REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Věž s byty a kancelářemi v centru Prahy, na které lze farmařit

Projekt Dream Tower představuje inovativní řešení multifunkční budovy v centru nově se rozvíjející části Prahy – Nových Butovicích. Kombinací různých funkcí a technologií jako městské farmaření nebo soběstačné hospodaření s vodou a energiemi přináší koncept pro městský dům budoucnosti. Návrh budovy byl oceněn cenou redakce ESTAV.cz i odbornou porotou ve studentské architektonické soutěži Xella.

Urbanistická situace

Svým umístěním na konci pěší zóny, tvořící osu městské čtvrti, tato výšková budova pohledově zakončuje průhled a stává se novou dominantou celé oblasti. Kompaktní fasáda na jižní straně budovy podél hlavní silnice, se postupně proměňuje v rozeklanou a otevírá se směrem do veřejného prostoru pěší zóny. Propojení interiéru budovy s veřejným prostorem je podpořeno dvojpodlažním živým parterem s galerií, ochody, restaurací a kavárnou.

Horizontální podnož budovy, obsahující veškeré služby, plynule přechází ve vertikální věž ve východní, nejširší části pozemku. Tento princip reaguje na okolní zástavbu a vhodně doplňuje panorama Nových Butovic.

Vnitřní uspořádání

Multifunkční budova umožňuje umístění různorodých funkcí. Při vhodné kombinaci se tyto funkce doplňují a podporují tak, aby celá oblast byla aktivovaná během celého dne a zároveň plně využívá koncept udržitelnosti a nulové energetické a vodní bilance budovy.

Umístění objektu v urbanistické situaci.

Nejexponovanější vrchol pozemku zakončující pěší zónu je věnovaný třípatrové foto galerii. Díky flexibilnímu vnitřnímu prostoru, který je možné dělit pomocí posuvných příček, galerie nabízí různorodé možnosti prostorového uspořádání. Otevřený prostor vhodný pro rozsáhlé výstavy se může proměnit a nabídnout několik uzavřených místností pro přednášky, workshopy nebo menší soukromé události.

Zbytek dvojpodlažního parteru je veřejně přístupný a poskytuje prostory pro služby, obchody, kavárnu, restauraci nebo fit centrum. Díky svažité terénní konfiguraci pozemku jsou obě podlaží přímo přístupná z veřejného prostoru – spodní z pěší zóny a horní z hlavní ulice. Srdcem parteru je pasáž přímo přístupná ze stanice metra, propojující jednotlivé funkce. Ve věžové části budovy je tato krytá ulice otevřená do vertikálního atria, díky čemuž vizuálně propojuje veřejně přístupnou část s ostatními funkcemi tohoto multifunkčního komplexu.

Propojení systémů v budově pro maximální udžitelnost – recyklace vody a odpadu, zisk energií

Zbylá podlaží výškové budovy jsou soukromá, věnovaná bydlení a práci. Bytové jednotky na nižších podlažích nabízejí inovativní způsob bydlení – cohousing – menší soukromé studiové byty a společné komunitní prostory pro jejich obyvatele. V nejvyšších patrech jsou pak umístěny luxusní apartmány s výhledem na celé město.

Všechny byty nabízejí nejvyšší standard bydlení i díky propojení interiéru s venkovním prostorem. Terasy a balkony plné zeleně, které pokrývají celou fasádu objektu, jsou přístupné ze všech bytů a svým obyvatelům tak rozšiřují obytnou plochu o tento příjemný soukromý venkovní prostor.

Část budovy je určena různým typům kanceláří – klasické kancelářské prostory k pronájmu většími společnostmi jsou doplněny co-workingem, hojně využívaným freelancery nebo začínajícími start-upy.

Všechna kancelářská podlaží jsou otevřena do atria, stejně jako na venkovní terasy. Díky tomu jsou vnitřní prostory dostatečně osvětleny přirozeným světlem a v kontaktu s okolím. Pracovní prostředí tak podporuje zdraví a spokojenost zaměstnanců.

Farmaření ve městě

Samotným srdcem výškové části budovy je atrium – rozpínající se přes všechna podlaží, poskytuje vizuální kontakt a dostatek přirozeného světla uvnitř dispozice. Hlavní element tvoří vertikální zeleň v celé výšce atria. Tento zelený prvek přináší novou funkci do celé budovy – vertikální zeleň je využívána pro farmaření. Propojení této vnitřní městské farmy s ostatními funkcemi v domě přináší několik benefitů – restaurace využívá opravdu lokální a nejčerstvější suroviny a zbytek úrody je prodáván na farmářském tržišti v parteru. 

Kompozice funkcí v budově

Zároveň tato vertikální zahrada vytváří zelený filtr jako pohledový prvek pro uživatele budovy, což podporuje jejich pohodu a produktivitu. Rostliny také pomáhají upravovat vnitřní prostředí budovy – regulují teplotu a vlhkost vzduchu. Provázání farmy a ostatních funkcí umožňuje efektivně hospodařit s vodou, energiemi a odpadem. Recyklací šedé odpadní vody nebo využíváním bioodpadu pro produkci elektřiny a hnojiva pro farmaření Dream Tower vytváří příklad pro výstavbu udržitelných a soběstačných městských budov budoucnosti.

Atrium je orientováno na jižní fasádu pro zisk co největšího množství sluneční energie potřebné pro farmaření. Farma (filtr mezi jižní fasádou a ostatními funkcemi uvnitř) tak přirozeně slouží jako stínění pro interiér kanceláří a ostatních prostor. Jižní fasáda je osazena exteriérovým dynamickým stíněním tvořeným fotovoltaickými panely – ty se otáčejí podle aktuální pozice slunce tak, aby poskytovaly stín a co nejvíce elektrické energie ve slunečné dny a maximum denního světla v zatažené dny.

Fasáda jako aktivní část budovy

Různorodé členění obytné fasády otevřené do pěší zóny tvoří plynulý gradient mezi interiérem a exteriérem. Venkovní prostory (balkony, terasy, lodžie) mohou sloužit celé řadě funkcí v závislosti na navazujícím interiéru – od komerčního farmaření, přes komunitní zahrady a prostory pro konání veřejných akcí, až po soukromé terasy k rekreaci obyvatel.

Takto aktivovaná fasáda podporující různé aktivity tvoří silné propojení mezi soukromým a veřejným prostorem a vytváří živé prostředí pro všechny skupiny lidí, během celého dne a celého roku.

Hodnocení poroty

Na prezentaci vidíme zachycený především svébytný autorský způsob uvažování nad návrhem, který je založen na soběstačnosti a udržitelnosti provozování tak vekého domu. Rozvíjí například myšlenky získávání energie ze slunce, pěstování potravin ve vertikálních zahradách, recyklaci odpadů; jednotlivé funkce domu se organicky prolínají. Architektonická forma je pak druhotným výsledkem takového uvažování, projevuje se v kontrastu mezi hladkým opláštěním budovy navenek, otočeným k přilehlým silničním komunikacím a zelenou vegetací pokrytými terasami otevřenými do pěší zóny. Výsledný tvar uprostřed stávajících komerčních budov pak může evokovat zneklidňující postapokalyptickou strukturu v rozpadu nebo naopak výsledek evolučního spojení umělé vertikální krajiny a lidského stavitelství.

Podobný přístup k odpovědnému navrhování je v soutěži poměrně ojedinělý a zasluhuje podporu, jakkoli by případná realizace záměru vyžadovala osvíceného investora, náročný technologický vývoj a především podporu a pochopení od celé společnosti.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Architektura

Zdroj: Tomáš Kovařík

OBRAZEM: Ohlédnutí za festivalem Open House Praha 2021

Další ročník, letos sedmý, festivalu Open House Praha je za námi. Hlavní víkendový program nabídl k návštěvě nakonec celkem 79 objektů či prostorů, které nejsou obvykle přístupné. Festival otevřel letos celkem 26 novinek a již v sobotu se u několika z nich tvořily ráno fronty zájemců, takže není překvapením, že letos…

Foto: Soeren Larsen

Luxusní posed: Dům, kterému prorůstá strom ložnicí

Prapůvodní geneze tohoto projektu trochu připomíná počátek anekdoty. Co se stane, když se v dánském baru potká inženýr lesnické školy, architekt a konzultant pro cestovní ruch? Takový vtip by nicméně gradoval nečekanou pointou, protože na jeho konci stojí počátek v Evropě unikátního hotelu. Jeho příběh zatím zdá se…

REKLAMA