REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Rekonstrukce bytu z první republiky: Posouzení stavu potrubí a instalací

Při rekonstrukci a přestavbě starého rodinného domu nebo bytu narazíte dříve nebo později na problém ukrytý za zdí – potrubí pro vodovod, kanalizace, plyn nebo kabely elektroinstalace, jejichž stav bude slušně řečeno neutěšený. Rekonstrukce bytu z první republiky, kterou sledujeme se tomu také nevyhnula. Na jaká překvapení majitelé narazili?

V předešlém článku tohoto seriálu jsme se zabývali stavebními sondami, demoličními pracemi a opravením zamýšleného pohledového zdiva. Aktuální díl se bude věnovat technickým instalacím. Prvotní úvahy počítaly s možným částečným využitím stávajících instalací. Jak tomu však u rekonstrukcí často bývá, vše se vyjasnilo až po odkrytí skutečného stavu konstrukcí. Snad každá sonda do více než devadesát let staré konstrukce vás něčím překvapí. Ve stručnosti tedy z původních instalací nezůstalo nakonec vůbec nic, a to ani stoupací potrubí v rámci dotčeného bytu. Díky předchozím zkušenostem páru architektů ze své předešlé praxe se projektu všech instalací ujali tito majitelé sami. S jakými nástrahami se bylo nutné vypořádat, aby mohly být navrhované záměry realizovatelné, se dozvíme na dalších řádcích.

Hlavní cíle rekonstrukce instalací

Stanovení cílů bylo jednoduché – udělat vše pro to, aby bylo možné zrealizovat zamýšlenou dispozici přesně tak, jak byla na začátku rekonstrukce naplánována. Nová koupelna byla sice uvažována v místě původní staré koupelny, značně se však lišila svou dispozicí a celkovou orientací. V rámci koupelny byla navržena toaleta, bezvaničkový sprchový kout, umyvadlo, kondenzační kotel a pračka se sušičkou. Kuchyně byla umístěna na jiném místě, než tomu bylo u původního prvorepublikového řešení. Problém v tom však architekti neviděli, protože se tento prostor nacházel hned vedle koupelny, tedy na druhé straně od možného vedení instalací. Vše dávalo smysl. V rámci kuchyně se uvažovalo s dřezem, myčkou, varnou deskou, digestoří, lednicí, mrazákem, kombinovanou troubou s mikrovlnami a ohřevnou zásuvkou. Samostatná toaleta poblíž vstupu do bytu si v zásadě své umístění ponechala. Oproti původnímu řešení však v ní bylo navrženo také umývátko.

Odhalené litinové potrubí vany a umyvadla

Velkou výhodou pro realizaci plnohodnotné rekonstrukce dle současných standardů byl fakt, že spousta komínových průduchů, původně využívaných pro vytápění místností, nebylo již několik let využívaných. Je pravdou, že byly z dřívějších let často vypálené a v horším stavu, ale své funkci posloužit mohly. S vlastníky, kterých se toto týkalo, bylo domluveno využití průduchů pro vedení instalací. Měly v nich být vedeny především instalace, na které by se v případě zájmu mohli zmínění vlastníci také připojit.

Vzhledem k záměru maximálně využít každý prostor se v rámci návrhu hrálo skutečně o milimetry. Naštěstí majitelé spolupracovali s instalatéry, kteří bylo ochotni tuto přesnost při vyměřování respektovat.

Před finálním zpracováním dokumentace byla v objektu měřena tvrdost vody. Sice je veřejně přístupná mapa tvrdosti vody, majitelé si však chtěli být jisti přesnějšími údaji. Naměřeno bylo 13 dH /německých stupňů/, což odpovídá 2,3 mmol/l, tedy středně tvrdé vodě, která se však blíží hranici tvrdé vody. V praxi to znamená, že má voda hodně minerálů a hrozí větší znečištění či poškození spotřebičů vodním kamenem. Z tohoto důvodu se u odbočení ze stoupacího potrubí nově uvažovalo s přípravou na katexový filtr /změkčovač vody/. V tomto místě by byl umístěn také filtr mechanických částic. Navíc se pod dřezovou baterií plánovala také soustava filtrů na úpravu pitné vody. Je pravdou, že měli majitelé v tomto ohledu poměrně specifické požadavky, ale měli k tomu své důvody.

