Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Obchodní mediace: způsob, jak rychle vyřešit spory mezi stavební firmou a objednatelem

Obchodní vztahy jsou složité, a proto se málokdy obejdou bez sporů mezi obchodními partnery, přestože na začátku každého takového vztahu všichni doufají v opak. Stavební projekty jsou ze své podstaty náchylné ke změnám a výskytu vad, a tak v sobě potenciálně skrývají větší prostor pro vznik sporných otázek, na které účastníci nahlížejí různě. Nicméně je-li již spor takříkajíc na stole, je úkolem managementu, aby ho vyřešil. Soudní cestu lze po všech stránkách považovat za bezpečnou volbu (a leckdy i jedinou možnou). Nicméně nemusí být vždy optimální variantou.
Zdroj: AdobeStock.com - sorapop
Zdroj: AdobeStock.com - sorapop

Vedle možnosti soudního řízení lze spor řešit i mimosoudně. Kterou cestu si tedy zvolit? Je zapotřebí se zaměřit na cíle, zvážit pro a proti každé z existujících cest, včetně toho, zda jsou možné, a samozřejmě v neposlední řadě mít představu o pevnosti své vlastní pozice. V tomto článku Vám představíme možnost řešení sporů prostřednictvím obchodní mediace.

Co je obchodní mediace?

Obchodní mediace je mimosoudní způsob řešení obchodních sporů, při kterém stranám asistuje třetí neutrální osoba (mediátor) a vede je k dohodě. Obchodní mediace je vhodná zejména tam, kde strany sledují cíl narovnat své konflikty. Dále je vhodná také tam, kde je potenciál pro pokračování v obchodních vztazích, například u dlouholetých obchodních partnerů. Není výjimkou, že skutečný rozpor mezi stranami spočívá v něčem jiném a vyjde na povrch až v rámci ventilace problému během obchodní mediace. Oproti tomu soudní řízení, i pokud je vedeno kultivovaně a s respektem k druhé straně, je většinou stranami vnímáno jako vyostření konfliktu.

Výhody obchodní mediace:

Časová úspora

Charakteristickým rysem a jednou z hlavních výhod obchodní mediace je časová úspora. Mediační řízení většinou trvá v jednotkách dnů, kdežto soudní řízení trvají několik let a, jak ukazuje praxe, ta nejsložitější, zejména v oblasti stavebnictví, mohou trvat i deset let a více. Jedná se o časovou úsporu především pro vedení společnosti (vrcholový management) – místo toho, aby se dlouhodobě zabývalo řešením konfliktu, může se věnovat vytváření nových hodnot a hledání příležitostí pro rozvoj své společnosti. 

Úspora nákladů

S časovou úsporou přímo souvisí úspora nákladů. Jedná se o náklady především na soudní řízení (soudní poplatek, náklady na případného znalce), ale i na právní zastupování. Je třeba mít na paměti, že i v případě výhry v soudním řízení bude na nákladech řízení úspěšné straně přisouzena nikoliv ta částka, kterou skutečně vynaložila za právní zastoupení, ale částka vypočítaná podle právních předpisů (advokátního tarifu), což ve finále může být částka menší. V neposlední řadě je třeba vzít v potaz interní náklady: management a část zaměstnanců se při soudním řízení budou muset zabývat řešením sporu na úkor primární činnosti společnosti, tedy podnikání a dosažení zisku.

Diskrétní způsob řešení

Za výhodu považujeme to, že obchodní mediace je diskrétní. Řešení sporu prostřednictvím obchodní mediace pomáhá eliminovat riziko zbytečné publicity konfliktu, což může být vhodné například v oborech s úzkou specializací. Jako příklad lze uvést situaci, kdy zhotovitel má obavy žalovat u soudu objednatele (tedy svého klienta) z důvodu, že by se to mohlo negativně odrazit na jeho pověsti nebo že by mohl přijít o objednávky od stávajících či potenciálních klientů.

Strany určují podobu výsledku řešení sporu

Na rozdíl od soudního řízení, kde nelze zaručit výsledek sporu (zda strana vyhraje a případně jaká částka jí bude přiznána), v rámci obchodní mediace určují podobu dohody včetně všech detailů samy strany. Strany mají také kontrolu nad průběhem celého procesu – účast je dobrovolná a mediaci lze kdykoliv ukončit.     

Po dobu jednání neběží promlčecí lhůty

S vedením obchodní mediace je spojeno také to, že po dobu jednání neběží promlčecí lhůty. Původní lhůty pro podání žaloby k soudu tedy budou zachovány, i pokud by mimosoudní jednání nebyla ve finále úspěšná.

Flexibilita

Obchodní mediace je velmi flexibilní. Můžete k ní přistoupit, i když již bylo zahájeno a běží soudní řízení. 

V rámci péče řádného hospodáře je zapotřebí obchodní mediaci alespoň zvážit

Ve své praxi se setkáváme s obavou vrcholového managementu, zda je obchodní mediace, tedy postup, který povede k určitému kompromisu stran, v souladu s péčí řádného hospodáře a zda není jistější z hlediska splnění této povinnosti řešit konflikt soudní cestou. Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře je právě povinnost zvážit existující faktory (např. náklady, pravděpodobnost úspěchu, potenciální negativní dopady apod.) a výhody a nevýhody jednotlivých variant řešení konfliktů a vybrat tu, která je z informovaného pohledu nejvíce v zájmu společnosti. Pomoci v tomto rozhodování může i nezávislá analýza případu. Proto je v případě existence sporu v souladu s péčí řádného hospodáře přinejmenším zvážit možnost obchodní mediace. 

Závěrem – spory vhodné a nevhodné pro řešení v obchodní mediaci

Obchodní mediace však není všelék. Ne všechny případy lze s její pomocí vyřešit.

Je potenciálně nevhodná pro případy, kdy alespoň jedna ze stran není vedena zájmem narovnat spor, ale „zvítězit“, nebo kdy jsou obě strany pasivní. Zkušený mediátor však spory nevhodné pro mediaci dokáže rozpoznat.

Naproti tomu je mediace vhodná zejména v případě, kdy strany mají zájem vyřešit spor co nejdříve a/nebo pokračovat ve spolupráci. Taková situace často nastává v případě výstavbových projektů, kdy např. zhotovitel (stavební společnost) pracuje současně na více projektech pro objednatele a není v zájmu ani jedné ze stran konfliktu na jednom projektu pokazit celkové vztahy. 

Řešit spory prostřednictvím obchodní mediace je vhodné již během výstavbového projektu nebo i po jeho ukončení, např. v rámci řešení sporů z vadného plnění. V každém případě se prostřednictvím mediace ušetří mnoho času, peněz a zejména energie, kterou mohou poté všichni zúčastnění věnovat např. novým projektům. 

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

Advokát a partner v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Ve své praxi se zaměřuje na rozhodčí řízení, včetně mezinárodních obchodních arbitráží, investiční spory a různé formy alternativního řešení sporů – mediace, negociace.

JUDr. Lukáš Duffek

Advokát a partner v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL . Je specialistou v oblasti sporů a jejich řešení. Poskytuje komplexní právní poradenství účastníkům všech typů řízení, a to jak před obecnými soudy, tak v řízení rozhodčím

JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

Advokátka v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Specializuje se na oblast rozhodčího řízení (mezinárodního a vnitrostátního) a spornou agendu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Foto: Radek Úlehla

Netradiční řešení bytu překvapuje odhalenými starými omítkami

Hlavní myšlenkou řešení bylo odstranit nánosy roztodivných konstrukcí, obkladů, podhledů a dispozičních změn. Architekti zrušili průchozí pokoje, vybourali některé dveře, vytvořili nadsvětlík a navrhli čistou současnější dispozici se dvěma samostatnými ložnicemi a propojeným obytným jádrem.