REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Zachráněná a rekonstruovaná zemědělská stavení na Vysočině slouží jako ekocentra

Střediska ekologické výchovy Chaloupky se rozrůstají a modernizují. Sedm specializovaných pracovišť nabízí široké spektrum činností založených na vzájemném souznění člověka s přírodou. Patří sem rovněž ekologické bydlení a lidové stavitelství, které má podle slov zástupců střediska pozitivní účinky na kvalitu lidského života a společnosti.
Foto: Střediska ekologické výchovy Chaloupky o.p.s.

Naše návštěva začíná v malebné vesničce Zašovice a blízké osadě zvané Nová Brtnice, kde se nachází zámek Chaloupky, který spravuje stejnojmenná obecně prospěšná společnost. Zámek ze 17. století vznikl přestavbou původní hájovny, poté prošel několika úpravami včetně okolí zámku; v devadesátých letech minulého století jej odkoupil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a upravil pro účely střediska pro výchovu a vzdělávání v přírodě. V letech 2002 až 2004 zde proběhla velká rekonstrukce a rozšíření objektu. V loňském a letošním roce se rekonstruovalo v obcích Krátká a Baliny, které rovněž patří mezi pracoviště o.p.s. Chaloupky.

Začalo to velkým třeskem

Martin Kříž, programový ředitel obecně prospěšné společnosti a předseda Farmy Zašovice, listuje albem fotografií a představuje posupně všechna ekocentra, která spadají pod Chaloupky. Většina z nich prošla řádnou rekonstrukcí. „Bylo třeba je upravit pro činnost pedagogickou a osvětovou, později se přidaly i pobytové a vzdělávací programy organizované většinou společně s rakouskými a německými partnery,“ vysvětluje a poté přidává též činnost vydavatelskou, ukazuje nejrůznější knihy s ekologickou tematikou, manuály pro učitele a zahradníky. „To je ale pouze střípek aktivit, které nabízí Chaloupky s ekocentry po celé Vysočině,“ dodává hrdě a představuje farmu Zašovice, která funguje jako vzdělávací instituce v praxi: Jde o plně funkční farmu zaměřenou na výrobu mléčných produktů, které pak končí v místních obchodech a také v kuchyni tohoto pobytového ekocentra.

Statek Krátká 2020 Foto: Střediska ekologické výchovy Chaloupky o.p.s.

Prestižní značka Vysočina a Green Care

Na farmě v Zašovicích se mohou pochlubit tím, že získali kromě jiného i prestižní značku Vysočina regionální produkt. K výrobě mléčných produktů používají pouze osvědčené tradiční postupy pro dané klimatické podmínky, využívají mléko vlastních zvířat, s faremním hospodařením seznamují zájemce ze širokého okolí, připravují speciální výukové programy pro děti i dospělé. Zvítězily i v oblasti životního prostředí za originální propojení ekologického hospodaření s environmentální výukou. Martin Kříž si takovýchto ocenění velmi váží a bere je jako závazek do budoucna: „Z ocenění máme samozřejmě velkou radost. Snažíme se o propojování různých přístupů podle principu Green Care. Ocenění je pro nás důkazem, že jdeme správnou cestou,“ uvedl. Principy chápe jako přirozenou interakci mezi člověkem a přírodou, které mohou zlepšit nejenom celkový stav a naladění jedince, ale i celé společnosti. V Česku se užívá spíše termín sociální zemědělství s širokým spektrem činností. Patří sem terapeutické, vzdělávací, relaxační a sociálně pracovní činnosti, jejichž podstatou je lidský kontakt s přírodními prvky, které mají pozitivní účinky na kvalitu lidského života. Souvisí s tím také lidové stavitelství, původní řemesla a přírodní materiály. Cenami (Stavba roku Kraje Vysočina, Cena hejtmana, Cena veřejnosti, Cena EDUINA) se mohou pochlubit i další rekonstruované pobočky v obcích Baliny a Krátká.  

Interiér Foto: Střediska ekologické výchovy Chaloupky o.p.s.

