Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Daně z domu, bytu či pozemku při koupi, zdědění nebo darování

Jaké daně a povinnosti se vážou k nabytí nemovitosti? Záleží, jakým způsobem jste nemovitost nabyli – zdědili jste ji, daroval vám ji někdo nebo jste ji jako normální smrtelníci koupili? Způsoby nabytí nemovitosti, daně vázané k nabytí nemovitosti, možnosti být od daně osvobozen, to vše přehledně s daňovou poradkyní probereme níže v článku.
Zdroj: AdobeStock - Jakub Jirsák

Nemovitost lze pořídit buď úplatně, nebo bezúplatným nabytím. Nejčastěji pořizujeme nemovitosti koupí – tedy na základě kupní smlouvy, jejíž podoba je upravena občanským zákoníkem. Důležitou součástí kupní smlouvy je kupní cena stanovená na konkrétní výši, zásadní je rovněž to, jestli kupní cena zahrnuje daň z přidané hodnoty, nebo ne. Daň z přidané hodnoty se týká převodů nových nemovitostí nebo nemovitostí užívaných do 5 let.

Nemovitost můžete také vydražit či převést byt do osobního vlastnictví. Při úplatném pořízení nemovitosti se platí daň z nabytí nemovitých věcí a podle současné právní úpravy platí tuto daň nabyvatel. Sazba této daně je 4 % z ceny nemovitosti.

Daně při zdědění nemovitosti

Získali jste nemovitost z dědictví nebo darem? Dědická a darovací daň byla od roku 2014 zrušena, tyto převody jsou upraveny v zákoně o dani z příjmů.

Z dědictví jako takového vám žádná daň nehrozí. Daň z nabytí se neplatí a bezúplatný příjem z dědictví je osvobozen. Pokud se rozhodnete zděděnou nemovitost prodat, může tento prodej podléhat dani z příjmů fyzických osob. Osvobozeni od ní budou ti, kteří v prodávané nemovitosti bydleli 2 roky před prodejem nebo ji vlastnili déle než 5 let. Dále ti, kteří sice vlastnili nemovitost kratší dobu než 5 let, ale kteří zdědili nemovitost od zůstavitele v linii přímé nebo po manželovi. V tomto případě se doba 5 let zkracuje o dobu, kterou prodávanou nemovitost vlastnil zůstavitel.

Zdroj: AdobeStock - encierroZdroj: AdobeStock - encierro

Daně při darování nemovitosti

Dostali jste nemovitost: Daň z nabytí se neplatí, pokud darování proběhlo v přímé linii (rodiče, děti, vnuci) nebo ve vedlejší linii (sourozenci, strýcové a tety, manžel dítěte, rodiče manžela nebo manžel rodiče). Při darování od nepříbuzného musí darovaný a obdarovaný žít po dobu 1 roku ve společně hospodařící domácnosti. Ostatní nepříbuzní musí určenou cenu zahrnout do svého daňového přiznání jako ostatní příjem. Z darování se neplatí sociální, ani zdravotní pojištění.

Oznámení o osvobozených příjmech

U prodeje nemovitostí si dejte pozor na povinnost oznámení o osvobozených příjmech. Tato oznamovací povinnost se týká příjmů nad 5 mil. Kč, z výše uvedených příkladů se týká nabytí nemovitostí děděním a darováním. Formulář není předepsaný, v oznámení je nutné uvést výši příjmu, kdy příjem vznikl a okolnosti příjmu. Pokud jde o příjem, který je součástí společného jmění manželů, oznamuje jen jeden z nich.

A do kdy se musí oznámení podat? Lhůta je stejná jako u podání daňového přiznání za období, ve kterém došlo k osvobozenému příjmu. Pokud neoznámíte osvobozený příjem v řádném termínu, můžete čekat pokutu (0,1% pokud jste nebyli vyzváni, 10 % pokud splníte tuto povinnost v náhradní lhůtě a pokud nepodáte Oznámení o osvobozených příjmech ani v náhradní lhůtě, můžete čekat pokutu 15% z příjmu).

Další informace o daních z nemovitosti na ESTAV.cz:

Helena Melicharová

V oboru daní podniká již od roku 1994, od roku 1996 je zapsána v seznamu daňových poradců. Své služby nabízí na www.daneporadenstvi.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Umřel spoluvlastník vašeho domu či bytu. Co je potřeba zařídit?

Umřel spoluvlastník vašeho domu či bytu. Co je potřeba zařídit?

Odchod někoho, s kým spoluvlastníme nemovitost, je smutné téma. Existují případy, kdy je nemovitost spoluvlastněna úplně cizími osobami, ale většinou se jedná o velmi blízkého člověka: manžela, partnera nebo třeba sourozence. Jak se s takovou situací vyrovnat, poradit nedokážeme, ale můžeme si alespoň shrnout, co…

Reality, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Realitní firmy: Zrušení daně z nabytí nemovitosti by bylo správné

Zrušení daně z nabytí nemovitosti, které navrhuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), by byl správný krok, který by mohl rozhýbat realitní trh. Uvedli to zástupci většiny realitních firem a developerů. Za problém však považují zrušení daňových odpočtů z úroků u hypoték. Zatímco daň z nabytí nemovitosti se…

REKLAMA