REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Tři domy a dvůr pod Lysou horou

Provozní areál údržby golfového hřiště Golf & ski resortu v Ostravici je tou správnou výzvou pro architekta. Jak pojmout ryze účelové zařízení, architektonicko-urbanistické řešení, finanční stránku, materiálové pojetí a začlenění do stávající horské zalesněné krajiny Beskyd? To vše zde naleznete.
Foto: Petr Polák
Kdyby architekti stavěli domy tak, jak programátoři dělají programy, dokázal by jediný datel zbořit celá města.
Murpyho zákon

Pragmatický a účelový areál v kontextu Lysé hory a Beskyd

Provozní areál údržby golfového hřiště Golf & ski resortu v Ostravici je tou správnou výzvou pro architekta. Jak pojmout ryze účelové zařízení, architektonicko-urbanistické řešení, finanční stránku, materiálové pojetí a hlavně začlenění do stávající horské zalesněné krajiny Beskyd. Provozní budovy golfového rezortu v takovém kontextu nemohou dost dobře být kupříkladu z plechových unifikovaných hangárů. Do takové krajiny i místní původní zástavby nelze vnést řešení jakékoliv, ale to řešení musí mít smysl, estetickou souvislost s místem i s „učesaným“ golfovým resortem, který prorůstá krajinou. Materiálové pojetí modřínových fasád sjednocuje a propojuje různorodé objekty technického charakteru se zázemím zaměstnanců, kanceláří a šatnami. Koncepcí budov, betonových kójí pro potřebný materiál, i stěn, které částečně uzavírají vnitřní provozní prostor včetně parkoviště je parafrází na dvůr zemědělských stavení, usedlostí a statků. Vytváří se tak interní prostor, odcloněný od okolí, ale nezbytný k provozu zázemí resortu. Toto řešení a materiálové provedení je esteticky velmi zdařilé a bourá zažité stereotypy nevzhledných hal pro techniku a zázemí jakýchkoliv zařízení. Účelová část a zázemí mohou vypadat zajímavě a být vkusným propojením a doplněním krásného sportu v přírodě Beskyd.

Pohled jihovýchodní Foto: Petr Polák

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Tři domy a dvůr představuje provozní areál údržby golfového hřiště Golf & ski resortu v Ostravici. Při jeho vzniku byly nastoleny mnohé úvahy o roli architektury a urbanismu na poli ryze pragmatických účelových staveb. V dnešním uspěchaném a ekonomickými parametry svázaném světě většinou nezbývá prostor a čas řešit podobné stavby jinak než s minimálními nároky na architektonické, urbanistické a materiálové řešení. Přistoupit k zadání opačným směrem se pro náš návrh stalo jasným východiskem a také výzvou.

Golfový resort v Ostravici je známý svou jedinečnou expozicí s výhledy na vrcholky Beskyd, zejména Lysou horu, obtížností hry a v neposlední řadě kvalitou hřiště. Právě kvalitně udržované hřiště se však neobejde bez dobrého zázemí údržby, a to stávající v bývalém zemědělském areálu svým nárokům již dlouhodobě nevyhovovalo. Investor pro výstavbu nového zázemí údržby vybral zbylý pozemek ve tvaru trojúhelníku, který od hřiště dělí potok Stříbrník, a který je současně v těsné blízkosti plánované výstavby bydlení a ubytování. Z původního očekávaní hospodářského zázemí ve standardu plechové skladovací haly se tak úvahy o estetice stavby, jejím členění, a v neposlední řadě o vztahu k širšímu okolí začaly ubírat jiným směrem. Naším záměrem bylo přispět ke kultivaci výstavby v této krajině, a to konkrétně použitím měřítka a estetiky, která z ní vychází. Snaha o navázání na místní řemeslné tradice a vytvoření souboru objektů, které svým výrazem nebudou budoucí rezidenční výstavbě trnem v oku a sousedskou ostudou, daly vzniknout areálu, jenž svým uspořádáním a členěním na tři objekty definuje hospodářský dvůr. Ten se tak stává těžištěm celku, a zároveň skrývá běžný provoz před zraky okolí. Ve schématu hospodářského dvoru je tak možné hledat hlavní inspiraci pro celé řešení. Členění areálu má mimo tuto historickou inspiraci své opodstatnění dále jak v logice provozu údržby, tak i ve snaze o efektivní využití parcely komplikovaného tvaru.

Pohled z vnitřního dvora Foto: Petr Polák

První objekt je dvoupodlažní dřevostavba se sedlovou střechou využívaná pro šatny, zázemí zaměstnanců, kancelář, sklady a opravárenskou dílnu veškeré techniky. Druhý objekt je nevytápěný jednoduchý jednopodlažní ocelový skelet s dřevěnou fasádou, určený pro parkování strojů pečujících o celý golfový resort. Třetí objekt, který areál odděluje od potoku a hřiště, je blok příslušenství s betonovými kójemi pro skladování sypkých hmot a také s přístřeškem pro parkování.

Samotné objekty jsou vizuálně sjednocené pomocí materiálového zpracování fasád z dřevěných modřínových desek s lištami překrývajícími spáry a pomocí opakujících se detailů klempířských prvků, oken a vrat. Řemeslný detail fasád, který se uplatňuje na řadě historických staveb nejen pod Lysou horou, ale i po celých Beskydech, objekty oživuje, rytmizuje a plastizuje. Jedná se přitom o čistě funkční konstrukční řešení pro snadnou údržbu celého areálu a přirozené stárnutí exteriéru staveb.

Pohled západní Foto: Petr Polák

Doplňující informace

Studio PAPOUSEK & SILHAN ARCHITECTS
Autor Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Umístění projektu Ostravice
Země projektu Česká republika
Rok projektu 2017-2018
Rok dokončení 2021
Zastavěná plocha 664 m²
Užitná plocha 698 m²
Rozměry celkový obestavěný prostor 4226 m3
zpevněné plochy 671,7 m2

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Foto: Robert Žákovič, www.robertzakovic.com

Dva domy na Hané: Tvoří jeden celek a tmelí rodinu

Nízkoenergetická stavba v úrodném moravském kraji na Hané má svá specifika. Chce se přiblížit lidovým tradicím rodinných sídel, která vytvářela svébytný prostor pro společná setkávaní velkou terasou s vůní dřeva, bylin a vína tak, jak je známe třeba z italských vesnic.

REKLAMA