Inspirace faunou a flórou v Zašovicích

Pokud se na farmu vydáte, získáte nejenom inspiraci pro své vlastní podnikaní, ale můžete si odvézt i hotové produkty a naučíte se je sami vyrábět. Na Salátově kopci nad obcí spatříte pasoucí se krávy plemene Jersey a jejich telátka, možná zahlédnete i tmavé východofríské ovce, rohozenské husy a pasteveckého psa, který vás bude zkoumat nedůvěřivým pohledem. Se statkem sousedí malé ekocentrum, kde se děti a dospělí učí dělat různé druhy sýrů a zpracovávat ovčí vlnu. Dům na vás dýchne nostalgií, je plný starých máselnic, odstředivek na mléko a nejrůznějších pomůcek na zpracování vlny. Pobytu na farmě je třeba přizpůsobit i oblečení. V rámci výuky se budete starat o zvířata, zajišťovat jim vhodnou stravu a zkrášlovat okolí původními nástroji. Stylové tabule seznamují se životem na farmě od jara do zimy, včetně nutných prací, a z oken je vidět zvířata, která se pasou nejenom za obcí, ale také přímo na farmě. Na zahradě bývalé školy najdeme ovce, krávy i prasata. Interiéry farmy jsou vždy přizpůsobeny konkrétní výuce nebo danému lidovému stylu.  

V obci Baliny se staví a truhlaří

Asi nejrozsáhlejší stavební rekonstrukce proběhla v obci Baliny. Před osmi lety vstal zdejší opuštěný statek doslova z popela. Díky programu Interreg – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 byla zrekonstruována nejprve čelní budova a založena zážitková zahrada pro děti, dospělé, seniory a osoby se specifickými potřebami. V budově našla zázemí sociální služba pracující na principech zahradní terapie. Sál v prvním patře slouží pro pedagogickou činnost, ale hostí také výstavy, konference i další akce pro veřejnost. Na svůj čas čekalo pravé křídlo budovy…

Zašovice Foto: Střediska ekologické výchovy Chaloupky o.p.s.

„Letošní otevření pravého křídla budovy bylo opravdu velkou událostí. Slavnostní otevření se neslo v žertovném duchu s euforií z toho, že už se to může. Po roce domácího vězení se všichni usmívali od ucha k uchu a radovali se nejenom z otevření nových učeben, ale i z toho, že se vidíme, můžeme spolu mluvit a vidět se skutečně a nikoli pouze on-line. Ani tradiční stříhání pásky se neodehrálo klasicky. Ono se vlastně neodehrálo vůbec. Místo stříhání se sázelo…,“ svěřila se Jana Audy, vedoucí ekocentra, s odkazem na krásné voňavé byliny a velevážené hosty z Kraje Vysočina.

V rámci projektu financovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj Operačního programu Životní prostředí získala obec Baliny a ekocentrum Chaloupky další důležité prostory pro svoji činnost. Z bývalých chlévů se staly přírodovědné učebny se specializací půda, voda a biosféra a truhlářská dílna včetně nezbytného zázemí. Také v této etapě rekonstrukce vznikly bezbariérově přístupné prostory, které jsou inteligentně propojené s čelní budovou. Ozelenění dvora bylo finančně podpořeno z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL ČR. „Nové prostory ekocentra Chaloupky v Balinách rychle zaplnili žáci mateřských a základních škol, prázdniny se nesly ve znamení táborů, ale dostalo se i na vzdělávání pedagogů,“ dodává Jana Audy.

Vodní laboratoř Foto: Střediska ekologické výchovy Chaloupky o.p.s.

Obec Krátká jako centrum lidové architektury

Sídlo ekocentra a zároveň Dům přírody Žďárských vrchů pochází z 2. poloviny 19. století a je podle vyprávění zástupců ekocentra druhým nejstarším domem ve vsi. Obec Krátká se pyšní titulem vesnická památková rezervace, uchovaly se zde nejhodnotnější celky lidové architektury, roubené i zděné domy včetně hospodářských staveb pocházejí z 18. až 20. století. Dům přírody se nachází v památkově chráněné venkovské usedlosti s dvorem uzavřeným zdí se vstupní bránou. Součástí návštěvnického střediska je též stodola, která je využívána pro sezónní výstavy doplňující celoroční provoz návštěvnického střediska chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

„Interiéry již neposkytovaly potřebné zázemí pro naši rozrůstající se činnost, nepříjemný stav skončil v prosinci roku 2018, kdy začala dlouho připravovaná rekonstrukce statku a jeho přeměna v Dům přírody Žďárských vrchů. Zřizovatelem Domu přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jako provozovatel jsme byli vybráni právě my, Chaloupky,“ podotýká Marie Rajnošková, vedoucí ekocentra, podrobněji popisuje pořádání výukových programů a společně s architektem i průběh rekonstrukce.  

