na vytápění

Výskyt tepelných mostů negativně ovlivňuje energetickou náročnost provozu budovy ať již zvýšenými náklady na vytápění v zimním období nebo zvýšenými náklady na chlazení v období letním (chlazení se nicméně na rozdíl od vytápění nevyskytuje u všech budov).

Degradace stavebních konstrukcí

Tepelný most může způsobit postupnou degradaci materiálů z nichž je stavební konstrukce provedena, což může v některých případech vést až k narušení statiky celé stavby nebo její části. Zde je nutno zmínit případy poruch stropních konstrukcí, kde nosnými prvky byly dřevěné trámy. Uložení jejich zhlaví v kapsách nosného zdiva bez vzduchové mezery okolo zhlaví trámů tvoří bodové tepelné mosty. V místech uložení se může při změně režimu vytápění nebo po utěsnění obálky např. po výměně oken kumulovat vlhkost, v důsledku čehož dochází posléze k napadení hnilobou a může dojít až ke ztrátě únosnosti celého trámu.

Kondenzace v místě tepelných mostů

Na vnitřním povrchu konstrukce, ve které se vyskytuje tepelný most může dojít k výskytu teploty pod hodnotou rosného bodu. Takto nízká povrchová teplota je doprovázena vlhnutím povrchu, což má po určité době za následek vznik plísňových struktur. Ty jsou nositeli různých druhů alergenů a obecně jsou z hygienického hlediska vysoce nežádoucí. Rizikové pro tvorbu plísní jsou již povrchy, na nichž je dosaženo hodnoty relativní vlhkosti vzduchu 80 %. Při dlouhodobém výskytu takovéto vlhkosti je tvorba plísní též prakticky jistá.

Studené sálání, snížení komfortu bydlení

V okolí tepelného mostu dochází obvykle ke zhoršené tepelné pohodě. Je to dáno sáláním nižší teploty do vnitřního prostoru, čímž dochází k pocitu chladu, nachází-li se člověk v blízkosti takovéto konstrukce po delší časový úsek. Typicky se jedná o okna či terasové dveře s nevhodnou tepelně izolační výplní nebo o plošné konstrukce s množstvím tepelných mostů způsobených širokými spárami mezi tvarovkami, ze kterých je stěna vyzděna.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Tepelné mosty v budovách

  1. Tepelný most: Základní fyzikální veličiny
  2. Co je tepelný most, kde a jak vzniká
  3. Kde se vyskytují tepelné mosty na domě a na co dát pozor na snímku z termokamery
  4. Proč se bránit výskytu tepelných mostů? Mohou způsobit i plísně. Jsou i další důvody

Přečtěte si více k tématu Tepelné mosty v budovách

Pasivní dům šetří energii. Nebojte se ho

Pasivní dům šetří energii. Nebojte se ho

Kam se vydáme? Zaklínadlo „pasivní dům“ nás přeneslo k trochu snovému řešení vašeho domu. Ale to, o čem někdy sníme, nemusí být nutně nereálné. Určitě se vám někdy stalo, že vás sen leckdy vyděsil svojí skutečností a byli jste rádi za probuzení. V našem případě je tomu právě naopak.

Foto zdroj: ZO ČSOP Veronica

Jak se starat o pasivní dům? Zkušenosti z Bílých Karpat

Malebná vesnice na moravském úpatí Bílých Karpat, která je dávána za příklad úspor energií a ekologického stavitelství: Pasivní domy, kořenová čistírna, štěpková výtopna pro domácnosti. Jak se v obci provoz osvědčil?

Energie, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Jak uniká teplo z vašeho domu? Kladno na to má mapu

Mapa, která ukazuje míru úniků tepla z kladenských budov a technických objektů, je dokončena. Město podle ní bude plánovat opatření pro úsporu energií. Veřejnost si bude moci mapu prohlédnout na portálu města, termín ještě vedení Kladna upřesní. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí radnice Lucie Steinerová.

Zdroj: AdobeStock-DDRockstar

Měřáky na radiátorech: Fatální omyly v rozúčtování nákladů za teplo v bytech

Jak se rozúčtovává teplo k vytápění v bytových domech? Co o něm víte a co si jen myslíte? Spousta obyvatel bytů si myslí, že po zavedení měřičů na radiátorech je rozúčtování spravedlivější. Fiktivní rozhovor vám osvětlí několik omylů. Otázky vyplývají ze zkušeností projektanta otopných soustav, na co se lidé…

For Pasiv - archivní obrázek, zdroj: ABF

Volná vstupenka na For Pasiv 2020. Přijďte na veletrh pro příručky od ESTAV.cz zdarma!

For Pasiv je specializovaným veletrhem pro šetrné stavebnictví a úspory energií. Přijměte pozvání na výstavu technologií a materiálů pro nízkoenergetické, pasivní a nulové stavby. ESTAV.cz pro vás má připravenou volnou vstupenku zdarma. Na veletrhu si navíc můžete vyzvednout oblíbené příručky redakce ESTAV.cz Jak…

REKLAMA