Litinové potrubí vedené skrze prořezanou výměnu nosných stropních trámů

Původní stav instalací

V rámci původního řešení bylo v bytě umístěno dvojí stoupací potrubí kanalizace i vodovodu. Jedna dvojice větví byla v koupelně a druhá u samostatné toalety. V rámci původní koupelny byla umístěna vana, umyvadlo a bojler přímo nad vanou. Koupelna byla vytápěna dříve doplněným novodobým radiátorem. Odvětrání koupelny bylo možné tzv. průvětrníkem, tedy přes řetízek uzavíratelným průduchem v rámci střední nosné stěny. V původní kuchyni nebylo samozřejmě dříve uvažováno s digestoří. Samostatná toaleta neměla vlastní umývátko a byla větraná přirozeně – oknem.

Vnitřní kanalizace byla z větší části původní – litinová. Letitá litina byla již hodně zanesená. Staré rozvody vody byly provedené z oceli a část potrubí byla olověná. Výčet použitých materiálů použitý k zdravotechnickým rozvodům byl pestřejší a jakýmsi způsobem dokumentoval postupné drobné úpravy prováděné v bytě. Kuchyně byla rekonstruována již dříve a kanalizační i vodovodní potrubí zde bylo již plastové. Stejně tak vodovod vedoucí k bojleru.

Ocelové plynovodní potrubí bylo od plynoměru umístěného na společné chodbě domu vedeno povrchově podél stěny. Ocelové potrubí vedoucí od novějšího turbo kotle k litinovým radiátorům bylo vedeno také povrchově. O náročné demontáži litinových radiátorů o celkové hmotnosti blížící se jedné tuně jsme se zmiňovali již v předešlém článku. Je zřejmé, že byl systém plynovodního potrubí, kotle a litinových radiátorů doplněn dodatečně. V prvopočátku užívání objektu se topilo kamny uvnitř dispozice.

Bytový rozvaděč s elektroměrem byl umístěn ve vstupním prostoru bytu. Jednalo se o dřevěnou krabici hlubokou 30 cm se šesti porcelánovými pojistkami, elektroměrem a jističem 3x25A. V rámci společných prostor bytového domu se plánuje v dohledné době kompletní rekonstrukce silnoproudých i slaboproudých rozvodů. Elektroměry budou umístěny ve společné technické místnosti, a právě z tohoto důvodu byl elektroměrový rozvaděč bytu přemístěn na společnou chodbu, aby se mohl dále bez zásahů v bytě přesunout na potřebné místo. Vlastní bytový rozvaděč s kompletním jištěním všech okruhů měl být však samozřejmě zachován v rámci bytového prostoru. Elektrické rozvody v rámci bytu byly realizovány z hliníkových vodičů. Elektrické rozvody celého domu byly velmi dobře známé u místních revizních techniků, kteří v domě již dříve něco řešili. K majitelům bytu se doneslo, že byl mezi těmito techniky objekt z elektroinstalačního hlediska přezdíván jako "dům hrůzy".

Stav veškerých instalací byl nevyhovující, po technické či materiálové stránce. Většina rozvodů byla pohledových a s těmi, které vedly v rámci konstrukcí, se prvorepublikoví dělníci moc "nemazali". Litinový odvod kanalizace od umyvadla koupelny, jež byl umístěn v podlaze, výškově příliš nevycházel. V dané době se tedy problém "vyřešil" tím, že byla odřezána část výměny nosných stropních trámů v podlaze. Naštěstí se nosné konstrukce budov již v té době natolik předimenzovávaly, že dřevěný trám přečkal i toto oslabení.

