REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Jak se plánuje výstavba nové čtvrti. Rohanský ostrov a jeho budoucnost

Rohanský ostrov: nový Karlín? Tak zní název výstavy v Centru architektury a městského plánování (CAMP), která ukazuje proměnu bývalého vltavského ostrova na novou pražskou čtvrť. Území Rohanského ostrova se nachází na pravém břehu Vltavy v sousedství Karlína, Libně a přes řeku Holešovic a v současné době je tento bývalý přístav a skladiště poněkud zapomenutou částí Prahy.

Rozvoj území plánovaný v horizontu příštích dvaceti let přinese nejen výstavbu nových bytů, ale také pobřežní promenádu s cyklostezkou, lávku do Holešovic a na samotném vltavském břehu vznikne jeden z největší parků v metropoli.  S aktuální podobou budoucnosti Rohanského ostrova se mohou návštěvníci CAMPu seznámit od 15. října tohoto roku.

Povídání o bydlení

Území Rohanského ostrova zaujímá rozlohu 44 hektarů – to je pro srovnání plocha deseti Václavských náměstí. Toto rozlehlé území lze velmi dobře vymezit jako prostor mezi tokem Vltavy a ulicí Rohanské nábřeží. Ze západu území ohraničuje Negrelliho viadukt a ze severovýchodu pak Libeňský most. Na více než polovině tohoto území vznikne nová zástavba. V souladu s platným územním plánem lze zbudovat 1750 nových bytů pro cca 4 tisíce lidí a dalších 5 tisíc lidí bude do nové čtvrti dojíždět za prací. Tomu napomáhá také dobré napojení lokality na MHD. Navzdory charakteru výstavby v podobě soukromého developmentu vyvíjí magistrát hlavního města Prahy snahu o otevření diskuse nad výstavbou části bytů jako cenově dostupného bydlení. Výškou a objemem naváží nové budovy na současnou zástavbu v Karlíně a okolí.

Zdroj: TZ CAMP

Ostrov ostrovem

Znovu po více než sto letech se území vrátí jeho původní podoba ostrova a to díky vybudování nového říčního kanálu, který bude součástí protipovodňových opatření Prahy. Na celém území nového fyzického ostrova vznikne Rohanský park o rozloze přes 100 tis. m2, který představuje hlavní veřejnou investici v území. „Přeměna takto rozsáhlé lokality nenastane ze dne na den, ale bude probíhat postupně v několika etapách. Ta první začne již příští rok, přičemž realizace nového parku a hlavní části bytové zástavby proběhne v letech 2030 až 2040,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Výstava o výstavbě

Dle slov Ondřeje Boháče, ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, představuje výstava jak plánovanou zástavbu na území Rohanského ostrova, tak i místo, kde vznikne jeden z největších parků v Praze. K tomu je využita 24 metrů široká projekce kterou prostor CAMPu nabízí.

Součástí výstavy je také velký fyzický model v měřítku 1:1000 a dotykové obrazovky s informacemi o jednotlivých stavebních projektech. Návštěvníci se z nich dozvědí, jak bude řešeno parkování, kolik přibude v nových ulicích stromů, kde je v plánu postavit školu, pobřežní promenádu nebo cyklotrasu. Shrnutí všech nejdůležitějších informací je k dispozici v tradičně volně dostupném katalogu.

Zdroj: TZ CAMP

Do přípravy výstavy Rohanský ostrov: nový Karlín? se poprvé v dvouleté historii CAMPu zapojily také děti – konkrétně žáci ze ZŠ Tusarova. Pro výstavu zpracovaly originální průzkum území Rohanského ostrova, jehož mapové a fotografické výstupy budou v CAMPu ke zhlédnutí. Doprovodný program výstavy tvoří pravidelné komentované prohlídky – první z nich s popularizátorem architektury Adamem Gebrianem se koná 22. 10. 2019 od 18:00.

Minulost a budoucnost Rohanského ostrova

Ačkoliv v dnešní době není Rohanský ostrov fyzicky ostrovem, v minulosti se v meandru řeky obtékající Holešovice skutečně několik ostrovů nacházelo, z nichž jedním je dnešní Štvanice. To dělalo, navzdory nebezpečí záplav, z této lokality vhodné místo pro vznik přístavu, manufaktur a průmyslových podniků. I přes plány Regulační komise v období mezi světovými válkami a pozdějších plánů na výstavu sportovních areálů na Maninách k realizaci nedošlo a území stále zůstávalo vyhrazené průmyslovým podnikům, plynárně a skladům materiálu. Až v roce 2007 uspořádalo hlavní město Praha výběrové řízení na projekt urbanistického rozvoje, který byl podmínkou pro následný odprodej pozemků, a v roce 2018 vznikla urbanistická studie.

Největší část území vlastní hlavní město Praha, zejména část přiléhající k toku Vltavy. Zhruba třetina území v současnosti přechází na základě dříve uzavřených smluv do vlastnictví developerské společnosti Sekyra Group za účelem využití pro novou bytovou výstavbu. Kromě ní v oblasti Rohanského ostrova realizují na ploše zhruba 90 tis. m2 své developerské záměry další převážně tuzemské právnické osoby.

Zdroj: TZ CAMP

Umístění stavebních bloků bude navazovat na stávající uliční síť a studie počítá s plynulou návazností pojízdných ploch, pěší zónou i ploch k parkování. Stávající ulice Rohanské nábřeží bude i nadále plnit funkci kapacitní tranzitní komunikace, na což bude reagovat parter na přivrácené straně zástavby. Ten bude obsahovat především komerční jednotky, v patrech se budou nacházet kancelářské prostory. Bytová část výstavby bude situována v klidnější části území směrem k toku řeky. Prodloužení Urxovy ulice otevře možnost budoucí výstavby mostu mezi Karlínem a Holešovicemi. Nově vznikající lávka HolKa (Holešovice-Karlín) pak přispěje k lepší přístupnosti ostrova Štvanice.

Na rozdíl od historické a stávající zástavby Karlína, kde je parkování řešeno jako podélné nebo příčné v ulicích, bude novější zástavba disponovat velkokapacitním parkováním v podzemních garážích. Také dojde k dvojnásobnému využití kapacity parkovacích míst na povrchu, čemuž bude uzpůsoben uliční profil, například v podobě absence vysokých obrubníků. Kromě parkovacích stání bude v nové uliční síti vysazeno také na 600 stromů doplněných o drobnější parkové plochy.

Transformace takto rozlehlého území pochopitelně nenastane okamžitě. Jako první se dočkáme dokončení rekonstrukce Negrelliho viaduktu v průběhu roku 2020 a v dalších dvou letech lze počítat s realizací prvních administrativních budov a bytových domů Port Karolína, Invalidovna a Karlínské výhledy. V roce 2024 můžeme očekávat realizaci lávky HolKa a také dokončení projektů Rustonka Court, Cross Point Karlín a první etapu projektu Rohan City, který bude následně pokračovat druhou etapou od roku 2028. Dokončení Rohan City a realizaci parku na Rohanském ostrově a potencionální propojení Karlína a Holešovic mostem pak lze pravděpodobně očekávat v rozmezí let 2030 – 2040.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Foto: The Taller de Arqitectura, CORSO Karlín, CAMP

Pražský Karlín s rukopisem Ricarda Bofilla: Vltava není hrozbou, ale příležitostí

Pražský Karlín býval dříve poněkud opomíjenou městskou čtvrtí. V současné době se může pyšnit moderní architekturou, pulsujícím životem a fungující infrastrukturou. Je dobrým místem pro podnikání i bydlení. Velký podíl na obnově Karlína má kromě jiných i proslulý katalánský architekt Ricardo Bofill.

REKLAMA

REKLAMA