REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Vytápění tepelným čerpadlem více o tématu

O tepelných čerpadlech podrobně. Proč vzduch-voda, jaké parametry sledovat? Ptali jsme se odborníků

Tepelné čerpadlo je celoroční zařízení. Umí topit i chladit. Navíc pokud je správně instalováno a provozováno, zvládá tyto funkce i s velkou úsporou energie oproti jiným zdrojům. Proč zvolit tepelné čerpadlo vzduch-voda? Jaké jsou rozhodující vlastnosti při výběru tepelného čerpadla? A jak lze tepelné čerpadlo kombinovat s plynovým motorem? Toto a mnohem více detailů se dozvíte v rozhovorech s odborníky ze studia ESTAV.cz a TZB-info.
Zdroj: Fotolia.com - christian-delbert
Zdroj: Fotolia.com - christian-delbert

Proč tepelná čerpadla vzduch-voda?

Přibližně jedno z deseti nově instalovaných teplovodních tepelných čerpadel v České republice je typu vzduch-voda. Podobným trendem se vyvíjí i zájem zákazníků o tepelná čerpadla značky Bosch, jak uvedl Ing. Robert Bicek, technický specialista společnosti Bosch Termotechnika s.r.o. Zájem se opírá o jednoduchost instalace, kterou v maximálně možné míře plní kompaktní provedení tepelných čerpadel.

Protože je může instalovat a uvést do provozu běžně zaškolená topenářská firma bez potřeby speciální kvalifikace na práci s chladivy. Tedy s výjimkou zřízení přívodu elektrické energie, který musí být zrevidován. V novostavbě se řeší jako součást rozvodu elektřiny celého domu. Při instalaci do stávajícího domu se vyžaduje zřízení nového přívodu od elektroměru, protože podmínkou pro získání výhodnější sazby na odběr elektrické energie je možnost dálkového přepínání mezi nižším a vyšším tarifem.

Jednoduchost instalace tepelných čerpadel vzduch-voda je doprovázena nutností zohlednit emise hluku. Tato tepelná čerpadla odnímají teplo z proudu venkovního vzduchu zajišťovaného ventilátorem. Hluk způsobuje proudění vzduchu skrz tepelný výměník, ventilátor a činnost kompresoru. Optimalizací tvaru prostorů, kterými proudí vzduch, snížením rychlosti proudění vzduchu zvětšením velikosti výměnku, použitím nejtišších ventilátorů a omezením přenosu vibrací, které vznikají činností kompresoru se podařilo u tepelných čerpadel Bosch dosáhnout zásadního snížení hlučnosti.

Pokud se srovnává hlučnost tepelných čerpadel různých výrobců, musí se srovnávat hlučnost za stejných podmínek. Za nich byl stanoven údaj uvedený na energetickém štítku. Protože noční hygienický hlukový limit je nižší, umožňují tepelná čerpadla Bosch nastavit regulaci i na upravený noční režim.

Obecně platí, že zárukou dosažení maximální energetické účinnosti provozu tepelného čerpadla je zpracování projektové dokumentace. Ta může být velmi důležitá i jako součást záručních podmínek, pokud by otopná soustava s tepelným čerpadlem nefungovala podle slibů. Bosch pro zpracování projektu nabízí všechny relevantní údaje. Včetně podkladů pro zpracování projektu v nejvyšší formě BIM.

Rozhodující vlastnosti tepelných čerpadel

Při výběru tepelného čerpadla vzduch-voda by se měl zájemce zajímat v první řadě o jeho hlučnost, doporučuje Jiří Hanus, předseda představenstva společnosti ACOND a.s. Dobrým vodítkem je údaj na energetickém štítku stanovený za podmínek daných normou. A pak snadná dostupnost dalších údajů, které může využít projektant. Zájemce o TČ, který se v technické oblasti akustiky, měření hluku, běžně nepohybuje, však není schopen posoudit, co znamenají rozdíly v číselných údajích v decibelech, ať již jde o hladinu akustického výkonu či tlaku. Proto Jiří Hanus považuje za zásadní si hlučnost ověřit i na vlastní uši. Buď u již instalovaných tepelných čerpadel, nebo i u ACOND v Milevsku.

Druhým bodem zájmu by mělo být chladivo. Některá, i dnes provozně běžná chladiva nejsou perspektivní, roste jejich cena. Zpřísňováním požadavků na snížení účinku chladiva na vznik skleníkového efektu se mohou některá tepelná čerpadla s ohledem na druh a hmotnost chladiva v nich dostat do situace, kdy budou podléhat povinnosti pravidelných kontrol těsnosti. A to přinese zvýšení nákladů.

Dalším bodem zvýšené pozornosti by měla být schopnost regulace tepelného čerpadla, tedy řízení jeho chodu nejen podle potřeby otopné soustavy ale i s ohledem na optimalizaci chodu TČ. Toto vůbec není samozřejmé. A rovněž využití možnosti dnešní techniky, tedy řízení podle předpovědi počasí. To samozřejmě vyžaduje vzdálené napojení na službu, která potřebná data poskytuje.

A když už jde o napojení na externí zdroje dat atp., tak u ACOND je již cca 8 let běžná dálková správa. Nejde jen o sběr dat, která umožnují vyhodnotit případné zhoršování provozních parametrů a doporučení servisního zásahu, ale i zdokonalování firware, tedy řídícího software, který je na dálku aktualizován, podobně jako jsme na to zvyklí u notebooků, tabletů, telefonů, doplnil Jiří Hanus.

Co se týká designu, tak i zde má zájemce možnost volby. Jednoduché řešení pláště TČ z nerezové oceli má své přednosti.

Tepelná čerpadla s plynovým motorem umožňují požadovanou energetickou třídu

Praktické využití plynových tepelných čerpadel AISIN TOYOTA v moderní výstavbě budov potvrzuje možnost dosažení legislativou požadovanou energetickou třídu budovy. Tato tepelná čerpadla se od nejvíce frekventovaných s elektrickým pohonem liší tím, že kompresor je poháněn plynovým motorem. Při provozu je využíváno nejen teplo získaná činností základního chladicího okruhu tepelného čerpadla, ale i teplo z chlazení motoru. Toto řešení umožňuje využívat i vyšší výstupní teploty.

Daniel Izakovič, obchodní ředitel společnosti ESM – YZAMER energetické služby a monitoring, s.r.o. uvedl, že plynová tepelná čerpadla nejsou vhodná jen pro průmysl, ale i pro rezidenční budovy. Z pohledu nároků na projekt se nijak zásadně neliší od elektricky poháněných.

Z pohledu potřeby neobnovitelné primární energie, která je jedním ze dvou zásadních kritérií pro splnění požadavků energetické náročnosti budov, je zajímavé právě spojení zemního plynu s nízkým faktorem neobnovitelné primární energie, oproti elektřině, a podílu získané obnovitelné energie z okolního prostředí.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Vytápění tepelným čerpadlem

 1. Tepelné čerpadlo: Jak funguje?
 2. Tepelné čerpadlo: Výhody a nevýhody
 3. Voda, země, vzduch? Kde skutečně bere tepelné čerpadlo energii?
 4. Účinnost tepelného čerpadla: Co je topný faktor?
 5. Tepelné čerpadlo: Jaké jsou náklady na pořízení a je nutné měnit radiátory?
 6. Vyplatí se pořídit si tepelné čerpadlo vzduch-vzduch? Jak si porovnat náklady na energii?
 7. Tepelné čerpadlo: Jak ho dimenzovat
 8. Tepelné čerpadlo: Jakou má životnost a jaké jsou záruky
 9. Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda: Volba čerpadla a projekt
 10. Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda: Kam čerpadlo umístit?
 11. Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda: Uvedení do provozu, čištění a údržba
 12. O tepelných čerpadlech podrobně. Proč vzduch-voda, jaké parametry sledovat? Ptali jsme se odborníků
 13. Chcete tepelné čerpadlo? Dejte pozor na chyby při instalaci a provozu

Přečtěte si více k tématu Vytápění tepelným čerpadlem

Zdroj: Adobestock – Studio Harmony

Boříme mýtus: Tepelné čerpadlo nikdo nezakázal!

Po internetu se z různých směrů šíří zpráva, že budou zakázána tepelná čerpadla kvůli obsahu chladiva. Toto opatření se však dotkne jen výrobců a dovozců tepelných čerpadel, nikoliv jejich provozovatelů. Ti se zákazu provozu tepelných čerpadel obávat nemusí. Šíření této zprávy, které probíhá v moderní době především…

Ilustrační obrázek, zdroj: Fotolia, veou

Ceny energií: Fixovat či nefixovat? Na rok, na měsíc? Analytik radí

Přinášíme přehled nových ceníků elektřiny a plynu v druhém květnovém týdnu. Které ceníky na trhu s energiemi doporučujeme ke sjednání. Který produkt byl po roce výhodnější, fix na rok, fix na měsíc? Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR mírně rostou.