Při dřívější realizaci nové kuchyně byla vytvořena odbočka plastového potrubí z původní, ve stěně zasekané, litiny. Kromě faktu, že toto potrubí bylo i s novým vodovodem před stěnou, a tedy vadilo v dispozici, bylo spojení uděláno tak netěsně, že splašková voda občas ze spoje vytekla. Po odhalení této kanalizační větve bylo hned jasné, že se s ní majitelé rozloučí a společnost jim v novém bytě rozhodně dělat nebude. Zásadním problémem však byla dimenze tohoto potrubí, především stávajícího litinového - DN 70, tedy vnitřní průměr 7 cm. Při uvážení nánosů během 90 let užívání se jednalo spíše o 5 cm vnitřního průměru. To bylo pro napojení toalety samozřejmě nevyhovující. O umístění drtiče nebo řešení přečerpáváním do druhé kanalizační stoupačky majitelé neměli zájem. A to především kvůli hluku a možným technickým komplikacím. Tím začala "mise zajištění druhé toalety"...

Jakým způsobem se nakonec podařilo zrealizovat vytyčené cíle a jaké úsilí to stálo, již bude ponecháno dalšímu dílu tohoto seriálu. Pokud ho nechcete zmeškat, aktivujte si odběr e-mailového týdenního přehledu článků z ESTAV.cz.

Ing. arch. Štěpán Lajda

V roce 2013 dostudovat obor Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze. V současné době působí na Katedře architektury FSv jako odborný asistent. Po pětileté praxi v architektonické kanceláři začíná v roce 2015 vlastní praxi a počátkem roku 2016 zakládá se svou přítelkyní, kolegyní a po čase spolupráce i manželkou Ivetou Lajdovou architektonické studio SLIM.

Ing. arch. Iveta Lajdová

Absolvovala obor Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, a sice roku 2012. Již od prvních let studia měla možnost získávat zkušenosti v oboru, zejména díky spolupráci s několika pražskými architektonickými kancelářemi. Je spoluzakladatelkou architektonického studia SLIM, kde působí společně se svým přítelem, kolegou a nyní i manželem architektem Štěpánem Lajdou. Počátkem roku 2017 se stala členkou České komory architektů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

  1. Rekonstrukce bytu z první republiky: Koupě a plánování úprav
  2. Rekonstrukce bytu z první republiky: Sondy, bourací práce, pohledové zdivo
  3. Rekonstrukce bytu z první republiky: Posouzení stavu potrubí a instalací
  4. Rekonstrukce bytu z první republiky: Nové potrubí pro kanalizaci a vodovod

Mohlo by vás zajímat

Rekonstrukce bytu z první republiky: Nové vytápění, větrání a rozvody elektroinstalací

Rekonstrukce bytu z první republiky: Nové vytápění, větrání a rozvody elektroinstalací

Minule jsme si ukázali nové rozvody instalací – kanalizací a vodovodu při rekonstrukci prvorepublikového bytu. Realizace původně stanovených záměrů v rámci systému vytápění, vzduchotechniky či elektroinstalací byla opět zajímavou zkušeností celé rekonstrukce. Kdo z vás se někdy potýkal s rekonstrukcí podobného…

Foto: MOODEN flat

Malé byty jsou stále v kurzu. Jak v nich žít?

V době, kdy se ceny bytů i nájmů ve městech dostávají do astronomických výšek, uvažuje podle sociologických výzkumů řada lidí o sdíleném bydlení či pořízení alespoň malého bytu či garsoniéry. Novým trendům se přizpůsobují také interiérový designéři.

Rekonstrukce bytu z první republiky: Nové potrubí pro kanalizaci a vodovod

Rekonstrukce bytu z první republiky: Nové potrubí pro kanalizaci a vodovod

Při plánech a představách o rekonstrukci bytu vidíme již novou koupelnu, krásné obklady, naleštěnou kuchyň. Aby to všechno mohlo fungovat, předchází práce o dost méně pohledné a špinavější, byt i dům musí mít ta správná „střeva“. Tedy především vedení kanalizace, vody, elektřiny. Obzvláště při rekonstrukcích starých…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

SOUTĚŽ "VYHRAJ TUHLE KÁRU"

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Společnost HELUZ opět vyhlásila tradiční fotografickou soutěž! Své snímky…

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA