REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Strojové využití dat z katastru nemovitostí. Kdy je prospěšné a kdy nelegální? Podrobně s právníkem

Český úřad zeměměřičský a katastrální začátkem tohoto roku oznámil, že zakáže anonymní přístup k některým datům z katastru nemovitostí – především údajům o vlastnících. Pod tlakem veřejnosti a iniciativy Otevřený katastr pod vedením advokáta Petra Novotného od toho ale ustoupil. V čem byl ten zásadní problém? A jak může být strojové využití dat prospěšné?
Zdroj: AdobeStock - korni007
Zdroj: AdobeStock - korni007

Katastrální úřad od svého záměru ustoupil, zavedl systém kontroly CAPCHA, tedy Turingův test a situaci vyhodnocuje.

V souvislosti s katastrem se ale objevilo nové důležité téma, a to je automatizované zpracování dat z katastru. ČÚZK zastává názor, že každé automatizované (robotické či softwarové) zpracování dat z katastru je nezákonné. To ale výslovně odporuje katastrálnímu zákonu, který automatizované zpracování předpokládá (§ 1 odst. 2, písm. b). Automatizované zpracování může podle katastrálního zákona provádět každý, kdo splní dvě podmínky.

První podmínkou je používání údajů z katastru nemovitostí k zákonem stanovenému účelu, tj. např. ochraně práv k nemovitostem. A druhá podmínka se týká zpracovávání osobních údajů z katastru nemovitostí, které je možné zpracovávat pouze k plnění zákonem stanovených povinností či se souhlasem subjektu údajů. Povinností úřadu je rozlišovat mezi legálním automatizovaným zpracováním dat, které by měl ČÚZK podporovat, a nezákonným automatizovaným zpracování dat, které by měl postihovat.

Pro lepší představu zde jsou dva typické legální případy automatizovaného zpracování údajů z katastru nemovitostí:

Tvorba smluvní dokumentace liniových staveb

Běžným příkladem zákonného automatizovaného (robotického) zpracování katastrálních dat může být počítačový program na tvorbu smluvní dokumentace při převodu nemovitosti, který automatizovaně vkládá údaje o převáděných nemovitostech do smlouvy se souhlasem k zpracování osobních údajů od prodávajícího. V tomto případě je účel zpracování katastrálních dat zcela v souladu s katastrálním zákonem.

SVJ a jejich agenda 

Druhým příkladem zákonného automatizovaného (robotického) zpracování katastrálních dat může být počítačový program na tvorbu prezenčních listin pro schůze SVJ. V případě SVJ s desítkami bytových jednotek je tvorba prezenční listiny poměrně náročná a zabere několik hodin práce. Naproti tomu počítačový program je schopen vytvořit aktuální prezenční listinu v rozmezí několika vteřin. SVJ potřebují prezenční listinu k plnění zákonných povinností, proto není třeba souhlas se zpracováním osobních údajů. Současně je tento účel zpracování katastrálních dat také zcela v souladu s katastrálním zákonem.

Jak jde strojové zpracování dohromady s ochranou osobních údajů? Jaké jsou další příklady legálního využití strojového zpracování dat z katastru? Jak lze data z katastru nemovitostí zneužívat? Pusťte si celý rozhovor s advokátem Petrem Novotným.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - focus finder

Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky

Jestliže vlastníme zahradu, louku či pole, tedy zemědělskou půdu a rozhodneme se, že bychom si na tomto pozemku chtěli postavit rodinný dům, případně jiné stavby, jak postupovat? V daném případě není rozhodující, zda se jedná o zemědělskou půdu, ale rozhodující je, kde se předmětný pozemek nachází. Stavba může být…

REKLAMA