Statek Krátká 2020 Foto: Střediska ekologické výchovy Chaloupky o.p.s.

„Zatímco stodola byla vyjma přístavby toalet sanována pouze minimalisticky, statek byl maximálně odvlhčen a stavebně izolován. Konstrukce obou staveb byly staticky zajištěny. Jedná se o kamenné a cihelné zdivo s dřevěnými trámovými stropy a krovy. Vše bylo provedeno v duchu té nejlepší památkové obnovy s důrazem na hodnotné architektonické prvky a povrchové úpravy včetně výplní otvorů obou budov. Střešní krytinu tvoří v obou případech štípaný šindel z modřínu, u obou stavení byly upraveny přilehlé zpevněné plochy v duchu tradičního mlatového povrchu. V plném rozsahu bylo obnoveno dřevěné oplocení z plaňkového plotu,“ vysvětluje hlavní architekt Pavel Pekár z brněnské společnosti P.P. Architects a zve na prohlídku stavby, která byla oceněna v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina (Cena veřejnosti, Cena hejtmana).

K celkové rekonstrukci budov Domu přírody Žďárských vrchů v obci Krátká patří kromě návštěvnického střediska i úprava kamenných ochozů, dřevěného zápraží či zahrady. Ve statku vznikly nové místnosti pro studijní programy a výstavy, přednáškový sál s 3D projekcí, administrativní část a technické zázemí. Vybavení ekocentra se rozrostlo o další nezbytné moderní potřeby: dalekohledy, busoly, mapy, lupy, mikroskopy, GPS přístroje, encyklopedické publikace přírodovědného zaměření a další neméně důležité věci pro badatele, památkáře, národopisce, architekty a lidové stavitele.

Statek Krátká 2020 Foto: Střediska ekologické výchovy Chaloupky o.p.s.

„Nové pojetí budovy je patrné i na některých prvcích venkovních úprav (pylon, prapory, posedový mobiliář, herní prvky…) a hlavně na celkovém vybavení učeben. Moderní audiovizuální technika umožní návštěvníkům sledovat, jak se Žďárské vrchy měnily během tisíciletí. Výjimečnou přírodu s často unikátními společenstvy přiblíží interaktivní expozice,“ dodává Marie Rajnošková a ukazuje fotografie, z nichž je patrné, že pod citlivě rekonstruovaným historizujícím kabátem se skrývají opravdu moderní technologie 21. století, které s památkami a přírodou dokonale ladí.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Architektura

Foto: Mateusz Zajkowski

Dům utopený v lese. Fasádu má ze dřeva a plechu

Téma splynutí stavby a přírody se v architektuře opakuje často. Polští architekti využili při stavbě rodinného domu, zasazeného do borovicového háje, několik zajímavých řešení, které interiér kompaktní stavby v mezi stromy doslova utopily.

Ilustrační obrázek Zdroj: AdobeStock - petr84

Městský architekt je důležitý moderátor výstavby v území. Mělo by ho mít každé město, říká starosta

Jakou roli hraje městský architekt v plánování měst a jeho investic? Proč by každé město mělo mít svého architekta? Jaký je jeho přínos? A je městský architekt pouze výsadou velkých měst? Vydali jsme se to s redakcí zjistit do nevelkého města na severovýchodě Čech – Červeného Kostelce. Povídali jsme si se starostou…

Budova Labské filharmonie v Hamburku © Fotolia.com - dietwalther

Nová budova Labské filharmonie je návštěvnickým magnetem Hamburku

Před pěti lety, 11. ledna 2017, byla slavnostně otevřena jedna z nejunikátnějších staveb uplynulé dekády, nová budova Labské filharmonie v Hamburku. Dominanta přístavního města, jejíž střecha připomíná rozbouřenou hladinu Severního moře, se přitom nerodila snadno. Plánovaná doba výstavby se protáhla na trojnásobek,…

REKLAMA